Integrale leider gericht op co-creatie en trots

Ede
Organisatie |

COG

COG staat voor Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden en is de overkoepelende stichting van de aangesloten VO en MBO-scholen. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. Kenmerkend voor COG is de (onderwijs) visie dat ieder mens recht heeft op aandacht. Door het geven van aandacht aan iedere medewerker en student wordt groei mogelijk en geeft COG invulling aan hun opdracht om het goede onderwijs te geven. Met oog voor ieders kwaliteiten en verschillen bieden zij de uitdaging die daarbij past, op elk niveau.

COG werkt met Andersom Organiseren. Uitgangspunt is het sturen op taakvolwassenheid van de (onderwijs)teams. De professionals krijgen de ruimte om het uitvoeren van hun opdracht, geven van geweldig onderwijs, zelf te organiseren.

Het Technova College is een hypermoderne school in Ede en onderdeel van COG-MBO. Het opleidingen aanbod bestaat uit voltijd en deeltijd (mbo)-opleidingen in de richtingen Bouwkunde, Motorvoertuigentechniek, Mechatronica, Media & ICT en Beeld & Geluid. Het college telt 1.670 studenten, 130 medewerkers en 40 opleidingen. Gepassioneerde docenten en medewerkers leiden de studenten op tot technische en creatieve vakmensen waar de maatschappij om vraagt.

Functie | Directeur Technova College

Als directeur val je direct onder het College van Bestuur, stuur je de zes teams aan die Technova College heeft en ben je samen met de drie collega MBO-directeuren integraal verantwoordelijk voor het COG-MBO. Daar hoort bij dat de directeuren naast hun verantwoordelijkheid voor hun eigen locatie ook bijdragen aan de strategische thema’s binnen COG in de vorm van het beheren van één of meerdere strategische portefeuille(s). Daarnaast ben je het gezicht in de regio en bewaak je het merk ‘Technova College’ door te investeren in de relatie met het bedrijfsleven, scholen en andere stakeholders.

De komende jaren sta je voor de volgende mooie en ambitieuze uitdagingen:

 • Het vergroten van eigenaarschap en de integrale verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie.
 • Operationaliseren van de onderwijscode door flexibilisering van het onderwijs en toepassing Blended Learning.
 • Inrichting van de organisatie, zorgen voor een sluitende locatiebegroting, overzicht houden, risico’s zien en meten.
 • Bevorderen van creativiteit en vernieuwing zodat het onderwijs mee kan bewegen met de (technologische) ontwikkelingen die binnen het bedrijfsleven en de maatschappij gaan plaatsvinden.
 • Stimuleren van de onderlinge samenwerking, betrokkenheid en verbinding tussen studenten, teams, stakeholders en met collega’s op andere locaties binnen het MBO en COG-breed.
 • Profilering van Technova College als een uitnodigende en vanzelfsprekende partner binnen de technische sector en voor sterk beroepsonderwijs.
 • Samenwerking met instroom (niveau 1 en VMBO) en uitstroom intensiveren door onder andere doorlopende leerlijnen, leven lang ontwikkelen, sterk techniekonderwijs.
 • Bevorderen van diversiteit en inclusie binnen Technova College en daarmee binnen het techniekonderwijs en in de sector.
 • Samen met studenten, stakeholders en collega’s ontdekken welke technische en innovatieve ontwikkelingen belangrijk zijn voor de toekomst en dit vertalen naar vernieuwend onderwijs.
 • Het verstevigen en uitdragen van een vooruitstrevende onderwijsvisie binnen COG-MBO en daarbuiten.
 • Implementeren en bijsturen van vastgesteld beleid en de strategische personeelsplanning COG-MBO breed, en specifiek voor de locatie.

Communicatief Lef Toegankelijk Energiek daadkrachtig Innovatief Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Integrale leider gericht op co-creatie en trots

Integrale leider

Vanzelfsprekend ben je op zoek naar verschillende perspectieven en wil je bijdragen aan de strategie. Je hebt een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Wat het onderwijs en de student nodig heeft, wil je in jouw vezels hebben zodat je dit kan vertalen naar visie, strategie en beleid. Daarbij ben je communicatief sterk, neem je regie en durf je besluiten te nemen. De collega’s op jouw locatie en binnen het MBO van COG voelen zich verbonden met elkaar en zien waar processen en werkzaamheden elkaar raken en geoptimaliseerd kunnen worden. Hierdoor zijn collega’s in staat elkaar te laten groeien en voelen zij zich gezien en gehoord.

Gericht op co-creatie en trots

Dit is een rol met veel maatschappelijke invloed en mogelijkheden en dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio, pro-actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler en verbinder. Zo ontstaat ruimte voor samenwerking en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Communicatief ben je transparant en eerlijk. Zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en creëer je mogelijkheden. Je luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen.

Je bent in staat om ondernemerschap en ambitie aan te wakkeren door te inspireren en te faciliteren. Hierdoor ontstaat een klimaat waar vooroplopen en vernieuwen de norm wordt. Om vervolgens alle mooie innovaties die plaatsvinden ook uit te dragen en kenbaar te maken. Door anderen een podium te geven of te stimuleren het podium te pakken, zodat student en docent trots zijn op hun school, het onderwijs en hun prestaties.

Wat breng je mee?

We zijn op zoek naar een innovatieve, ondernemende en verbindende leider met hart voor jongeren, techniek en onderwijs, die het merk ‘Technova College’ verder op de kaart zet. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, ben je communicatief sterk en wil je anderen bijzondere dingen laten doen. Ook zie je diversiteit en inclusie als kansen voor de techniek. Je hebt stevige integrale (eindverantwoordelijke) leidinggevende ervaring, aantoonbaar eigenaarschap in teams vergroot en kent het DNA van het (MBO) onderwijs en/of de sector techniek of wilt deze zo snel mogelijk eigen maken.

Aanbod | Innovatie en onderwijs verder brengen

Als jij voor COG en voor Technova College kiest, dan kiezen zij voor jou! Je bent welkom in een inspirerende en dynamisch werkomgeving met geweldig beroepsonderwijs waar uitstekende arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden worden geboden. Het dienstverband is tijdelijk met de nadrukkelijke intentie dit na een jaar om te zetten in een vast contract. Inschaling vindt plaats volgens de CAO-MBO in schaal 14 en is conform het functiebouwwerk locatiedirecteur C.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern aangeboden, waarbij interne kandidaten van harte worden uitgenodigd te reageren. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op 30 maart waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op 6 april waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op 11 april waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 mei 2022 af te ronden met zorg, zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen. We stellen onze procedure flexibel op, live waar het moet en digitaal waar het kan, inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | ondernemer en verbinder?

Ben jij deze toekomstige directeur die creatief, besluitvaardig is en graag integraal en in verbinding werkt? Dan zien wij graag uiterlijk 23 maart jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351).  Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Technova College
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.