Directieadviseur

Inclusiviteit Beleidsplannen Verbindend Gemeenschappelijke Waarden en Belangen

Utrecht
Organisatie |

UW

UW begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo passend en zinvol mogelijk werk. Er werken ruim 1.000 werknemers vanuit de Participatiewet. Een groeiend deel hiervan, inmiddels meer dan de helft, is gedetacheerd bij werkgevers in de regio. Een ander deel van deze werknemers (circa 300) werkt, tijdelijk of voor langere duur, in de Werkbedrijven van UW.

UW wil haar in de afgelopen 50 jaar opgebouwde expertise inzetten om werkgevers en gemeenten te ondersteunen bij het ‘inclusief organiseren’: een werkplek bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan UW 2018-2022.

Functie | Directieadviseur

OPDRACHT

Om deze ambities te realiseren is het van belang dat conceptuele thema’s rond inclusiviteit worden vertaald naar zo concreet mogelijke beleids- en actieplannen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals ‘nieuw beschut’, ‘inburgering’, ‘actualisering Participatiewet’, ‘de Banenafspraak’, ‘robotisering’. Daarnaast is het voor UW als netwerkpartij van belang dat bij deze onderwerpen betrokken partijen met elkaar worden verbonden op basis van gemeenschappelijke waarden en belangen.

Als directieadviseur geef je vorm en inhoud aan deze opdracht door het opstellen van (strategische) adviezen betreffende beleid en de evaluatie en borging hiervan. Dat doe je niet ‘vanachter het bureau’ maar in constructief overleg en afstemming met betrokken partijen. Je adviseert en ondersteunt de directie en het MT hierover. Je vertaalt relevante externe ontwikkelingen naar consequenties en plannen voor de organisatie.

‘Vertaalt’ externe ontwikkelingen naar beleid; ‘Schakelt’ tussen conceptuele kaders en uitvoeringsplannen’; Verbindt partijen op thema’s rond ‘inclusiviteit’

Profiel

Wij zoeken kandidaten met:

 • Passie voor een inclusieve arbeidsmarkt.
 • Visie op de functie van arbeid voor maatschappelijke participatie en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen bij het vinden en behouden van werk.
 • Een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht in de relaties tussen overheid en andere stakeholders.
 • Ruime ervaring met het opstellen van concrete, toepasbare en breed gedragen beleidsplannen.
 • Een WO werk- en denkniveau met relevante ervaring op het snijvlak van de publieke en private sector bij voorkeur op bestuurlijk niveau.

Daarnaast beschik je over:

 • Een scherp analytische geest, overstijgend denkvermogen en ‘een vlotte pen’.
 • Het vermogen om markt- en maatschappelijke ontwikkelingen, conceptuele denkkaders en ambities te vertalen naar concrete uitgangspunten en beleidsplannen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.
 • Goede communicatieve eigenschappen en het vermogen om partijen op inhoud en verbindend vermogen bij elkaar te brengen.
 • Overtuigingskracht met gevoel voor argumenten.
 • Vasthoudendheid in de koers en souplesse in de realisatie.
 • Humor.
Aanbod

UW biedt een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en variatie. Het geboden salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt vooralsnog maximaal € 5.520,– bruto per maand. Het betreft een nieuwe functie binnen UW. Deze functie zal nog worden gewogen conform de geldende wegingssystematiek.

Procedure

Sluitingsdatum voor deze vacature is zondag 3 februari. Op dinsdag 5 februari bespreken wij met de opdrachtgever wie wij willen uitnodigen voor een gesprek bij K+V. De gesprekken bij K+V worden gevoerd op donderdag 21 en vrijdag 22 februari. Gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op donderdag 7 maart en het verdiepende gesprek op dinsdag 12 maart.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Michiel van Wessem (06 52 008834) die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directieadviseur
VAST
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.