Dienaar

WIJCHEN
Organisatie |

Gemeente Wijchen

De nieuwe werkorganisatie werkt vanuit de vier kernwaarden: verbindend, open, ondernemend en optimistisch. De nieuwe organisatie omvat ongeveer 400 medewerkers en telt vijf domeinen: Bedrijfsvoering, Publiekszaken, Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving en Strategie, bestuur en projecten.
De hoofdstructuur van de werkorganisatie bestaat uit een directie, vijf domeinen, een businesscontroller en zelforganiserende teams. De directie, vijf domeinmanagers en de businesscontroller vormen samen het managementteam (MT). In het MT vindt afstemming plaats tussen de domeinen onderling en tussen de domeinen en de directie. Daarbij gaat het om het bewaken en beoordelen van de integraliteit en de voortgang in de uitvoering en ontwikkeling van de werkorganisatie.

Er is gekozen voor een organisatiemodel waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, waar ruimte is voor innovatie en ontwikkeling en waarin strategische denkkracht en projectmatig werken expliciet worden georganiseerd. Het is een organisatie die wendbaar is en die zich voortdurend aanpast aan in- en externe ontwikkelingen.

De zelforganiserende teams binnen de domeinen hebben coaches die hen ondersteunen. De coaches faciliteren en stimuleren dagelijks het functioneren van de ‘publieke professionals’ in de teams. Zij verbeteren de verdere ontwikkeling van de zelforganisatie van het team.

Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces binnen de werkorganisatie. Op hoofdlijnen zijn dat financiën, P&O, juridische zaken, DIV en facilitaire zaken. Er zijn geen bedrijfsbureaus per organisatie-onderdeel. Wel wordt er, voor de herkenbaarheid en betrokkenheid, gewerkt met eerste aanspreekpunten voor de domeinen/teams. Het domein Bedrijfsvoering telt ongeveer 70 fte.

KV_Opdrachten_Gemeente-Wijchen
Functie | Domeinmanager Bedrijfsvoering

Als domeinmanager ligt je focus op de medewerkers en de teams. Uitgangspunt is het vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers. Je bewijst je meerwaarde niet primair door vakkennis, maar vooral door een volwaardige en geloofwaardige gesprekspartner te zijn in verschillende contexten. Dit vraagt strategische, analytische denkkracht en het vermogen het beste uit medewerkers te halen. Als verandermanager draag je bij aan de integrale ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie. Je weet medewerkers binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden. Het samenvoegen van twee organisaties brengt twee culturen samen, daarnaast stimuleer en faciliteer je de overgang naar ‘zelforganisatie’. Kortom, een uitdagende veranderkundige opgave.

Bij het formuleren van het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de werkorganisatie, lever je een stevige bijdrage. De harmonisatie van bedrijfsprocessen is daar een cruciaal onderdeel van. Je ontwikkelt een (toekomst)visie en geeft daar op integrale wijze richting en sturing aan. En je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse teamplannen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten je domein en adviseert over prioritering en bestuurlijke afstemming. Dit geldt uiteraard ook voor de integrale domein overstijgende opgaven.

Je hebt een integrale verantwoordelijkheid voor de rollen: managen, leiden, coachen en verbinden. Je stemt af met andere betrokkenen in de organisatie, de teamcoaches, de businesscontroller, de collega-domeinmanagers en de directie. Je stimuleert en faciliteert de verbinding tussen teams onderling en tussen teams en directie. Verder draag je bij aan een heldere en soepele besluitvorming op bedrijfsvoerings-vraagstukken, die dienend zijn aan de primaire processen. Je ziet toe op een correcte uitvoering van besluiten voor wat betreft het eigen domein (afspraak = afspraak) en doet dit op een stimulerende en oplossingsgerichte manier.

Men zoekt een domeinmanager met:

 • WO werk- en denkniveau
 • Uitstekende analytische vaardigheden en inlevend vermogen
 • Vooruitstrevende organisator
 • Ervaren leidinggevende, bij voorkeur in de gemeentewereld
 • Krachtig en faciliterend MT-lid
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
 • Beschikt over natuurlijk gezag
 • Weet de kracht van medewerkers te ontwikkelen
 • Dienende en inlevende grondhouding
 • Denkt mee in oplossingen, bouwt mee aan een nieuwe werkwijze
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Een inspirerend leider
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.