K+V werving selectie interim management

Strategisch, inhoudelijk, ondernemend

Amsterdam
Organisatie |

Rezulto Onderwijsadvies

Rezulto Onderwijsadvies is in 2007 door twee mensen met een missie gestart. Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen. Hun oogmerk was en is nog steeds: Het woordenschatonderwijs voor kinderen met een achterstand op de basisschool verbeteren. Om daar invulling aan te geven hebben zij met veel succes de leerkrachtvaardighedenmethodiek “Met Woorden in de Weer®” ontwikkeld. Samen verzorgen zij al vele jaren succesvolle trainingen en trajecten die ervoor zorgen dat de leerkracht effectief en vrolijk nieuwe woorden aan de leerlingen onderwijst. Het door Rezulto ontwikkelde pakket: Logo 3000 maakt het voor kinderen eenvoudiger om met gemak en plezier succes te gaan boeken in het onderwijs en daarna. Van den Nulft en Verhallen houden de inhoudelijke context op bijdetijds niveau door het schrijven van boeken, het geven van lezingen en het updaten van het materiaal.

Rezulto Onderwijsadvies is een kleinschalige maar zeer effectieve organisatie, operationeel, inhoudelijk en commercieel aangestuurd door de twee oprichters en ondersteund door een parttime operationeel manager. Men werkt veel samen met onafhankelijke, door hen opgeleide, trainers en een bureau dat voor hen de marketing en communicatieactiviteiten verzorgt.

Rezulto Onderwijsadvies is toe aan een volgende dimensie. Een dimensie van inhoudelijke groei, waarbij het de bedoeling is dat op termijn de huidige oprichters meer afstand zullen gaan nemen. Om deze overgang zorgvuldig en succesvol te laten verlopen is Rezulto Onderwijsadvies op zoek naar een directeur die de organisatie stevig neerzet en minder afhankelijk laat zijn van de huidige oprichters en hen op meer afstand laat komen.

Functie | Directeur

De opdracht die de directeur krijgt is om in een periode van minimaal 2 jaar de organisatie onafhankelijk te laten functioneren van de inbreng van de oprichters.

De directeur gaat in nauw overleg met de twee oprichters en stakeholders een strategisch en realistisch ondernemingsplan formuleren, waaruit de ambities duidelijk naar voren komen en aansluiten op de persoonlijke doelstellingen van de oprichters. De directeur zorgt dat de winst van de organisatie verder wordt geoptimaliseerd, de bedrijfsvoering wordt verstevigd. De continuïteit en imago van de hoge kwaliteit van dienstverlening van Rezulto Onderwijsadvies is daarmee geborgd. Een stevig fundament waar de organisatie, als topspeler in de markt van leermethoden voor het woordenschatonderwijs op de basisschool, verder op kan gaan bouwen en inhoudelijk ontwikkelen.

Strategisch Ondernemend Verhelderend Inspirerend Daadkrachtig Verbindend Inhoudelijk

Profiel

De voorkeur gaat uit naar een directeur met:

  • Een academische opleiding, liefst in de toegepaste taalwetenschap of onderwijskunde en een vervolgopleiding in marketing en communicatie.
  • Bekendheid en ervaring met het primair onderwijs, achterstand scholen, taalonderwijs (NT1,NT2).
  • Bedrijfsmatig-, financieel- en procesmatig profiel en ervaring in marktpositionering.
  • Een sterk netwerk op directieniveau bij scholen, begeleidingsdiensten, etc.
  • Visie op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs.
  • Ervaring in ondernemen in een topsegment.
  • Creativiteit en flexibiliteit en sterke onderhandelingsvaardigheden.
  • Sterk relatiegericht en een frisse nieuwsgierigheid.
Aanbod

Een bijzondere ondernemende en ook inhoudelijke functie, waar in gezamenlijk overleg de duur van de opdracht wordt bepaald. Uitgangspunt is een duur van minimaal 2 jaar. Het salaris is marktconform.

Procedure

Gevraagd wordt om zo snel mogelijk te reageren. Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 8 tot 13 juli aanstaande. De gesprekken met Rezulto Onderwijsadvies vinden plaats op woensdag 17 of donderdag 18 juli aanstaande.

De procedure heeft tot doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je dan snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur
Vast
uren/inzet in overleg bepalen

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.