Echt nieuwsgierige leider die het stuur vast durft te pakken

Sittard en Limbricht
Organisatie |

Kindante

Het kind staat voorop! ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Door het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten!

De Directeur is verantwoordelijk voor de locaties Parkschool, VSO VMBO en VSO LW&TC. De scholen bieden een vorm van speciaal onderwijs passend bij de behoefte van de leerlingen. Binnen de verschillende scholen zijn de leerlingen en de daarbij horende vragen verschillend van elkaar. Ondanks de verschillen is het streven om als scholen onderling steeds meer samen te werken. De leerlingen worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling, ouders/verzorgers en samen met ketenpartners.

Op onze scholen krijgen leerlingen richting en ruimte!

Meewerken aan de brede vorming van kinderen is erg belangrijk. Dat gebeurt door een plek te vormen binnen de regio waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen leerkrachten, ouders, kinderen en/of functionarissen van maatschappelijke organisaties. Expertise wordt ingezet en gedeeld met samenwerkingspartners, zoals de verschillende zorgpartners in en buiten de school.

Kindante

Cluster MaatKRACHT is een van de clusters van Kindante waar alle scholen van speciaal onderwijs onder vallen. Een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 34 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. Het Kindante DNA: mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei vormt een inspiratie voor je dagelijks werk. Werken voor Kindante is kiezen voor een werkgever die oog heeft voor de ontwikkeling van kinderen én van medewerkers. Bij Kindante staan eigenaarschap, initiatief en eigen verantwoording centraal, bij kinderen en bij medewerkers.

Functie | Directeur Speciaal Onderwijs

De directeur is verantwoordelijk voor aansturing van de 3 locaties. Je werkt daarbij nauw samen met de verschillende locatieleiders, collega directeuren en bovenschools directeur van het cluster. De directeur heeft de integrale leiding van de 3 locaties waaronder de verantwoordelijkheid voor het operationele management (o.a. bedrijfsvoering), de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering én het leidinggeven.

De Parkschool, VSO-VMBO en VSO LW&TC vallen binnen het cluster MaatKRACHT van Stichting Kindante. Binnen het cluster werk je als directeuren samen en trek je samen op. Hier ligt een mooie uitdaging voor ons cluster. Als directeur lever je een actieve bijdrage aan het cluster. Kennis binnen en buiten het netwerk delen en actief samenwerkingen opzoeken zijn centrale thema’s. Niet alleen voor jou, maar ook voor je medewerkers. Leren van een ander, een kijkje in de keuken nemen bij een andere school. Hierdoor zet je medewerkers in een stand van groeien en zorg je dat kennisdelen een vanzelfsprekendheid gaat worden. Onze scholen, zijn volop in beweging en in ontwikkeling. Dit vraagt om een directeur met verandervaardigheden die hierin medewerkers kan meenemen en ondersteunen. Als directeur betrek je de medewerkers actief bij actuele thema’s en maakt graag gebruik van alle goede ideeën. Uiteraard maak jij als nieuwe directeur tenslotte de juiste samenvatting en vertaalslag naar de werkvloer.

Nieuwsgierig Authentiek Toegankelijk Daadkrachtig Energiek Zichtbaar Bruggenbouwer Betrokken Visie

Profiel

Daadkrachtige leider die het stuur vast durft te pakken
Jij bent de directeur die richting en ruimte binnen kaders geeft. Hoe je daar komt, dat ga je samen ontdekken. Je durft het stuur vast te pakken. Je zorgt daarbij altijd voor een open communicatie. Neemt medewerkers mee en bent transparant. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en hebt bij voorkeur gewerkt in verschillende settingen binnen het speciaal onderwijs. Je snapt hierdoor de grote verbondenheid met de doelgroep en de risico’s die dat met zich meebrengt. Als nieuwe directeur maak jij die bespreekbaar.

Bruggenbouwer die echt nieuwsgierig is
Als directeur heb je een open blik en ben je echt en oprecht nieuwsgierig. Vanaf dag 1 ben je vanuit verbinding zichtbaar aanwezig. Je zorgt dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Je beweegt je makkelijk tussen de verschillende culturen binnen de scholen, luistert en zoekt de aansluiting. Je durft de juiste vragen te stellen. Je staat open voor andere meningen, zorgt voor een veilige omgeving waar mensen zich durven uit te spreken. Het speciaal onderwijs van de Parkschool, VSO VMBO en LW&TC staat in de startblokken van mooie dingen die worden ontwikkeld. Jij bent de directeur die daarmee voorop wil rennen, bruggen bouwt, intern en extern en tenslotte alles samenbrengt.

Aanbod

Wil je graag verschil maken en de komende jaren bouwen aan geweldig speciaal onderwijs in de regio? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor deze bijzondere en diverse doelgroep! De inschaling is conform CAO schaal D13.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op 20 mei. Het streven is de procedure voor 1 juni af te ronden.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze geweldige functie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 12 mei aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk is Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Speciaal Onderwijs
Vast
1 FTE

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.