Grensverlegger

UTRECHT
Organisatie |

RINO Groep

De RINO Groep in Utrecht maakt gedragswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden op vele manieren toepasbaar voor de praktijk via opleidingen, cursussen, trainingen en congressen. Dat doen wij al meer dan 25 jaar voor de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante sectoren, zoals jeugdzorg, buurt- en wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor onze opleidingsactiviteiten aan hulpverleners en behandelaars is het perspectief van de cliënt richtinggevend: die moet er uiteindelijk beter van worden.

KV_Opdrachten_Rino-groep
Functie | Financieel Manager

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie met een hoge verantwoordelijkheid. Er is ruimte voor de nodige dosis lef en vernieuwing. Een werkomgeving die in beweging is en waar je het met elkaar voor mekaar kan krijgen. De Financieel manager rapporteert aan de Algemeen Directeur, maakt deel uit van MT dat uit vier leden bestaat en stuurt de Afdelingen Finance, ICT en P&O (inhuur) aan. De functie is voor 32-36 uur in de week en salariëring is conform de CAO GGZ.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Grensverleggend, open en sturend

Je vindt het leuk om grenzen te verleggen en bent in staat om ontwikkelingen te signaleren en deze financieel te vertalen ten behoeve van de algemene strategie van de organisatie. In nauwe samenwerking met het MT draag je bij aan het bewaken en vormgeven van de visie en zorg je dat dienstverlening, gedrag en verdere innovatie daarop aansluit. Je hebt je sporen verdiend op het vlak van vernieuwing en professionalisering van financiele bedrijfsprocessen, denk hierbij aan het effectiever ontsluiten van managementinformatie, het implementeren van nieuwe (salaris-, facturerings)systemen en het lanceren van nieuwe business- en verdienmodellen. Je kent het DNA van de sector en weet welke impact wet & regelgeving heeft. Daarbij geef je sturing aan (financiële) processen van de gehele organisatie. Je zorgt dat de begroting, halfjaarsrapportage en de jaarrekening worden opgesteld, financiële (management) maandrapportages worden opgeleverd welke duidelijk, laagdrempelig en goed leesbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van het MT en RvC. Je bewaakt de randvoorwaarden voor efficiënt en professioneel werken voor de afdelingen die jij aanstuurt (ICT, Finance, P&O docenten). 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Financieel Manager
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.