K+V werving selectie interim management

Ondernemende zorgdirecteur, die bouwt, borgt en verbindt met ambitie en bezieling

Ede
Organisatie |

Estea Zorg

Onder de titel “Wij dragen zorg” realiseert Estea zo goed mogelijke huisvesting voor zorgvragende bewoners. Want daar draait het om bij Estea Zorg, onderdeel van Estea Groep: duurzame huisvesting die bijdraagt aan het welzijn van kwetsbare bewoners.

Met een krachtige focus op het realiseren van excellent zorgvastgoed heeft Estea Groep zich ontwikkeld tot een serieuze partner in de zorg, die consultancy, beleggingen, projectontwikkeling en participatie combineert in één onderneming. Deze mix van disciplines is ontstaan tijdens de groei van het bedrijf. Gestart als adviesbureau in de bijzondere ‘niche’ van het zorgvastgoed ontstond een team met sterke deskundigen, dat zich inzette om zorgorganisaties bij te staan bij de vraagstukken waarmee zij kampten. Toen woningcorporaties en financiers afhaakten in de zorgvastgoedmarkt, stapte Estea bewust in, al snel gevolgd door het besluit om zelf complexen te ontwikkelen en te beheren. De rode draad in alle werkzaamheden is en blijft duidelijk: de tevredenheid van een kwetsbare groep bewoners in onze samenleving. Hoe kunnen zij zo goed mogelijk wonen en de zorg ontvangen die zij nodig hebben? “Bij Estea zijn we gelukkig wanneer onze bewoners dat ook zijn!”

Visie en aanpak – In modern en duurzaam zorgvastgoed gaat het naast stenen, vooral ook om concepten die zijn toegesneden op de eindgebruikers; mensen die zorg nodig hebben. Het is tijd voor nieuwe concepten die passen in de deze tijd en aansluiten bij de behoefte om zo lang mogelijk actief deel uit te blijven maken van de samenleving. Het ideale zorgvastgoed activeert mensen en nodigt ze uit om dingen te doen die ze leuk vinden en die het leven de moeite waard maken. ‘Meedoen’ draagt in hoge mate bij aan het welzijn van bewoners en hun kwaliteit van leven. Dat vraagt om betaalbare all-inclusive concepten met de mogelijkheid van professionele zorg, faciliteiten en activiteiten. Waarin ontmoeting en sociaal contact centraal staan, en ruimtes uitnodigen om samen dingen te ondernemen. Geluk zit in kleine dingen: een gastvrije omgeving of een gezellige huiskamer. Het kan mensen aanzetten zelf koffie te schenken of samen te koken. Op die manier breng je een gebouw tot leven en zet je mensen in beweging – letterlijk en figuurlijk.

Een goed concept is maatwerk. Vanaf het eerste begin staan daarom de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners centraal en zijn ze onderdeel van de planvorming. Estea werkt niet voor niets graag samen met kleinschalige zorginitiatieven; dichtbij en vaak vanuit de cliëntvraag ontstaan. Levensloopbestendigheid is daarbij een must. In welke levensfase iemand ook zit, het is zaak om precies die dingen toe te voegen die van een huis een thuis maken. Een plek waar je je jezelf kan zijn en dat kan doen waar je blij van wordt. Wat dat is, verschilt per doelgroep en zelfs per regio. Daarom benadert Estea elke vraag als een uniek project dat maatwerk en nauwe samenwerking verdient.

Ambitie en koers – De afgelopen jaren heeft Estea met Estea Zorg de stap gezet om bovenstaande visie ook vorm te geven in participaties. Inmiddels zijn zes locaties operationeel, en zeven in ontwikkeling, verspreid over Nederland. Een ambitieus groeiprogramma voorziet dat dit aantal de komende drie tot vijf jaar stevig zal toenemen. Om in de verschillende segmenten van het zorgdomein onderscheidend te opereren, worden ze ondergebracht onder drie herkenbare labels: Osine (zinvolle dagbesteding); Valens (woon/zorgconcepten) en Fedin (wonen met zorg). Onder de naam Pallas wordt in 2021 een shared service centre (SSC) gerealiseerd, waarschijnlijk middels een beoogde joint venture of overname. Met Pallas zullen alle zorgondernemingen integraal ondersteund worden en kan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering worden geborgd in systematische bewaking, beheersing en verbetering.

Informatie over de activiteiten van Estea Groep vind je op de website; een beeld van Estea Zorg krijg je in deze korte video (website volgt binnenkort).

 

Functie | Directeur Zorg

De functie van directeur Zorg is nieuw en een logisch volgende stap in de sterke en organische groei van Estea Zorg. Enerzijds vraagt de groei van het aantal zorgondernemingen onder Estea-vlag om aanpassing van de (te) grote span of control van de twee betrokken aandeelhouders. Anderzijds vereist de verdere ontwikkeling van de Estea organisatie een verdere uitlijning en inrichting van de topstructuur, met meer scheiding in functies en verantwoordelijkheden. Met een directeur Zorg kan beleid en operationele sturing functioneel beter gescheiden worden. Daarmee is een succesvolle realisatie van de huidige groei beter gewaarborgd en kan tevens de strategische doorontwikkeling van Estea Zorg binnen Estea blijvend aandacht krijgen en doorgang vinden. Na indiensttreding van de nieuwe directeur Zorg zullen daartoe de twee partners die Estea Zorg dragen, als algemene directie (en meer op afstand) gaan fungeren. De directeur Zorg is dan verantwoordelijk voor de dagelijkse interne inrichting en operatie en de aansturing van de organisaties waarin Estea een deelname heeft. Om deze beweging in de praktijk vloeiend te laten verlopen wordt voor deze transitie een overgangsperiode van één tot anderhalf jaar uitgetrokken. In deze fase werkt de directeur Zorg nauw samen met de programmamanager, die diverse trajecten trekt op het terrein van organisatie, kwaliteit en communicatie en ook allerhande werk uit handen kan nemen van de directeur.

Op langere termijn dient de functie van directeur Zorg zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen naar een eindverantwoordelijke functie voor heel Estea Zorg; de algemene directie treedt dan terug in hun bestuurlijke aandeelhoudersrol. 

Verantwoordelijkheid – Als directeur Zorg geef je leiding aan de programmamanager en enkele bureaumedewerkers, en aan het te realiseren SSC Pallas. Namens Estea Zorg ben je medebestuurder bij de zorgondernemingen en organisaties waarin Estea participeert.

Je legt periodiek verantwoording af aan de algemene directie over de exploitatie en de te behalen doelstellingen. In de dagelijkse praktijk stem je regelmatig af met de eerstverantwoordelijke in de directie. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van het jaarplan, het op koers houden van de organisatie en het actief bijdragen aan de groeiambitie van Estea Zorg.

Uitdaging en ambitie

De functie en rol van Directeur Zorg is nieuw, veelomvattend en heeft een ambitieus perspectief. Daarom worden in de invulling en beoogde doorontwikkeling van de functie, de belangrijkste doelen volgtijdelijk gepland.

Fase 1 – In de eerste fase ligt de focus vooral op het verkrijgen van een heldere en functionerende organisatie en sturingsstructuur, met alle huidige en nieuw beoogde deelnemingen. Spoedige realisatie is gewenst en daarom is het streven om negen maanden na het starten met de inrichting, een in de basis goed functionerend SSC te hebben staan. Belangrijke onderdelen zijn; de samenwerking en communicatie met alle verbonden en toekomstige zorgondernemers; een basis handboek met de functiemodules en procesbeschrijvingen van het SSC, en de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, waarin cyclisch werken in een praktische P&C-kalender wordt ingevuld. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat opzet en uitwerking planmatig wordt voorbereid en onderbouwd met deelprogramma’s en begroting(en). In de afronding van deze fase zou de aanstelling van een manager SSC passend kunnen zijn.

Fase 2 – De volgende fase is gericht op het verfijnen en stabiliseren van de interne organisatie en de sturing binnen Estea Zorg. Je zorgt voor heldere kaders (koers, doelen en handelingsruimte) en benut optimaal de eigen regie en mogelijkheden bij de diverse zorgondernemers. Waar nodig zorg je, in samenspraak met de algemene directie, voor duidelijke keuzes, zowel op wat wel, als nadrukkelijk ook op wat (nog) niet te doen. Ingepast in een platte structuur geef je sturing en ondersteuning een efficiënte werking, waardoor nieuwe deelnemers vloeiend kunnen invoegen en optimaal gebruikmaken van de Estea Zorg organisatie. De bedoeling is dat de directeur Zorg in deze periode (medio 2022) toegroeit naar de boogde eindverantwoordelijke functie en daarvoor stapsgewijs taken en bevoegdheden van de algemene directie overneemt.

Fase 3 – Als algemeen directeur treedt je op als eindverantwoordelijke voor Estea Zorg en stuw en stuur je de organisatie naar een volgende groeifase. Samen met de aandeelhouders verken en ontwikkel je nieuwe mogelijkheden en geef je invulling aan een (her)nieuw(d) strategisch plan. 

Context

Estea Zorg kent als onderdeel van Estea Groep, en ontwikkeld uit een vastgoedbedrijf, een zakelijke en ondernemende cultuur, met een hart voor betekenisvolle zorg. Aan de vooravond van een nieuwe ontwikkelingsfase en wellicht een forse schaalsprong kom jij als nieuwe directeur Zorg in het middelpunt van deze operatie te staan, en stuur je de vormgeving van de nieuwe organisatie. Op het snijvlak van zorg en ondernemen neem je medeverantwoordelijkheid voor een ambitieuze koers en een omvangrijk ontwikkelprogramma. Beide zijn volop in ontwikkeling en maken de context zowel uitdagend als kansrijk. Als je die uitdaging oppakt verwachten we van jou volledig commitment, daadwerkelijke realisatie, inspirerende bijdragen op de koers en een instelling die er blijk van geeft te begrijpen wat nodig is om samen succesvol maatschappelijk te ondernemen.

Ondernemend, leider en verbinder, resultaatgericht, inspirerend, organisatiesensitief, gedreven, bouwen en ontwikkelen, vertrouwenwekkend, hands-on, samenwerkend, humor & plezier, bestuurlijk vermogen

Profiel

De aard en de breedte van de functie, uitdaging en context maakt het mogelijk om vanuit verschillende achtergronden deze functie te vervullen. Bij voorkeur heb je ervaring in zowel de profit als in de zorgsector en combineer je inhoudelijke zorgkennis met expertise in bedrijfsvoering. Specifiek gelden de volgende eisen:

 • meerjarige ervaring in managementfunctie in de zorg;
 • betrokken op de intramurale zorg: gedegen en actuele kennis van de intramurale sector, en met een warm hart voor de doelgroep;
 • maatschappelijke ondernemend; opportunity gedreven, initiatiefrijk, resultaatgericht, denkt en handelt vanuit cliënt & markt, legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties;
 • je beschikt over ervaring of aantoonbare affiniteit met verschillende stafdomeinen en in projectmatig werken;
 • aantoonbare ervaring en resultaten met het inrichten en ontwikkelen van nieuwe afdelingen of organisatieonderdelen;
 • echte relatiemanager; gericht op samenwerking, ontwikkeling en vooruitgang, gedreven, relatiegericht, denkt en handelt in waardevolle partnerschappen, legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties;
 • je leiderschapsstijl is verbindend en vertrouwenwekkend: uitnodigend en uitdagend, je geeft ruimte en vertrouwen en stelt daarbij duidelijke kaders waarbij je ook keuzes maakt in wat niet te doen; je kan doorpakken en weet af te maken; een leider die geniet van groei en succes van anderen;
 • communiceert makkelijk en helder met betrokkenen en partijen op alle niveaus;
 • vermogen om goed te kunnen functioneren in een zakelijke en ondernemende omgeving met aandeelhouders als directe opdrachtgever en leidinggevende;
 • omgevingssensitief: is zich bewust van wat zich op intern en extern werkveld afspeelt en doorziet de samenhang daarvan in processen en relaties;
 • organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt;
 • als persoon ben je evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee; altijd open, in verbinding en met humor;
 • minimaal HBO+ opgeleid en academisch denkniveau; strategisch en bedrijfsmatig sterk onderlegd; analytisch inzicht en vermogen om een businesscases overtuigend te onderbouwen;

Tenslotte: Hoewel de onder de labels behorende zorgondernemingen een gemengd karakter hebben qua identiteit, voel je in persoonlijkheid en gedrag je thuis bij de cultuur van Estea, die geworteld is in een positief christelijke identiteit.

Aanbod

Het betreft een fulltime functie, voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie is voor de eerste fase ingeschaald in FWG70 en groeit daarna in volgende fases door. Bij de functie hoort een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket, met in de eindpositie ook de mogelijkheid van winstuitkering.

Procedure

De procedure is ingericht op zo spoedig mogelijke indiensttreding. De eerste oriënterende gespreksronde is in week 4 en 5, de gespreken met de selectiecommissie in week 6 en de adviescommissie(s) in week 7.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je uiterlijk maandag 25 januari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je in je reactie opnemen of stellen aan Chris Boven die de procedure begeleidt (06-1074 3267).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

 

Directeur Zorg
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.