Teamspeler en betrokken onderwijsleider

Heerlen
Organisatie |

Stichting Alterius

Voor elkaar en met elkaar

Wij vinden dat íeder kind recht heeft op onderwijs en dus naar school moet kunnen. Ook als het kind ondersteuning heeft vanuit gespecialiseerde (jeugd)zorg. Met andere woorden, wij willen ervoor zorgen dat íeder kind een plek heeft op een school en niet (meer) thuis hoeft te zitten. En dus verzorgen wij bij Alterius onderwijs op maat voor kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van (jeugd)zorg. Dit gebeurt in samenspraak met jongeren, hun ouders/verzorgers én de behandelende (zorg)partner. Samen bieden we perspectief: een succesvolle overstap en  bestendiging realiseren naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Te allen tijde staat hierbij de ontwikkeling van onze leerling voorop.

Alterius is ingericht vanuit twee typen onderwijs en organisaties, beide verspreid over meerdere locaties in Limburg.
• De Buitenhof (SO/VSO) is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 jaar tot 18+ met psychiatrische problematiek en/of specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoefte. De Buitenhof kent van oorsprong een nauwe relatie met Mondriaan Kind en Jeugd (jeugd GGZ), tegenwoordig werken we met vele zorgpartners.
• St. Jozef verzorgt onderwijs voor leerlingen variërend in leeftijd van 8 tot 18+ jaar:
– met een ernstige ontwikkelingsbedreiging (geplaatst bij jeugdzorgplus) in Cadier en Keer (IZEO Cadier en Keer);
– (langdurige) thuiszitters of leerlingen voor wie geen onderwijs (meer) mogelijk is op (V)SO (IZEO Care4Kidz en IZEO XONAR LWTC);
– met een licht verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek (IZEO Koraal. Locaties Urmond en Heerlen).
Met al onze zorgpartners streven wij een integraal onderwijs- en zorgaanbod na, dat vergt een intensieve samenwerking en continue afstemming. Deze dynamische context met de vele ontwikkelingen in onderwijs (inclusiever onderwijs, residentieel onderwijs) en zorg (decentralisatie jeugdzorg, ambulante zorg, aanbesteding jeugdzorg) vraagt van Alterius veel flexibiliteit, ontwikkeling en ondernemerschap. De ontwikkeling naar een echte netwerkorganisatie.

In dit schooljaar zijn er ruim 400 onderwijsplekken en door continue in- en uitstroom 700 leerlingen. Naast onderwijs verzorgt Alterius scholing voor iedereen die in contact staat met kinderen en jeugdigen van de doelgroep, zoals bijvoorbeeld professionals in onderwijs, onder de naam wervelkind. De omzet bedraagt circa € 10 mio en er werken ongeveer 130 fte. Financieel is de organisatie gezond.

Functie | Directeur Onderwijs

De directeur onderwijs rapporteert direct aan de directeur bestuurder. Zij vormen samen de directie van Alterius. De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, -ontwikkeling, -beleid en -uitvoering. Stuurt direct de 7 teamleiders onderwijs en zorg aan. Tevens is de directeur onderwijs verantwoordelijk voor de specifieke bedrijfsvoering op de scholen. Vanuit deze rol is de directeur onderwijs ook verantwoordelijk voor overleg en afstemming met de MR van zowel St. Jozef als Buitenhof.

De leiderschapscultuur en kwaliteitszorg en ambitie is sterk in ontwikkeling waarbij gedeeld en gedelegeerd leiderschap het uitgangspunt is. Samen ‘leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling’, samen onderwijs en zorg geven aan leerlingen, betekent samen verantwoordelijk zijn, samen ontwikkelen en samen uitvoeren. Richting geven aan deze vernieuwde cultuur en aandacht en verbinding maken tussen de scholen, teams en locaties is de opdracht. Alterius wil zich doorontwikkelen als dé professionele deskundige partner in onderwijs en zorg. De kracht van die deskundigheid is nog groter als die intern en extern wordt gecombineerd om de complexe uitdagingen in de regio aan te gaan.

Verbindend Professioneel Benaderbaar Flexibel Deskundig Open Daadkrachtig Netwerker Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Aansprekend Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Betrokken teamspeler en echte ondewijsleider

Betrokken teamspeler

Bij Alterius werken is teamwerk. Je staat er voor het kind en voor elkaar. Dat geldt voor alle medewerkers dus ook voor jou. Je bent er, je bent er voor de ander en je hebt aandacht voor de ander. Je durft daar ook als leider in aan te spreken. Je durft ruimte te geven waardoor de ander beter wordt. Daarin mag iedereen fouten maken omdat ook de ander klaar staat om te helpen. Soms met iets meer geduld. Maar daarom heb je ook een passie voor dit werk. Iedereen bij Alterius heeft passie voor onze kwetsbare leerlingen, zij verdienen onze inzet en deskundigheid. Als teamspeler zie jij ook de mogelijkheden, de slimme verbeteringen en de sterke samenwerking. Je verbindt binnen en buiten en nodigt uit en durft te kiezen om ruimte te creëren voor de leerling en medewerker.

Echte onderwijsleider

Bij Alterius werken echte professionals in onderwijs en zorg. Jij bent dat ook. Jij hoeft niet de specialist te zijn, maar als leider weet je wel wat het is om daar dan professional in te zijn. Je weet hoe pedagogiek en didactiek bijdragen aan de kansen voor kinderen en hoe de samenhang zorgt voor een uiterst gezonde leefplek voor iedereen. Je bent thuis in onderwijsland en deze doelgroep. Legt makkelijk verbanden en verbindingen in het grote netwerk. Hebt overzicht en inzicht en past dat toe. Als leider spreek je elkaar respectvol aan en creëert dezelfde lerende leefplek voor je medewerkers en voor jezelf. Tegelijk werk je zeer doelgericht en planmatig en helpt de organisatie hetzelfde te doen en ons aanbod verder te ontwikkelen, vanuit een gezonde ambitie.

Aanbod

Wil jij je inzetten voor Alterius? Heb jij het om echt het verschil te maken voor onze leerling? Dan is dit de organisatie voor jou. Je salaris is afhankelijk van je ervaring en profiel, ingeschaald op basis van functieschaal 13 van de CAO PO.

Procedure

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op dinsdag 5 juli. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op donderdag 7 juli. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op maandag 11 juli. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor de zomer af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en ben jij de leidende teamspeler voor Alterius? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 25 juni aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Onderwijs
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.