Slagvaardig, wendbaar en bevlogen

Noord-Brabant
Functie | Directeur Sociaal Domein

Deze gemeente in Noord-Brabant bestaat sinds 2019 na de fusie van drie Brabantse gemeenten. De gemeente kent een driehoofdige directie met een gemeentesecretaris. Eén van de directeuren heeft de focus op het sociaal domein.
De organisatie is in september 2021 gestart met een integrale aanpak van toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Een brede toegang waar inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, inkomensondersteuning en jeugdhulp. De directie kent één beleidsteam en drie uitvoerende teams. De teams Toegang, Regie en Kwaliteit & Administratie gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering binnen het sociaal domein. Deze teams werken nauw samen met team Samenleving waar het samenhangende beleid op het gebied van alle onderdelen van het sociaal domein ligt.

Deze indeling sluit aan bij de ontwikkelopgave en beoogde processen. Team toegang kent een brede toegang waarbij nauw samengewerkt wordt met het voorliggende veld. Binnen team Regie ligt de nadruk op werken volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Daarnaast een brede backoffice in de vorm van team Kwaliteit & Administratie om een hoge kwaliteit van dienstverlening van de geleverde diensten te bewerkstelligen. Het beleidsteam Samenleving is verantwoordelijk voor samenhangend beleid op het gebied van de drie decentralisaties en welzijnsbeleid.

Opdracht

Het implementeren van de transitie van het sociaal domein door verdere detaillering aan te brengen. Eén van de doelen van de transitie is het realiseren van de bezuinigingsopgave. De directeur monitort de transitie en rapporteert hierover.

De transitie is op dit moment nog niet zover als gewenst. De belangrijkste redenen zijn corona, hoge werkdruk door het toegenomen aantal aanvragen en het feit dat een veranderingsproces na een herindeling extra veel energie kost. Hierdoor heeft de organisatie zich nog onvoldoende kunnen focussen op het partnerschap met het veld. Daar ligt de sleutel tot een succesvolle transitie.

De directeur stuurt op een heldere koers in het managementteam van het sociaal domein, kan deze verduidelijken en ondersteunt het management in het realiseren van de koers. De directeur onderhoudt contacten met de interne organisatie en is hij/zij 1e adviseur van de portefeuillehouder sociaal domein. Naast het begeleiden van de transitie onderhoudt de directeur intensieve contacten met de ondernemingsraad en netwerkpartners.

Profiel

Een ervaren directeur met ervaring binnen het sociaal domein. In zijn/haar persoonlijke stijl brengt hij/zij rust en versnelling waar nodig. Iemand die van buiten naar binnen kan denken en handelen èn doorpakt op de ingeslagen route.

  • Ruime ervaring in (middel)grote gemeente met ruime ervaring binnen het sociaal domein
  • Bewezen succesvolle ervaring met organisatie transities/verandermanagement
  • Goed kunnen luisteren en vertalen, maar stevig in advisering en feedback
  • Verbindende kwaliteiten, inspirerend en enthousiasmerend
  • Toegankelijk (empathisch vermogen) en benaderbaar voor personeel
  • Betrouwbaar en transparant- afspraak is afspraak
  • Energieke persoonlijkheid, die de vier kernwaarden mee draagt:

o Slagvaardig
o Wendbaar
o Bevlogen
o Aansluiting zoeken

Slagvaardig Wendbaar Bevlogen Aansluiting zoeken

Voorwaarden

Je bent beschikbaar per 1 februari voor gemiddeld vier dagen per week. De opdracht kent een looptijd tot het najaar van 2023.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel (in de eerste week van januari) te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv, motivatie te uploaden met een indicatie van je uurtarief. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06- 22 698 599).

Kandidaten maken een online persoonlijke profielmeting voorafgaand aan het oriënterende gesprek met Helga.

Directeur Sociaal Domein
Interim
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.