Creatieve strateeg die uitnodigt tot samenwerken

Gorinchem
Organisatie |

Stichting Kindercentra Gorichem

Stichting Kindercentra Gorinchem -SKG- is een maatschappelijke onderneming en kent 5 kinderopvanglocaties 0-4 jaar, 11 peuteropvanglocaties en 9 buitenschoolse opvanglocaties (BSO). Bij SKG werken 175 medewerkers die met trots en duurzaam verbonden zijn aan de organisatie. Stichting Kindercentra Gorinchem gaat voor een hoog maatschappelijk rendement en een financieel gezonde organisatie zodat zij een bijdrage aan de samenleving kunnen (blijven) leveren. SKG wil de expertise inzetten om positief opgroeien van de jeugd in Gorichem te bevorderen. De professionalisering van haar medewerkers draagt hieraan bij en daar krijgen ze alle ruimte voor door het faciliteren van ontwikkeling door bijvoorbeeld de SKG Academie. De organisatie staat voor een stevige regionale verankering en sterke lokale verbinding. Daarnaast levert SKG een actieve bijdrage aan de branche waarbinnen zij actief is.

De naam Stichting Kindercentra Gorinchem geeft aan waar zij in de kern voor staat: Samen Kunnen Groeien (SKG). Zij wil een dynamische en lerende omgeving zijn, waarin kinderen en medewerkers dagelijks worden uitgedaagd en daardoor groeien. SKG onderscheidt zich met een wisselend activiteitenaanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Daarbij werkt zij ontwikkelingsgericht met een specifiek VE (voorschoolse educatie) programma aan de kansengelijkheid en een goede voorbereiding op en samenwerking met de basisschool.

Functie | Directeur-Bestuurder

De managers kinderopvang, managers peuteropvang en managers BSO geven leiding aan de medewerkers op de locaties. Samen met de manager facilitair en projecten en de directeur-bestuurder vormen ze het MT (management team) waar de koers van de organisatie wordt bepaald. Het dagelijks bestuur en de eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur-bestuurder die direct leiding geeft aan het MT en het servicebureau. Daarnaast overlegt de directeur-bestuurder regelmatig met de Raad van Toezicht (RvT) aan wie zij/hij verantwoording aflegt.

De afgelopen tijd is een andere wijze van aansturing ingezet, van hiërarchisch naar dienend leiderschap. Deze verandering moet leiden tot werken en organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. SKG is flink onderweg maar er zijn nog stappen te zetten. Dat betekent met elkaar mogen ontdekken en onderzoeken wat werkt en welk tempo past bij de stichting. Welke beslisruimte krijgt een ieder en wanneer maakt controle plaats voor gedeeld leiderschap?

Naast de verdere implementatie van gedeelde verantwoordelijkheid, zijn er ook andere interne en externe uitdagingen die de nieuwe bestuurder samen met de organisatie mag oppakken. De wet- en regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de sector zijn komende jaren belangrijke speerpunten. De gemeente is een zeer belangrijke partner, bijvoorbeeld in de samenwerking voor VE en het jaarlijks toekennen van subsidiegelden. Ook het behouden van de goede financiële positie, de externe profilering, samenwerking met onderwijs en andere ketenpartners hebben continue aandacht nodig. Uiteraard zijn het vasthouden van de kwaliteit en de vertaling van pedagogische ontwikkelingen naar een toekomstbestendig aanbod belangrijk. Dit alles om de goede naam van SKG te behouden en bij te dragen aan samen kunnen groeien.

Verbindend Doortastend Communicatief Toegankelijk Energiek Professioneel Betrokken Inspirerend

Profiel | Creatieve strateeg die uitnodigt tot samenwerken

Creatieve strateeg
Als creatieve strateeg durf je anders te kijken, te stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je stimuleert daarbij iedereen om mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Je hebt het lef om het ambitieniveau voor intern en extern ter discussie te stellen en daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Je zoekt naar nieuwe kansen en durft daarbij de randen op te zoeken. De maatschappelijke opdracht vraagt uithoudingsvermogen en ambitie, want elk kind telt. Dat kun je goed overbrengen, elke dag weer met passie, plezier en openheid. Met respect voor het fundament dat er nu ligt en een ondernemende houding werk je aan verdere verdieping, groei en permanente ontwikkeling die logisch aansluit op het huidige.

Als strategisch leider ben je organisatie- en politiek sensitief, sta je boven en toch tussen de partijen. Je bent in staat het integrale perspectief vast te houden en kan dit goed uitleggen. Je zorgt dat een ieder weet wie waar van is en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Je weet wanneer je mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen maar je blijft altijd jezelf, om samen verder te komen en te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Uitnodigend
Je bent transparant en benaderbaar. Mensen voelen zich veilig bij jou en kloppen graag bij jou aan. Van nature ben je geïnteresseerd in de ander, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt speelt, luistert en reikt oplossingen aan. Door vragen te stellen, aandacht te geven, niet over te nemen maar te verbinden. Daarbij handel je proactief, intern en extern. Je geeft ruimte en vrijheid voor eigen ideeën en ontwikkelingsmogelijkheden. Mensen zien in jou een inspirerende gesprekspartner die uitnodigt om denken om te zetten in handelen. Altijd met de bedoeling om het belang van het kind voorop te zetten, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Samenwerkingsgericht
Een goede positionering van de organisatie kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, de regio, jouw collega’s en stakeholders, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en verder helpen. Hulp geven en vragen vind je vanzelfsprekend en stimuleer je, intern en extern. Je bent intermediair, kennisdeler en verbinder. Geeft duwtjes, complimenten, ruimte en je kan uitstekend timen om op het juiste moment te handelen.

Wat heb je in huis?
Op eigen wijze en authentiek durf jij jouw rol in te vullen en geloof je in ontwikkeling voor iedereen. Daarnaast gedij je goed in een complex, bestuurlijk en politiek krachtenveld, ben je sensitief en een zeer goede netwerker. Jouw passie voor het kind is zichtbaar, je kent het DNA van de sector of wilt deze zo snel mogelijk eigen maken. Je bent bekend met de invloed van wet- en regelgeving, subsidiestromen en financieel onderlegd. Je bent een sterke leidinggevende die altijd een stap vooruit denkt en voor wie bedrijfsvoering geen geheimen heeft.

Aanbod | Samen bouwen en ontwikkelen

Geloof jij in stevige lokale verankering, samenwerking en verbinding? Heb je de ambitie om een rol te vervullen waarbij je jouw maatschappelijke relevantie kan vormgeven en ga je deze uitdaging als bestuurder graag aan? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je bij SKG.

Voor deze functie worden de richtlijnen conform de bdKO regeling bestuurders cao gevolgd.

Procedure | Onbevangen ontmoeten

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed
op donderdag 10 februari waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op maandag 14 februari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdag 17 februari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 maart 2022 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Flexibel, digitaal waar het moet en live waar het kan. Inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Zie jij kansen?

Ben jij deze creatieve strateeg die samenwerkingsgericht is en op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden? Dan zien wij graag uiterlijk 30 januari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
36 uur (fulltime)

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.