Directeur-Bestuurder – Stichting Binding

Inspirerend boegbeeld, die samenwerkt en verbindt
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Binding

Stichting Binding is hèt centrum voor Zorg en Welzijn van de gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 300 vrijwilligers en 45 medewerkers samen werken aan de missie van Binding: inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen!
Het takenpakket is de laatste jaren flink gegroeid, van welzijn met WMO, Jeugd en Participatie. Voor de doelgroep van 0 – 100 jaar biedt Binding op diverse terreinen Hulp & Ondersteuning, zorgt ze voor Ontmoetingen & Meedoen, voor Mobiliteit & Vervoer en voor Geld, wetten & regels. De organisatie kent betrokken medewerkers met veel expertise, die het verschil voor (kwetsbare) inwoners van Wijk bij Duurstede willen maken. Eén gezin en één plan vanuit één locatie daar geeft Binding al jaren invulling aan. Voor medewerkers is er veel ruimte voor professionele doorontwikkeling. Veel vrijwilligers sluiten aan bij de stichting.

Binding werkt zoveel mogelijk samen met maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld Buurtzorg, Regionale Sociale Dienst, Woonzorg, Jellinek, Humanitas en de Wijkse Dienst) en het lokale netwerk van hulpverlening en voorzieningen, ondernemers en onderwijs. Samenwerkingspartners werken op de locatie van Binding, waardoor de organisatie laagdrempelig en toegankelijk is. Iedere inwoner van Wijk bij Duurstede kan hierdoor vanuit één locatie worden geholpen.

Functie

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is de spil in de organisatie en tussen de organisatie, de omgeving en de opdrachtgever/partner (de gemeente Wijk bij Duurstede). De directeur-bestuurder draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie. Tevens is zij/hij eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en stuurt in samenspraak met het managementteam de organisatie aan.

De hoofdtaken zijn:

 • Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering;
 • Strategische (her)positionering implementeren;
 • Verbinden van de verschillende domeinen (Welzijn, WMO, Jeugd en Participatie);
 • Bevorderen van de participatie in de netwerken;
 • Sturing geven aan het managementteam.

De belangrijke opgaven voor de komende periode zijn:

 • Zorgdragen voor een goed functionerend intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 • Doorgroeien naar integraal samenwerken tussen de verschillende domeinen/medewerkers;
 • Vervolgstappen zetten in de relatie met de gemeente Wijk bij Duurstede als opdrachtgever: opgavegericht met duidelijke doelstellingen en effectmetingen;
 • Bepalen van een duidelijk kader voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en het managementteam;
 • Bevorderen dat Stichting Binding duidelijk op het netvlies staat van raadsleden en politieke en maatschappelijke partijen (politieke sensitiviteit);
 • Uitvoering geven aan het belevingsonderzoek om bestaande patronen (en ervaren onveiligheid) te doorbreken en de sturing te versterken;
 • Verbreden van de opdrachtgevers en financiers (andere maatschappelijke partners).
VISIONAIR SPARRING PARTNER TEAMPLAYER PROCESMATIG ZAKELIJK VERANDERAAR HANDSON INNOVATIEF STEVIG INSPIREREND NETWERKER COMMUNICATOR POLITIEK-BESTUURLIJK SENSITIEF EMPATHISCH

Profiel

 • WO-opleiding/werk en denkniveau met ruime ervaring (zeven jaar) als leidinggevende/lid MT;
 • Financiële kennis en bedrijfskundige ervaring, waarbij je de geldstromen van gemeenten (zoals subsidiebeschikkingen) kent;
 • Ervaring in het werken met verschillende strategische stakeholders (Raden van Toezicht, overheden (gemeenten), vakgenoten, ketenpartners, dienstverleners en leveranciers);
 • Je bent zakelijk en gestructureerd;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je hebt affiniteit -een belangrijke pré- met social work;
 • Je bent samenwerkingsgericht en stuurt vooral op processen;
 • Je hebt ervaring met het werken in organisaties van een vergelijkbare omvang als Binding;
 • Je bent in staat een duidelijke visie te formuleren en deze inspirerend over te brengen;
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan en bouwen van een multidisciplinair team;
 • Je bent in staat de leden van het managementteam meer verantwoordelijkheid te laten nemen passend binnen de eigen taak en (budgettaire) verantwoordelijkheid;
 • Je begrijpt hoe de hazen lopen in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals bijvoorbeeld in de gemeenteraden en je begrijpt bestuurlijke en ambtelijke processen en procedures;
 • Je maakt je sterk voor de medewerkers en je draagt zorg voor eenheid en een veilige werkomgeving;
 • Je onderhoudt relatienetwerken en bevordert samenwerking met de gemeente en andere externe partijen.

Aanbod

STICHTING BINDING BIEDT
Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende positie bij een maatschappelijke organisatie met zeer betrokken medewerkers. De functie kent veel verantwoordelijkheden en biedt ruimte voor veel eigen initiatief.

De CAO Sociaal Werk is van toepassing, waarbij het salaris afhankelijk is van ervaring bij (32-36 uur; schaal 13, max € 7.234 (vanaf 1-7-2024)). De CAO biedt daarnaast een individueel keuzebudget (IKB) waarmee 26 bovenwettelijke uren, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering omgezet kunnen worden naar geld, scholing of vrije tijd.

Je krijgt daarnaast een aanstelling voor 1 jaar, met zicht op vaste aanstelling en veel individuele ontwikkel-mogelijkheden.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie en de Raad van Toezicht ontmoet.

1. Speeddates op 27 juni. Hierin maak jij in twee commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie/Raad van Toezicht en zij maken vooral ook kennis met jou.
2. Slow op 2 juli. Hier is ruimte voor meer aandacht, diepgang en vraag en antwoord.
3. Show op 5 juli. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij het stokje overneemt.

Na elke ronde maken we een keuze met welke kandidaten we verder gaan. We ronden af voor het eind van de maand juli. Beoogd is de nieuwe directeur-bestuurder te laten starten in de zomerperiode van 2024.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij je reactie graag uiterlijk woensdag 19 juni aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting te maken.
Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is verplicht.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.