Inhoudelijk & bevlogen strategische leider

Amsterdam
Organisatie |

RINO Amsterdam

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en aangrenzende terreinen. De RINO formuleert in haar missie dat zij een bijdrage wil leveren aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten. Dat doet de RINO door middel van het aanbieden van kortere en langere cursussen en opleidingen (Nascholing en Opleidingen), het aanbieden van opleidingen die leiden tot BIG-registraties (BIG-opleidingen) en door beroeps- en therapieverenigingen te ondersteunen met hun ledenadministratie, registers en congressen (ZonderZorg).

De afdeling BIG-opleidingen beweegt zich in de context van enerzijds de universiteiten en anderzijds de praktijkinstellingen in de GGZ. Nascholing en Opleidingen volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in de GGZ en kijkt met welk nascholingsaanbod ze daar op kan inspelen. ZonderZorg is de jongste afdeling die met name congressen organiseert en verenigingen faciliteert. Bij de uitvoering van al haar activiteiten heeft RINO amsterdam kwaliteit, gastvrijheid, samenwerking en service hoog in het vaandel, waarbij de waardes Zorgzaam & Zakelijk centraal staan.

Wij je meer weten over RINO amsterdam?

Functie | Directeur

Collegiale directie

In verband met het vertrek van de huidige directeur en de groei van de organisatie heeft de Raad van Toezicht dit jaar besloten om een tweehoofdige collegiale directie aan te stellen. Gekozen is voor een zakelijk en inhoudelijk directeur. Deze vacature gaat over de inhoudelijk directeur. De zakelijk directeur komt uit de huidige organisatie en heeft al geruime tijd binnen RINO amsterdam als adjunct-directeur gewerkt.

De organisatie is op een kantelpunt gekomen. Inmiddels werken er meer dan 50 medewerkers binnen RINO amsterdam en is de organisatie gegroeid tot een robuuste en stabiele RINO: een op samenwerking gerichte, wendbare en slagvaardige organisatie, financieel weerbaar en met een goed oog voor de risico’s. Om dit te behouden en verder te kunnen groeien zijn stappen nodig. De directie heeft als taak de komende jaren verdere professionalisering te realiseren en nog meer synergie te creëren tussen de verschillende organisatieonderdelen. Daarnaast is het belangrijk in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, de ontwikkelingen binnen de GGZ en de onderwijskundige en inhoudelijke ontwikkelingen m.b.t. de (BIG) opleidingen, inclusief de samenwerking met de universiteiten. Er ligt een mooi spanningsveld tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en commercieel ondernemen voor RINO amsterdam dat ruimte biedt voor stevig ondernemerschap door directie en de organisatie.

Samen

Samen met de zakelijk directeur en het Management Team ben je koersbepalend. Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap.  Ieder heeft vrijheid in zijn rol en bewaakt deze grenzen. Wie dat niet kan, krijgt jouw hulp. Je snapt dat de zorgzame zakelijke cultuur die aanwezig is continue aandacht nodig heeft om als organisatie in positie te blijven, intern en extern. Collegiale directie betekent samen verantwoordelijk voor het geheel, voor inhoud, kwaliteit, productontwikkeling, relatiebeheer en de dagelijkse gang van zaken. Er liggen wel accenten. De inhoudelijk directeur is als boegbeeld met name gericht op de externe oriëntatie, beweegt zich in de vanzelfsprekende netwerken, weet met de omgeving en samenwerkingspartners win-win situaties te creëren en is als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in het GGZ (onderwijs) veld. De bedrijfsvoering, logistieke processen en het operationeel management zijn vooral belegd bij de zakelijk directeur.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Professioneel Teamspeler Betrokken Zichtbaar Vakkundig

Profiel | Inhoudelijk & bevlogen strategische leider

Inhoudelijk

Als eerste ben je de inhoudelijke sparringpartner, intern en extern. Je vindt het leuk om op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen die spelen binnen de GGZ en het postacademisch onderwijs. Daardoor sta je vooraan en ben je in staat kansen te zien en te grijpen. Je bent van nature geïnteresseerd in de ander waardoor je weet wat er speelt, binnen en buiten de organisatie, hoort wat de ander zegt en altijd open blijft staan voor nieuwe inzichten. Dat maakt dat je flexibel bent en kunt meebewegen zonder inhoud, doel en vakmanschap los te laten. Daarbij durf je kritische vragen te stellen. Doordat je sterk inhoudelijk op de hoogte bent van de (markt) ontwikkelingen kan je intern optreden als een faciliterend leider die vakkundig meedenkt en vormgeeft. Daarnaast heb je het netwerk en het vermogen om partijen met elkaar te verbinden. Dit maakt dat de wereld van de belangrijkste stakeholders (GGZ, ministerie, belangenverenigingen) toegankelijk blijven en bereid zijn tot samenwerken.

Bevlogen

Jouw passie met de doelgroep en de producten van de RINO is duidelijk zichtbaar. Met als einddoel betere hulpverlening. Deze bevlogenheid breng je enthousiast over aan jouw omgeving.  Dat maakt dat je vanzelfsprekend welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen. Daarbij ben je zichtbaar en weet je het verhaal en belang van de RINO goed over te brengen. Je bent niet alleen zelf bevlogen maar ook op zoek naar de passie en drijfveren van anderen. Dat beeld wil je het liefst zelf ophalen. Je wordt blij van mensen zien, vragen stellen en aandacht geven. Om vervolgens ruimte te geven, krachten naar boven te halen, samen te werken en te delen. Hierdoor geef je jezelf, de organisatie en de ander een onderscheidend vermogen.

Strategische leider

Als strategisch leider ben je organisatie- en politiek sensitief. Je delegeert aan de juiste mensen, geeft anderen vertrouwen, vrijheid en ruimte om te groeien. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Als strateeg kijk je altijd integraal. Overzicht houden, koers bepalen, maar ook goed weten wanneer je mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen met de relevante stakeholders verder te komen en vindt het leuk om dit spel te spelen.  Op zoek gaan naar de eenheid in de diversiteit en welke strategische ontwikkelingen nodig zijn. Het beste van elkaar weten en gebruiken om samen sterker te worden. Binnen en buiten.

Aanbod | Arbeidsvoowaarden

Een uitdagende en dynamische positie in een maatschappelijke organisatie met veel impact in de gezondheidszorg. De RINO volgt de CAO-GGZ en heeft daarmee uitstekende arbeidsvoorwaarden te bieden. De functie is ingeschaald in FWG-80 en gaat uit van fulltime (36 uur). Een dienstverband van 32 uur is ook bespreekbaar.

Procedure | Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en RvT. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.  Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op dinsdag 18 juni waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op donderdag 20 juni waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op dinsdag 2 juli waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Reageren

Ben jij de inhoudelijk bevlogen strateeg met een academisch werk- en denkniveau? Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag voor 10 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken.  Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351, velpen@kv.nl en Johannes Arets, directeur, 06 1026 0480, arets@kv.nl. Natuurlijk zijn Johannes en Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speed wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur
fulltime
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.