Directiesecretaris – Partners voor Jeugd

Strategische en daadkrachtige verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Partners voor Jeugd

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van toonaangevende organisaties in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. De partners, waaronder William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, bundelen hun krachten om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken. Samen vormen zij de ruggengraat van ondersteuning voor gezinnen, waarbij zij streven naar een veilige en kansrijke omgeving waarin elk kind kan gedijen.

Met een team van 1.400 toegewijde professionals en een netwerk van ruim 13.000 cliënten, zetten zij zich in om een verschil te maken in het leven van velen. In 2022 heeft zij met een omzet van ruim € 136 miljoen laten zien dat haar toewijding tastbare resultaten oplevert.

De strategie is gericht op het behoud van thuisomgevingen voor kinderen, waarbij de gezinsvorm aangepast wordt aan de specifieke behoeften van het kind en de ouders.

Partners voor Jeugd is gestructureerd als een concern met vijf werkmaatschappijen:

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
Expertise Centrum Expect Jeugd (EJ)
Bedrijfsondersteuning (BO)

Deze werkmaatschappijen worden aangestuurd door directeuren, die samen het PartnerOverleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.partnersvoorjeugd.nl.

Bij Partners voor Jeugd ligt de verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsondersteunende diensten en processen in de deskundige handen van de directeur en de managers van de afdelingen ICT, Financiën, Facilitair, Communicatie, Zorgadministratie en ondersteuning primair proces, Cliëntbureau, Verkoopondersteuning. Totaal zijn er 160 medewerkers. Zij staan klaar om alles te doen wat nodig is om de andere werkmaatschappijen en gemeenten optimaal van dienst te zijn, waardoor ze direct bijdragen aan onze organisatiedoelstelling om kinderen veilig te laten opgroeien.

Of het nu gaat om administratieve taken, facilitaire ondersteuning, IT-oplossingen of financiële zaken, zij zetten zich volledig in om ervoor te zorgen dat de operationele processen soepel verlopen. Zij streven ernaar om een betrouwbare partner te zijn, die achter de schermen werkt om de frontlinie van jeugdhulp te ondersteunen.

Voor de divisie bedrijfsvoering is K+V op zoek naar een daadkrachtige verbindende directiesecretaris. De spil die als rechterhand van de directeur van Bedrijfsvoering zowel de directie als het managementteam ondersteunt en adviseert op alle niveaus – strategisch, tactisch en organisatorisch.

Functie

Directiesecretaris

Je werkt als directiesecretaris nauw samen met het managementteam van Bedrijfsondersteuning, de HR-adviseur, businesscontroller en je collega-directiesecretarissen van de werkmaatschappijen. Samen vormen jullie een dynamisch team dat streeft naar succes en groei.

Wat houdt jouw rol in?

Je adviseert het managementteam over diverse beleidsthema’s, coördineert de Planning & Control en kwaliteitscyclus, en bereidt samen met de directeur en managementassistente de MT-vergaderingen voor. Jij zorgt ervoor dat besluiten en actiepunten opgevolgd worden, waardoor de organisatie soepel blijft draaien.

Maar dat is nog niet alles. Als directiesecretaris doe je ook beleidsvoorstellen en bied je ondersteuning en begeleiding bij de implementatie ervan. Je toetst voorstellen van managers op hun bijdrage aan de gezamenlijke resultaten, zorgt voor hoogwaardige beleidsnotities en draagt bij aan het jaarplan.

Daarnaast vervul je regelmatig de rol van projectleider voor diverse projecten. Je informeert proactief de organisatie over de voortgang en behaalde resultaten, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn en de nodige acties kunnen ondernemen.

Kortom, als directiesecretaris ben jij de drijvende kracht achter het succes van Bedrijfsvoering.

Innovatief gericht op samenhang oplossings- en mensgericht analytisch en communicatief proactief en gedisciplineerd

Profiel

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met de volgende expertise en vaardigheden:

  • Je hebt een hbo+/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met werkervaring bijvoorbeeld consultant bij een organisatieadviesbureau.
  • Je bent nieuwsgierig en omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk sensitief en voelt aan wat er binnen de organisatie speelt.
  • Je hebt strategisch inzicht en een proactieve dienstverlenende instelling.
  • Je bent oprecht geïnteresseerd, integer, accuraat en overtuigend.
  • Je bent een teamspeler, die met respect voor ieders verantwoordelijkheid processen effectief kan organiseren.
  • Je bent daadkrachtig en communicatief vaardig, in staat om helder en scherp te schakelen tussen interne en externe belangen en daarover op strategisch niveau te communiceren. Daarbij kun je bijvoorbeeld goed je ideeën op papier zetten en rapportages voorbereiden.
  • Je bent een constructief kritische sparringpartner met het vermogen om complexe situaties met soms tegenstrijdige belangen te analyseren.
  • Je hebt kennis van en inzicht in diverse beleidsterreinen binnen de bedrijfsvoering en relevante ontwikkelingen in de maatschappij binnen de context van de jeugdzorg.

Aanbod

Een schitterende rol waarin je al je vaardigheden kunt inzetten en verder kan ontwikkelen. Een strategische functie waar samengewerkt wordt met een toegewijd team die allen streven naar excellente ondersteuning van de zorg.
Partners voor Jeugd zorgt goed voor anderen, dus ook zeker voor haar medewerkers. Je kunt rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals:

Een salaris tussen €4.171,– en € 6.564,– (o.b.v. 36 uur) op basis van schaal 12 Cao Jeugdzorg.
8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
Toegang tot Expect Jeugd, ons eigen opleidingen- en expertisecentrum.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming eind april af te ronden.
Na een oriënterend gesprek met K+V volgt er een selectiedag op donderdag 25 april.

Geïnteresseerd

Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus. 

Ben jij ervan overtuigd dat jij de juiste persoon bent om bedrijfsondersteuning te helpen met hun streven naar excellente ondersteuning van de professionals in de jeugdzorg, reageer dan snel, maar uiterlijk woensdag 17 april aanstaande door bij solliciteer direct je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.