K+V werving selectie interim management

Mensgerichte en samenwerkende strateeg

Rockanje
Organisatie |

Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne ligt op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten aan de westelijke zijde. Een prachtig gebied met circa 14.000 mensen, die wonen  in de kernen Rockanje, Tinte en Oostvoorne.  Gelegen aan de Hollandse kust. Toerisme en recreatie zijn belangrijk, net als de land- en glastuinbouw. Veel inwoners zijn buiten de gemeente werkzaam aan de andere kant van het water, in de Mainport en andere haven gerelateerde organisaties.  De bevolking van de gemeente Westvoorne kent een actief verenigingsleven en is divers samengesteld.

De gemeente heeft een aantal specifieke opgaven als het gaat om de kustontwikkeling, toerisme en recreatie, natuur en milieu en dorpsvisies. Het beschikt als één van de vier gemeenten in Nederland over een eigen woonbedrijf (1.000 verhuur eenheden).

Daarnaast kenmerkt Westvoorne zich door samenwerking. De gemeente is door haar omvang en ligging in contact met veel organisaties en netwerken. Bijvoorbeeld met de provincie Zuid-Holland, de buurgemeentes Nissewaard, Brielle en Hellevoetsluis, metropool Rotterdam/Den Haag (MRDH) en participeert zij in het shared service centre “Syntrophos” met onder andere Nissewaard. In het voorjaar 2020 is beoogd dat de Raad het besluit neemt over de bestuurlijke toekomst en de samenwerking met Brielle en Hellevoetsluis. Kortom,  een bijzondere gemeente aan de kust met uitdagende opgaven.

Functie | Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

De gemeentesecretaris / algemeen directeur van Westvoorne heeft een aantal rollen: die van algemeen directeur en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie (160 medewerkers), eerste adviseur van het College van B&W, sparring partner van de burgemeester en WOR-bestuurder.

De ambtelijke organisatie verdient een enthousiaste gemeentesecretaris / algemeen directeur, een verandermanager, om samen een heldere visie en koers neer te zetten voor de komende jaren en zich zo professioneel voor te bereiden op de  toekomst met management en medewerkers. Wat doen we wanneer, waar, hoe en wat zijn essentiële vragen, die hun weerslag hebben op de organisatie  De organisatie wil veranderen en kenmerken van de (gewenste) cultuur vertonen:  zelfbewust, informeel, aanspreken, fouten maken mag, verantwoordelijkheden laag, zakelijk, integraal, pro actief en effectief. Het voornemen is om de organisatie te ontwikkelen naar een driehoofdige directie. Samen werken zij aan een integrale en slagvaardige organisatie, waar de betrokken medewerkers hun talenten optimaal benutten.

Het College bestaat uit de burgemeester en vier wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris vanuit een onafhankelijke rol. Vertrouwen, respect, openheid en politiek – bestuurlijke antennes voor de complexe  situatie zijn noodzakelijke ingrediënten. Uiteraard vormt de gemeentesecretaris een driehoek met burgemeester en griffier. Hierin is samenwerking vanuit de eigen rollen essentieel, in openheid en met gevoel.

Strateeg Verbindend Open Helder Samenwerken Communiceren Delegerend leidinggeven  Overtuigingskracht Initiatief Doelgericht

Profiel

Wij zoeken voor deze mooie gemeente een gemeentesecretaris / algemeen directeur, die de komende jaren het verschil gaat maken. In het voorjaar kiest de politiek de beoogde richting van samenwerken. Dit vormt de leidraad voor de komende jaren. In deze periode moet de organisatie keuzes maken, bouwen, versterken en samenwerken. De organisatie heeft een gemeentesecretaris / algemeen directeur nodig, die voor de organisatie staat, die duidelijkheid geeft over wat wel en wat niet kan, die mensen inspireert tot pro actief handelen in de lijn van de toekomst. Sturing en richting op integrale samenwerking en kennis, daadkrachtig en menselijk tegelijk waar ieder zijn rol kent en verantwoordelijkheid neemt.

Wij zoeken een strateeg, een verbinder, een communicatief persoon, die aanspreken en samenwerken in het DNA heeft. Iemand, die politiek-bestuurlijke ervaring heeft, die of de nodige ervaring heeft als gemeentesecretaris en al deze kennis en kunde benut in Westvoorne of iemand die een brede ambtelijke ervaring heeft en vol energie al deze bagage meebrengt naar Westvoorne.

Aanbod

Een mooie uitdagende baan in een prachtige gemeente op het Zuid-Hollandse eiland met een aantal  complexe opgaven in de komende jaren. Aan deze functie is de functionele schaal 14 verbonden (uitloop naar 15). Het betreft vaste formatie; iedere medewerker start met een jaarcontract.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de gemeente Westvoorne. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op donderdag 12 december waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op dinsdag 17 december waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op donderdag 19 december waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Aan het einde volgen gesprekken met OR, burgemeester en ronden we af met een benoeming door het College van B&W.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel – uiterlijk zondag 8 december – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.  Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker  (06  22 69 85 99 of Roel Roelfzema (06 438 73 326). Zij begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.