Directeur OBS De Trinoom voor Kans & Kleur

Leider die de regie pakt & ruimte geeft
Locatie: Wijchen
Organisatie |

Kans & Kleur

De Trinoom is gevestigd in de MFA De Brink en in het schoolgebouw aan de Diemewei, beide gelegen in Wijchen-Zuidoost. Tussen de twee gebouwen in ligt een prachtig park. De school telt ongeveer 800 leerlingen, verdeeld over 32 groepen. Het onderwijs is georganiseerd in 2 onderwijsconcepten: Montessorionderwijs en jaarklasonderwijs. Hierbij hanteren wij het motto: ‘Samen wat kan, apart wat moet’. De school heeft een managementteam dat bestaat uit de directeur, twee teamleiders en twee intern begeleiders.

De Trinoom is een school waar leerlingen en medewerkers samen in een veilige, prettige en rustige (werk)sfeer met respect, vertrouwen en waardering voor elkaar werken, spelen en leren. Iedereen kan en mag zichzelf zijn! Wij zijn gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden (op alle ontwikkelgebieden) in een inspirerende leeromgeving. Kinderen komen met plezier naar school, leren samenwerken en samenleven en zijn actief betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.

De Trinoom is onderdeel van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze veertien basisscholen tezamen tellen ongeveer 3200 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.

De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

Functie | Directeur OBS De Trinoom

Werken op De Trinoom is nooit saai. Je stapt in een dynamische wereld waar twee onderwijsstromen met verschillend DNA samenkomen. Hier is ruimte voor ontwikkeling en het maken van verbindingen. Als directeur zorg je voor een omgeving waar de twee stromen elkaar meer opzoeken, waar planmatig gewerkt wordt en waar de twee stromingen van elkaar leren en elkaar versterken, maar wel hun eigen identiteit behouden. Open en duidelijke communicatie is daarbij cruciaal. In deze functie sta je niet alleen aan het roer. Dat is uniek! Je mag samen optrekken met twee teamleiders en met twee intern begeleiders. Samen ben je verantwoordelijk voor een stabiel, deskundig en stevig team dat veel voor elkaar over heeft en ook veel voor elkaar krijgt. Als jij daar ook een bijdrage aan wil leveren, dan is dat zeer welkom! Op stichtingsniveau zijn veel zaken al goed geregeld en op operationeel niveau is al veel op orde. Op beleidsmatig niveau mogen er nog mooie stappen gezet worden.

We zoeken een directeur die aan de ene kant goed rollen, taken en verantwoordelijkheden kan duiden en verdelen. Aan de andere kant houd je de grote lijnen en het proces altijd voor ogen. Door de omvang van de school is financiële kennis en ondernemerschap ook van groot belang. Wat heeft de school nodig om te excelleren? Doordat De Trinoom zo groot is, zijn er altijd meer uitdagingen en mogelijkheden. Dat is onderscheidend!

Ondernemer In verbinding Dynamisch Energiek Regie & Ruimte Samenwerkend Lef Invoelend Daadkrachtig
Profiel

Regie & Ruimte
Als leider draag je een heldere visie uit en neem je het team daarin mee. Je zoekt steeds de juiste balans tussen regie pakken en ruimte geven. Jij toont lef en durft besluiten te nemen. Je brengt scherpte aan in richting van rollen, verantwoordelijkheden en planmatig werken. Hierin bewaar je steeds het overzicht en zorgt dat alle partijen op de hoogte zijn. Je hoeft niet alles zelf te doen. Jij delegeert gemakkelijk en trekt graag samen op.

Ondernemende, verbindende leider
Jij bent een invoelende en doortastende leider. Je wordt gezien als een warm persoon die zichtbaar is, aanwezig is en zo vanuit de relatie verbindingen kan maken. Je voert makkelijk moeilijke gesprekken en bent open en transparant. Intern en extern zorg je voor de juiste relaties en krijg je zaken voor elkaar. Als echte ondernemer zie je intern en extern kansen en benut je deze optimaal. Door jou gaat de school excelleren!

Wat breng je mee? 
Je krijgt energie van gesprekken met ouders die hun kritische blik werpen op de school. Vanzelfsprekend maak je de verbinding en werk je samen met de MR en zoek je actief de samenwerking op met collega scholen binnen de stichting en met ketenpartners, dichtbij en verder weg. Je zet je graag in als nieuwe directeur binnen de stichting om daar een actieve bijdrage te leveren. Je hebt affiniteit met zowel Montessori-als jaarklasonderwijs ofwel de bereidheid om je te verdiepen in het Montessorionderwijs (bijvoorbeeld door de Montessoriopleiding voor leidinggevenden te volgen).

Aanbod

Deze prachtige uitdaging geeft je een unieke kans om te werken op een grote school waar twee identiteiten samenkomen. Een baan waar je echt iets kan betekenen. Je komt in een bevlogen en betrokken organisatie in een rol met veel afwisseling én ruimte voor groei. Voor jezelf, collega’s én de kinderen. Een dynamische werkomgeving waar je wordt gewaardeerd om jouw expertise.
De functie is ingeschaald in salarisschaal D13 van de CAO-PO. De CAO kent een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid, ontmoeten en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. In de speeddates willen we graag jou als persoon leren kennen en kijken we nog niet naar je cv of je brief. Zoals we onze leerlingen ontmoeten, zo ontmoeten we jou! Zonder vooroordelen, zonder informatie. We zijn nieuwsgierig naar jou! Is er een goede ontmoeting, dan gaan we later op diezelfde dag verder met een diepgaand gesprek over de opdracht, je ervaringen en de match voor jou en voor de school. In een derde ronde heb je tenslotte een gesprek met de bestuurder en met de HR Adviseur.

De eerste selectiedag is gepland op woensdag 14 juni vanaf 09:00 uur en het vervolg van de wervingsdag met de Bestuurder en HR Adviseur is gepland op vrijdag 16 juni. Het streven is de procedure voor eind juni af te ronden.

Geïnteresseerd

Herken jij je in het profiel? We leren je graag kennen. Want jouw talent telt! Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Dat bespreken we graag. Ben jij ook benieuwd naar ons? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 6 juni 2023 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk is Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Directeur OBS De Trinoom
vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.