Bouwer

ZUIDEN VAN HET LAND
Organisatie |

Huisartsenpost

Deze Huisartsenpost is een zelfstandige organisatie waaraan 500 huisartsen deelnemen. De Huisartsenpost verleent de spoedeisende huisartsenzorg gedurende de avonden, nachten en weekenden in een aantal regio’s in Brabant. In de organisatie werken circa 300 medewerkers van wie het merendeel werkzaam is als doktersassistente/triagist op één van de huisartsenposten of op één van de triagecentra.

Functie | Hoofd financiën

De organisatie staat voor een grote transitie waarbij drie pijlers zijn benoemd: de huisartsenpost weer van de huisarts, de huisartsenpost weer van de patiënt en basis op orde. De veranderingen in de omgeving en organisatie, de externe omgeving en de administratieve processen en systemen hebben gemaakt dat de voormalige opzet (taakgerichte inrichting) en werkwijzen van de financiële administratie niet meer passend zijn bij de behoefte. Steeds meer uitvoerend werk wordt minder of valt weg door automatisering en digitalisering. Daarbij is steeds meer sprake van geautomatiseerde processen die een andere kennis vragen m.b.t. beheersing van systemen en data. Daarnaast neemt de vraag om informatie toe. Om hieraan te kunnen voldoen moeten de werkzaamheden meer proces- en klantgericht worden ingedeeld in plaats van taakgericht.
In het kader van de pijler ‘Basis op orde’  heeft dit onder meer geleid tot een reorganisatie van de afdeling financiën. Sinds november 2017 is een nieuwe controller gestart en inmiddels is er een geheel nieuw team geselecteerd bestaande uit een assistent controller (32 uur p/w) en 3 administratief medewerkers (64 uur p/w). Ook het gebruik van diverse ICT applicaties is onlangs gewijzigd.  Nieuw team, nieuwe processen,  geen historische kennis en branche specifieke kennis  en  context van een organisatie die in transitie is, vraagt een tijdelijke extra investering.  Binnen de afdeling financiën ligt een forse hoeveelheid aan achterstallig werk veroorzaakt door voormalige werkwijze en sturing. Tevens zijn er in het verleden diverse werkzaamheden bij de afdeling financiën terecht gekomen waarbij terecht de vraag gesteld mag worden of dit passend geacht mag worden. Het nieuwe team is nog niet in positie om vanuit het nieuwe adagium haar werk te verrichten. Na de personele invulling dienen nu alle processen ingericht te worden. De huidige controller is niet in staat om de herinrichting van de afdeling, mede ten gevolge van de hoeveelheid achterstallig werk, en de gevraagde transitie naast zijn controlewerkzaamheden te sturen, te bouwen en te begeleiden bij de implementatie.

Sensitief  Communicatief  Toegankelijk  Energiek  Vasthoudend Professioneel  Teamspeler  Betrokken  Inspirerend

Profiel | Bouwer & Realisator

Een ervaren financieel manager/ hoofd financiën a.i. die een track record heeft om de financiële afdeling opnieuw in te richten tegelijkertijd het niet vervelend vindt op de losse eindjes die er nog liggen op te pakken. Start is per direct voor 24 uur per week  voor ten minste een half jaar. Je hebt ervaring op het vlak van vernieuwing en professionalisering van financiële bedrijfsprocessen, denk hierbij o.a. aan het opzetten en implementeren van een P&C cyclus, effectiever ontsluiten van managementinformatie, het implementeren van nieuwe (salaris-, facturerings)systemen (scansys, exact online, beaufort, youforce, roosterplanning). Je bent in staat om snel te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je kent de huisartsensector en ervaring binnen huisartsenposten is een pré. Daarnaast heb je ervaring in het aansturen van mensen binnen dit domein die net gestart zijn met hun werkzaamheden bij deze organisatie.

Je bent in staat is om zelfstandig en in nauwe samenspraak met Raad van Bestuur en manager bedrijfsbureau invulling te geven aan:

 • Inrichten van alle processen van de financiële afdeling met het doel een doeltreffende en efficiënt ingerichte afdeling neer te zetten en het leveren van stuurinformatie aan RvB en MT
 • Opzetten P&C cyclus, uitvoeren hiervan inclusief de coördinatie van de uitvoering en bewaking:
  • begrotingscyclus: voorbereiding jaarlijkse begroting
  • meerjarenbegroting
  • jaarrekening/jaarverslag
 • Opstellen managementrapportages:
  • opzetten format voor integrale managementrapportages gericht op complete stuurinformatie voor management  en RvB inclusief een format voor kwalitatieve verantwoording die door manager van betreffend organisatieonderdeel geleverd wordt
  • beoordelen van managementrapportages
  • opzetten van format
  • opstellen analyses en andere adviezen mbt deze rapportages
 • Adviseert RvB, manager bedrijfsbureau en controller over financiële zaken
 • Uitbrengen advies over voortgang salarisadministratie en gekozen strategie te implementeren
 • Doorlichten van diverse AO/IC processen en waar vereist aanpassen en implementeren
 • Inrichten van de diverse financieel/administratieve processen vanuit een proces-/ klantgerichte benadering, opstellen draaiboeken en procedures en deze implementeren
 • Planmatige en inhoudelijke aansturing administratie in nauwe samenspraak met manager bedrijfsbureau
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren

Hoofd financiën
Interim
24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.