Een eerlijk, helder en slim onderwijsmens

Vinkeveen
Organisatie |

Stichting Auro

Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). Het onderwijs wordt verzorgd door 9 scholen met in totaal bijna 2.000 leerlingen en zo’n 180 medewerkers.

Onze huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds belangrijker. Leerlingen moeten daarom weet hebben van onderwerpen als gezondheid, burgerschap en sociale veiligheid. Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs. Binnen het toekomstgericht onderwijs zal naast kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ook meer specifieke aandacht moeten komen voor persoonsvorming en talentontwikkeling van iedere individuele leerling. Waarin het kind zelf invloed heeft op het onderwijsleerproces. Kennis zal in drie leerdomeinen worden geclusterd: Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Taal & Cultuur. Hierbinnen is specifiek aandacht voor ICT-gebruik en het leren systeemdenken. Met een beter evenwicht tussen deze doelen kan het onderwijs kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en wendbare volwassenen. Onze kinderen leren niet voor een toets, maar voor het leven.

De kernwaarden zijn: ontwikkelen, vertrouwen en samenwerken. De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle AURO-scholen.

AURO wil haar missie borgen onder het motto: “Leren voor het leven”. Dit vraagt om een goede balans tussen structuur en cultuur binnen een wendbare organisatie. Dit vraagt om vrijheid, eigenheid, duidelijk leiderschap, discipline en creativiteit, intuïtie en analyse, én continue zelfreflectie. Dit vraagt om een sterk ontwikkelde wil, een grote mate van intrinsieke motivatie, om te willen leren. Te leren om het beter te doen, door te leren van fouten, iedere dag weer, passend bij de kernwaarden ontwikkelen, vertrouwen en samenwerken van de stichting. Dit vraagt om een bestuur en management dat dit mogelijk maakt, faciliteert en bewaakt. In het vervolg van deze keuzes is onlangs door AURO de stap gemaakt naar Rijnlands werken met de leerkracht in de voorlinie en de directie en staf in de achterlinie.

 

OBS De Pijlstaart
OBS De Pijlstaart is de openbare basisschool in Vinkeveen en met ruim 360 leerlingen de grootste school. Een verbouwing in het komende jaar moet het team in staat stellen om grotendeels weer op één locatie te werken. Iedereen is op de Pijlstaart van harte welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu. Bij ons is sprake van een veilig en tolerant schoolklimaat. We geven les volgens de EDI-methode en zijn een Kanjerschool. Er is zowel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, als de expressieve en kunstzinnige ontwikkeling van het kind, als het bewegingsonderwijs. Tenslotte dragen de digitale lessen bij aan mediawijsheid en de technologische vaardigheden van kinderen. De school en het team zijn in beweging en vernieuwen. Het is daarom belangrijk dat onze nieuwe collega’s tegen een stootje kunnen en vol enthousiasme weten om te gaan met verandering.

Functie | Directeur OBS de Pijlstaart

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, geeft leiding aan het team en is het gezicht naar buiten voor De Pijlstaart. Ook stuurt de directeur de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied aan. De school heeft een goede basis, maar kent ook uitdagingen. De kinderen verdienen een ambitieuze vervolgstap om door te groeien en door te pakken op het onderwijskundig didactisch en pedagogische vlak. Met een leidende rol in het primair onderwijs in Vinkeveen ligt er een uitdaging voor de nieuwe directeur om het team geïnspireerd verder te brengen. De directeur creëert ruimte voor de leerkrachten (de voorlinie) en bewaakt tegelijkertijd de kaders van kwaliteit, geld en werkdruk. Dat vergt deels een zakelijke, realistische, maar juist ook een open, mensgerichte en inspirerende leiderschapsstijl. De directeur is een uitstekende communicator en realiseert een goede verbinding met en binnen het team, de kinderen, de ouders en de stichting. Vinkeveen en het schoolteam vragen om een directeur die gemakkelijk benaderbaar is en oog heeft voor de mens en het kind. Zichtbaar en samenwerkend de transparante cultuur versterkt en ambitie aanjaagt en aanspreekt op resultaat.

Als directeur sta je bij Stichting AURO niet alleen, er is een sterk collegiaal directieteam en ondersteuning van het bestuursbureau. Dat betekent overigens ook dat iedere directeur bovenschoolse taken heeft en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van Stichting AURO als geheel.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Aansprekend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Een eerlijk, helder en slim onderwijs mens

Eerlijk en helder

Jij staat voor je vak en naast je mensen en je kinderen. Bent aanspreekbaar en je spreekt aan. Dat kun je met positieve energie, humor en een goed uithoudingsvermogen. Je communiceert makkelijk en direct en bezit een uitstekende antenne om op de juiste plaats te zijn en de juiste dingen te zeggen. Je bent bereikbaar en betrouwbaar in je afspraken. In een digitale wereld en een continurooster kies jij slim je zichtbare tijd. Je snapt hoe je een best complexe rol eenvoudig kunt maken. Daarmee sta je sterk en evenwichtig in je samenwerking met je collega’s. Maak je hen sterker, zelfstandiger en bewuster en zorg je zo voor een steeds beter samenwerkend team.

Slim onderwijsmens

Onderwijs is van en voor iedereen. Je staat hier voor het kind, maar ook voor de ontwikkeling van je eigen professionele team. Ambities worden gerealiseerd door gecommitteerde inzet en inspanning van en met elkaar. Afgestemd op elkaar om de doorstroom uitstekend af te stemmen, de leer-estafette echt door te geven en iedereen verantwoordelijk te houden voor zijn of haar stuk. In een open dynamische leeromgeving vraagt dat coaching, duidelijkheid en vakkennis van iedereen dus ook van de leider. Dat kan slim door in te pluggen op wat er is en wat gehaald kan worden, maar dat vraagt ook oprechte nieuwsgierigheid en zelf leren en reflecteren. Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd vertrouwen op je eigen pedagogische, didactische kennis.

Wij zoeken ook een onderwijskundige/pedagogische achtergrond. Een beetje ervaring in het leiderschap is heel fijn.

Aanbod

Voor deze mooie rol biedt Stichting AURO de mogelijkheid om een dienstverband aan te gaan conform CAO-PO. Gelet op de ambities van AURO en De Pijlstaart wordt de inschaling afgestemd met de kandidaat.

Bij AURO houden ze van samen ontwikkelen dus ook als je nog niet alles weet of nog niet alles kan maar wel wil, dan mag je zeker reageren! Want mocht je als directeur bij AURO willen komen werken maar nog niet alles kunnen: wij zoeken ook nog leerkrachten die in de zogenaamde kweekvijver directeuren van AURO willen. In deze kweekvijver krijg je een jaar begeleiding en coaching en naast je lesgevende taken ook directietaken. Zo leer je de organisatie beter kennen en kun je in de toekomst doorstromen naar een volledige directeurenfunctie. Je komt dan op een van de AURO-scholen te werken en werkt bovenschools mee aan het beleid om zo alle AURO-scholen nog beter te maken. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan vragen we je ook te reageren.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Dat doen we zeker in deze tijd natuurlijk met aandacht voor ieders veiligheid en altijd uiterst vertrouwelijk.

Speed op dinsdag 18 januari. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met de diverse aandachtsgebieden van de functie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Slow op dinsdag 25 januari. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang.

Show op donderdag 27 januari. Jij laat zien en laat ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij het eerlijke humorvolle onderwijs mens? Dan maken we graag kennis met jou! Reageer zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 10 januari, door je cv en motivatiebrief te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie. In verband met de kerstperiode is soms een mailtje makkelijker dan een telefoontje (arets@kv.nl of wijnja@kv.nl)

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen

Directeur OBS de Pijlstaart
Vast
4-5 dagen

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.