Vacature Directeur MOvactor Zorg & Welzijn

voor MOvactor Zorg & Welzijn

Nieuwegein
Organisatie |

MOvactor Zorg & Welzijn

MOvactor is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Nieuwegein. MOvactor stimuleert sociale samenhang, participatie van bewoners (‘meedenken, mee beslissen en meedoen’) en geeft informatie, advies en ondersteuning. MOvactor stimuleert en ondersteunt mensen, zowel individueel als groepsgewijs en bevordert dat jong en oud zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, elkaar steunen en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Hierdoor draagt MOvactor bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. MOvactor bestaat uit een klein kernteam (circa 20 medewerkers) dat zich richt op basisdiensten ten behoeve van het sociaal cultureel opbouwwerk, welzijnscoaches, kinder- en jongerenwerk. Daarnaast biet MOvactor specifieke diensten gericht op inwoners met een kwetsbaarheid (recreatieve en sociaaljuridische dienstverlening) en exploitatie van vier buurtpleinen (maatschappelijk vastgoed). De staftaken zijn grotendeels uitbesteed. De organisatie kent een ‘informele werkcultuur’. Zie voor meer informatie: www.movactor.nl

De gemeente Nieuwegein heeft recentelijk een meerjarenopgave 2020-2024 opgesteld, die de basis vormt voor een meerjarenopdracht aan MOvactor.

Actuele kansen en uitdagingen hierbij zijn:

  • Het aantal zelfstandig wonende ouderen neemt toe. De toenemende vraag vanuit deze doelgroep vraagt zorg, aandacht en passende activiteiten en diensten dicht bij huis. Om in hun behoeften te voorzien wordt in samenspel met zorgaanbieders van dagbesteding een programma recreatieve dagbesteding aangeboden in de wijk. Een eerste pilot is in ontwikkeling. De gemeente verwacht dat er 800 ouderen gebruik van zullen gaan maken in de komende vier jaren.
  • Op de kaart zetten van jongeren- en kinderwerk met de nadruk op jongerenparticipatie.
  • De buurtpleinen vergaand laten exploiteren door inwoners uit de wijk.
  • Samen met maatschappelijke organisaties het samenspel tussen professionals in de wijk zodanig vormgeven dat dit effectief is en bewoners ‘gezichten en namen’ kennen.
Functie | Directeur

Je draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de organisatie onder eindverantwoordelijkheid van een Toezichthoudend Bestuur dat een groot deel van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden heeft gedelegeerd aan de Directeur. Daarnaast ben je ook in inhoudelijk betrokken bij de activiteiten van MOvactor. Samen met de teamleiders ‘collectief welzijn’ en ‘exploitatie buurtpleinen’ vorm je het management team.

Op het gebied van beleidsontwikkeling ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen en inzichten, adviseer je het bestuur hierover en zorg je, na vaststelling door het bestuur, voor de uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen en begrotingen en zorgt dat de realisatie hiervan binnen de vastgestelde kaders blijft. Eventuele afwijkingen bespreek je tijdig met het bestuur met bijsturingsvoorstellen. Bij het aansturen van de organisatie koers je op een goede balans tussen kwalitatieve, budgettaire, organisatorische en personele kaders. Je vertegenwoordigt de organisatie naar gemeente en samenwerkingspartners. Het ontwikkelen en onderhouden van netwerken is hierin essentieel.

Passie-voor-sociaal-werk Ondernemend met lef Resultaatgericht door samen te werken Politiek-bestuurlijk sensitief Koersvast Lenig in de uitvoering

Profiel | Maatschappelijk ondernemer met lef

Je bent een maatschappelijk ondernemer met lef. Binnen de gestelde kaders ben je gericht op het zien en benutten van kansen in de markt voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde dienstverlening. Je hebt een passie voor sociaal werk en bent gedreven om afgesproken resultaten te behalen. Je bent in staat om lastige situaties te doorbreken door hoofd- en bijzaken te scheiden, je te verplaatsen in anderen, helder te communiceren en een respectvolle benadering. Je bent een uitgesproken netwerker en verbinder.

Vanuit overtuiging en persoonlijke kwaliteiten ben je in staat om verdere ontwikkeling te geven aan waar MOvactor goed in is: het stimuleren van het eigenaarschap bij inwoners, groepen en buurt door bij hen de eigen krachten aan te boren, maatschappelijke inzet te enthousiasmeren en dit gedachtengoed bij professionals en samenwerkingspartners te borgen.

Je beschikt over:

  • HBO/academisch werk- en denkniveau
  • Kennis en ervaring op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • Kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • Affiniteit ten aanzien van bedrijfskunde en financiën
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving
Aanbod | inspirerende werkomgeving

MOvactor biedt een inspirerende werkomgeving. De activiteiten bieden ruimte voor zowel organisatorische als persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een functie voor 24 – 32 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten.

Procedure | gesprekken in augustus

De procedure is gericht op benoeming voor 1 september. Rekening houdend met eventuele opzegtermijn kan de nieuwe directeur dan eind september / begin oktober starten.

De reactietermijn sluit op woensdag 5 augustus. Oriënterende gesprekken bij K+V zijn gepland in de week van 10 augustus. Gesprekken met MOvactor vinden plaats op dinsdag 18 augustus.

Geïnteresseerd | Ben jij de Directeur die we zoeken voor MOvactor?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan snel door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem (06 52 008834), die deze opdracht begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur
Vast
24 – 32 UUR

SOLLICITEER DIRECT