directeur voor NOPPES Kringloopwinkel

Sociaal ondernemer
Locatie: Beverwijk
Organisatie |

NOPPES Kringloopwinkel

NOPPES Kringloopwinkel is een van de toonaangevende kringloop organisaties in Nederland. NOPPES draagt bij aan een beter milieu door het hergebruik van goederen en materialen te stimuleren en te faciliteren. NOPPES ondersteunt gemeenten, bedrijven en inwoners bij het realiseren van zogenaamde ‘hergebruiksnormen’. NOPPES opereert zonder winstoogmerk en biedt minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich te (her-)ontwikkelen. NOPPES is milieubewust, maatschappelijk betrokken én voordelig voor iedereen. 

De organisatie
NOPPES (predicaat “100% Kringloop”) is de afgelopen jaren sterk gegroeid en bestaat nu uit 16 kringloopwinkels in Noord-Holland en Midden Nederland met circa 700 medewerkers.

NOPPES zet zich niet alleen in voor een maximaal hergebruik van producten en materialen, maar biedt tevens werkgelegenheid aan minder kansrijken op de arbeidsmarkt.

NOPPES Kringloopwinkel (stichting zonder winstoogmerk met ANBI-status) heeft een bestuur waaraan de directeur verantwoording aflegt. Het streven is om toe te werken naar een ‘Raad van Toezicht-model’, waarbij de nieuwe directeur de functie zal krijgen van directeur-bestuurder.

De opgaven
Door de sterke groei en de steeds hogere maatschappelijke eisen op het gebied van milieu en hergebruik worden ook steeds hogere eisen gesteld aan de aansturing van de organisatie, de inrichting van werkprocessen en de ondersteunende diensten. NOPPES staat voor een volgende fase in haar bestaan: van een organisatie met accent op groei en ondernemerschap naar een excellente kringloop-dienstverlener, die als volwaardig partner voor gemeenten, bedrijven en particulieren het voortouw neemt in het realiseren van hergebruiksdoelstellingen en het realiseren van werkgelegenheid voor minder kansrijken. Daarbij wordt verdere groei overigens nadrukkelijk niet uitgesloten.

Functie | Directeur

Als directeur van NOPPES ben je verantwoordelijk voor de algemene leiding en geef je sturing, vorm en invulling aan de bovengenoemde opgaven. Je geeft leiding aan de organisatie en de doorontwikkeling daarvan. Bij dit laatste gaat het om zowel de structuur (inrichting, processen en procedures) als om de cultuur. Je bent het voorbeeld van bij de doelstellingen passende normen, waarden en organisatiecultuur.

Je bent het gezicht van NOPPES naar stakeholders en opdrachtgevers. Versterking van de samenwerking met gemeenten en andere samenwerkingspartners is een belangrijk aandachtsgebied. Je legt verantwoording af aan het bestuur.

Vanuit actuele kennis op het gebied van hergebruik, circulariteit en sociale impact zorg je dat NOPPES tijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en toekomstbestendig is.

Sociaal-ondernemer  Hands-on Authentiek Integer Samenwerker-met-realisatiekracht

 

Profiel

Als sociaal ondernemer met maatschappelijke betrokkenheid ontwikkel je producten en diensten die aansluiten bij de wensen / behoeften van opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Door je kennis van de markt en de ontwikkelingen in het werkveld ben je in staat om vooruit te lopen op toekomstige vragen en kan je opdrachtgevers hierin adviseren. Je zet je visie op deze ontwikkelingen om in concreet beleid en sturing in de organisatie.

Als ‘hands-on’ directeur ben je iemand die op een praktische en pragmatische wijze leiding geeft aan de organisatie. Je richt de organisatie, processen en procedures in met een goede balans tussen het gewenste professionele niveau enerzijds en noodzakelijke effectiviteit en efficiëntie  anderzijds. Je organiseert slim, slagvaardig en kostenbewust. Je staat daarbij voor een organisatiecultuur die past bij een maatschappelijke organisatie.

Je bent iemand die medewerkers ‘bindt, boeit en inspireert’ door een heldere visie en concrete ambities en doelstellingen. Je betrekt de stakeholders en de organisatie bij de planvorming en bent vervolgens koersvast in de realisatie.

Je  bent iemand die:

  • Visie ontwikkelt, randvoorwaarden schept en mensen motiveert
  • Verbindt, luistert en verschillen weet te overbruggen
  • Affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met het leiding geven aan een uitvoeringsorganisatie
  • Omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft
  • Resultaatgericht en doortastend is en makkelijk schakelt tussen strategie en operatie
  • Communicatief en netwerkvaardig is
  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur kennis van en ervaring heeft met recycling en/of kringloop
  • Transparant is en graag verantwoording aflegt in bondige en heldere rapportages
  • Affiniteit met de doelgroep is een must
Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen het publiek-maatschappelijk domein.

Procedure

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V management search. Gesprekken bij K+V zijn in de eerste twee weken van oktober, de gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in de laatste week van oktober en de eerste week van november; we streven ernaar de procedure vóór eind november af te ronden. Beoogde startdatum is 1 januari 2020.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan op ‘solliciteer direct’ te klikken. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem, partner (06 5200 8834), die deze procedure begeleidt.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.