Directeur – NVVK

Krachtig, ondernemend en teamplayer
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

NVVK

De NVVK, vereniging van financiële hulpverleners, is de grootste brancheorganisatie voor schuldhulp- en financiële dienstverlening met 116 leden. Ongeveer 50% procent van de leden zijn gemeenten, 25% zijn kredietbanken en de overige 25% zijn private ondernemingen. Samen werken de leden voor 93% van alle gemeenten. Als brancheorganisatie en kenniscentrum kent de NVVK een lange historie (bestaat sinds 1932). De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. De NVVK lobbyt ervoor om in heel Nederland de (financiële) basisdienstverlening op orde te brengen.

De NVVK heeft drie hoofdtaken:

  • algemene belangenbehartiging en fungeren als lobbyist richting ‘Den Haag’ (de beleidsmakers);
  • daarnaast is de NVVK belast met marktordening (certificering van organisaties, die taken op het terrein van budgetbeheer / beschermingsbewind / schuldhulp / sociaal krediet uitvoeren);
  • de ledenservice.

Belangrijke taken in een actieve vereniging met goed bezochte congressen, studiedagen en werkbijeenkomsten. De politiek-maatschappelijke belangstelling voor schuldhulpverlening en bestaanszekerheid is groot. En dat is niet zonder reden; er wordt veel gedaan om schulden te voorkomen en om mensen (sneller) van hun schulden af te helpen.

De NVVK heeft een Toekomstagenda 2022 – 2032 opgesteld: ‘Ruimte voor toekomst’ (https://www.nvvk.nl/toekomstagenda) met als belangrijkste speerpunten: meer mensen bereiken, oplossingen sneller en duurzamer maken met laagdrempelige, professionele hulp. Randvoorwaardelijk is het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen met lage inkomens. De NVVK-leden fungeren als intermediair tussen schuldeisers en schuldhulpverleners.

De organisatie is in de laatste jaren gegroeid naar 22 medewerkers, mede dankzij programma’s en projecten. De NVVK kent een Bestuur en een Raad van Advies (met een vertegenwoordiging van de stakeholders, zoals bijvoorbeeld Aedes, Nibud, NVB, CJIB en Divosa).

Op de agenda van de NVVK:

  • De verschillende leden/stakeholders blijven verbinden in een dynamisch krachtenveld;
  • Het continueren van een krachtige, inhoudelijke lobby richting Den Haag (o.m. zeven ministeries en persoonlijke contacten met Tweede Kamerleden);
  • Het profileren en positioneren van de NVVK om zichtbaar te zijn op de inhoudelijke thema’s op het gebied van armoede, schulden en omgaan met geld, en deze blijvend op de agenda te houden bij alle stakeholders. Met en voor de NVVK-leden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 mei 2024 wordt een nieuwe onafhankelijk voorzitter benoemd.

Functie

Directeur

Je bent als directeur eindverantwoordelijk voor het verenigingsbureau, dat ervoor zorgt dat de NVVK haar rol in de maatschappij optimaal kan blijven invullen. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de circa tweeëntwintig medewerkers. Het team kent productowners, die met heel veel passie en drive aan de thema’s van de NVVK werken. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Toekomstagenda 2022 – 2032 ‘Ruimte voor toekomst’. Je bent verantwoordelijk voor de financiën.

Samen met de medewerkers onderhoud je de relatie met de NVVK-leden. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de invulling van de Algemene Ledenvergadering, de Bestuursvergaderingen en de uitvoering van de kernteams. Je vertegenwoordigt de NVVK in de externe, landelijke contacten en in functies, die voortvloeien uit de directeursrol. In afstemming met de voorzitter verzorg je de externe taken. Je werkt intensief en soepel samen met de voorzitter en legt verantwoording af aan het Bestuur van de NVVK.

De belangrijkste opgaven voor de directeur zijn:

  • Het organiseren van de financiering voor de agenda ‘Ruimte voor toekomst’ (ook na 2026) om huidige projecten, expertise, en (project-)medewerkers voor de organisatie te behouden en te bewaken dat afgesproken resultaten behaald worden;
  • Bestuur en bureau aangesloten te houden bij de veelheid van thema’s, door het vierhoeksoverleg (voorzitter, secretaris, penningmeester en directeur) te continueren en de inhoudelijke bestuursportefeuilles daarbij behulpzaam te laten zijn;
  • Het verstevigen van het landelijk profiel van de NVVK door scenario’s voor richting en thema’s aan het Bestuur voor te leggen;
  • Vanuit de scope van de basisdienstverlening je in te zetten voor het versterken en verbeteren van de samenwerking met SZW, VNG en Divosa om (inhoudelijke) versnippering tegen te gaan en mogelijke tegenstrijdigheden weg te nemen.
PROACTIEF VERBINDER INSPIRATOR HUMOR COMMUNICATOR SPARRINGPARTNER
STEVIG
STRATEGISCH DENKER EN VERKENNER NIEUWSGIERIG RESULTAATGERICHT DOENER SCHAKELVERMOGEN COACH DELEGEREND NETWERKER

Profiel

Wat heb je de NVVK te bieden als directeur?
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je bent een zeer ervaren manager, die de medewerkers van het verenigingsbureau faciliteert. Samen met hen zorg je voor het prioriteren en uitvoeren van de werkzaamheden. Je hebt brede kennis van het sociaal domein en meer specifiek de financiële hulpverlening en/of je kunt je deze kennis snel eigen maken. Je bent een goede sparringpartner voor de medewerkers en voor het Bestuur. Je hebt ervaring met projectmatig werken. Je bent een netwerker in hart en nieren. Het opbouwen en onderhouden van je netwerk en je relaties gaat je daarom goed af. Je bent koersvast, houdt focus en bewaakt het overzicht. In voorkomende gevallen hak je de knoop door.

Wat heb je de NVVK te bieden als persoon?
Je hebt inzicht in en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je durft stelling te nemen en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je beschikt over een gezonde dosis humor en voldoende relativeringsvermogen. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden. Je bent zichtbaar richting NVVK-leden en je trekt samen met het Bestuur op. Je stuurt op het realiseren van afgesproken prestaties, die in subsidieaanvragen zijn afgesproken.

Aanbod

Een fantastische uitdaging bij een organisatie, die van grote maatschappelijke betekenis is, samen met vakinhoudelijke professionals, het Bestuur en een groot stakeholdersveld. Het streven is om meer diversiteit te hebben in de organisatie als het gaat om culturele achtergrond, leeftijd en gender.

De NVVK biedt een geweldige uitdaging voor 36 uur per week, met een maximumsalaris van € 8.779,– (s15) met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een eindejaarsuitkering. Aanstelling vindt plaats op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van twee maanden).

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv. Is er een goede ontmoeting en heb je ons nieuwsgierig gemaakt? Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie (Bestuur, voorzitter, bureaumedewerkers) gaat ontmoeten.

1. Speeddates op dinsdag 21 mei 2024. Hier maak jij in drie commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken vooral ook kennis met jou.
2. Slow op donderdag 23 mei 2024. In deze ontmoeting is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.
3. Show op maandag 27 mei 2024. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij het stokje overneemt.

Alle gesprekken zullen plaatsvinden in Veenendaal.

Na elke ronde maken we een keuze met welke kandidaten we verder gaan. We ronden af voor de zomer zodat de nieuwe directeur kort na zomer van start kan.

Geïnteresseerd

Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk, uiterlijk zondag 7 mei 2024, tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Heb je vragen, dan nodigen Helga Bijker (06-2269 8599) en met Micha van Aart (06-4639 0312) je van harte uit om contact op te nemen.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.