Voor een schoon en heel Den Haag

's-Gravenhage
Organisatie |

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

De Dienst Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het schoon, heel en leefbaar houden van de stad Den Haag. Binnen de dienst Stadsbeheer is het Haags Veeg Bedrijf (HVB) verantwoordelijk voor het ‘Schoon, Heel en Veilig‘ maken en houden van de Haagse openbare ruimte.

Het HVB bestaat uit ruim 400 medewerkers (375 fte). Dagelijks werkt de afdeling Schoon (ca. 300 fte) met meer dan 50 Buurt Service Teams op straat aan het handmatig en machinaal schoon houden van de openbare ruimte, bestrijden van gladheid, schoonmaken van het strand en het afhandelen van meldingen van burgers. De afdeling Onderhoud (ca. 50 fte) verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan wegen, strand, bebording en belijning, speeltuinen en straatmeubilair. Het management, stafmedewerkers en bedrijfsbureau zijn verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de afdelingen.

Om haar rol goed te kunnen vervullen, werkt het HVB intensief samen met ketenpartners binnen en buiten de gemeente. Er is een intensieve samenwerking met het Haags Werkbedrijf. Hiermee vervult het HVB ook een belangrijke maatschappelijke rol door ongeveer 230 medewerkers op gesubsidieerde arbeid aan het werk te hebben. Deze medewerkers leren onder begeleiding een vak, bouwen een zelfstandig bestaan op in de samenleving en vergroten de kans op reguliere arbeid in de toekomst. Hiermee heeft het HVB naast een vaktechnische en operationele functie ook een rol als modern en sociaal werkgever. In totaal bestaat de operatie daarmee uit ruim 700 medewerkers.

Om het HVB in deze complexe setting en in een snel veranderende buitenruimte gezond, toekomstbestendig en trots te maken heeft het HVB een visie 2025 ontwikkeld met specifieke doelstellingen en ambities. Begin 2020 is een transitietraject gestart onder de noemer ‘HVB 2025: Trots op straat!’. De focus ligt op het ontwikkelen van vakmanschap en op het aansturen, begeleiden en ontwikkelen van ons belangrijkste kapitaal, de medewerkers op straat. De kwaliteit, motivatie en mentaliteit van het management (van MT tot aan teamleiders en voorlieden) spelen hierbij een sleutelrol.

Gemeente Den Haag
Functie | Hoofd Haags Veegbedrijf (HVB)

Als hoofd Haags Veegbedrijf geef je leiding aan een grote en gevarieerde organisatie. Je bent verantwoordelijk voor een effectieve, klantgerichte en (kosten)efficiënte aansturing van de operatie op straat. Modern werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van medewerkers hou je hierbij hoog in het vaandel.

Je geeft sturing aan de afdelingen schoon, heel en het bedrijfsbureau. Je bent voor de MT-leden een inhoudelijk gespreks- en sparringpartner. In samenwerking met de directie Dienst Stadsbeheer, het MT HVB en een interim transitiemanager draag je zorg voor een effectieve implementatie van de visie 2025.

Het Haags Veegbedrijf opereert in een complexe omgeving met veel verschillende spelers en belangen. Binnen dit speelveld behartig je de belangen van HVB en Stadsbeheer op een stevige en strategische manier, zonder het gezamenlijk gemeentelijke belang uit het oog te verliezen.
Naast kennis van een grote, operationele organisatie wordt van jou een duidelijke visie en een hoge mate van sensitiviteit gevraagd. Met name de ‘schoon’ dossiers staan regelmatig in de politieke en maatschappelijke belangstelling.

Je bent verantwoordelijk voor de visie en strategie van de organisatie. Je draagt zorg voor het vast leggen van ambities, doelstellingen en beoogde resultaten in een jaarwerkplan, afdelingsplannen en managementrapportages. Hierover leg je per kwartaal verantwoording af aan de directie van Stadsbeheer. Als Hoofd ben je eindverantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de budgetten en het ontwikkelen van een reële tarievenstructuur. Je geeft sturing aan productontwikkeling, innovatie en verbetering van werkmethoden op straat op een bedrijfsmatige manier. Verder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders van de dienst Stadsbeheer. Je geeft mede zelf vorm aan de gewenste cultuur, draagt deze uit en geeft daarin voorbeeldgedrag.

Samen met de directie en de andere managers ben je verantwoordelijk voor de organisatie- en leiderschapsontwikkeling van de dienst Stadsbeheer. Hierbij staan de competenties verbindend leiderschap, richting en ruimte geven, persoonlijk leiderschap, omgevingssensitiviteit en coachen centraal.

Je adviseert de directie en het gemeentebestuur op strategisch niveau over relevante vraagstukken en zorgt dat de (politieke) besluiten worden vertaald naar de uitvoeringspraktijk.

Als hoofd HVB heb je een rol in de crisisorganisatie en word je ingeroosterd in piketdiensten (circa 6 x per jaar 1 week).

Authentiek Schakelt-makkelijk-tussen-strategie-en-operatie Oprecht-betrokken-bij-de-uitvoering-en-de medewerkers Omgevingsbewust-en-(politiek-bestuurlijk)-sensitief Resultaatgericht Inspirerend Samenwerker

Profiel

Je bent een verbindende, flexibele en resultaatgerichte manager met een energieke en krachtige uitstraling. Je hebt inhoudelijke affiniteit met het vakgebied en beschikt over relevante (leidinggevende) ervaring binnen een grote uitvoeringsorganisatie, bij voorkeur op het gebied van ‘schoon’ en het vergroten van de leefbaarheid in een stedelijke omgeving. Met overtuigingskracht en strategisch inzicht ben je een waardige gesprekspartner voor de directie en voorzie je hen van gegrond en gedegen advies. Vervolgens ben je als geen ander in staat om beleid en strategische keuzes te ‘vertalen’ naar de operatie. Dit doe je vanuit oprechte interesse in de uitvoeringsorganisatie en de medewerkers die hierin werkzaam zijn. Je staat stevig in je schoenen en met natuurlijk gezag weet je feilloos te manoeuvreren binnen een complexe omgeving en doelgroep. Je beschikt over het vermogen om enerzijds doortastend te kunnen doorpakken en anderzijds te investeren in de diverse relaties die van belang zijn in het speelveld.

Als Hoofd HVB ben je duidelijk in je communicatie, vindingrijk en besluitvaardig. Je bent zichtbaar, laat voorbeeldgedrag zien en hebt een duidelijke visie op het vakgebied schoon en heel. Je staat voor je mensen en houdt van stevige en inhoudelijke discussies waarin je positie in weet te nemen. Je houdt van aanpakken met humor. Je vindt het leuk om op verschillende niveaus met mensen aan de slag te gaan, hebt een positief kritische houding en de drive om pragmatisch resultaten te boeken.

Je proces- (en tegelijkertijd) mensgerichte instelling zorgen ervoor dat jouw interventies resultaat opleveren. Je erkent het belang van teamontwikkeling en je bent in staat om de ingezette transitie in de staande organisatie te implementeren en tot een goed resultaat te brengen. Je hebt gevoel voor het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar jij deel van uitmaakt. Bovendien ben je iemand die goed kan schakelen tussen strategische en soms zeer praktische vraagstukken.

 Verder vragen wij: 

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een grote uitvoeringsorganisatie, waarbij je ervaring op hebt gedaan in een politiek gestuurde omgeving
  • Werkervaring en/of aantoonbare interesse in schoon en heel
  • Ervaring met het werken met grote groepen medewerkers op uitvoerend niveau, waaronder medewerkers met een arbeidsbeperking
Aanbod

De fulltime functie is gewaardeerd in gemeentelijke schaal 14 (maximaal € 6.924 bruto per maand) op basis van een volledige (36-urige) werkweek. Aanstelling in eerste instantie in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) die bij goed functioneren wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Daarnaast kent de gemeente Den Haag een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket:

  • Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
  • Opname in het ABP-pensioenfonds
  • Een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering
  • Een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop je salaris, dat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool in het Stadhuis
Procedure

De procedure is gericht op afronding in de laatste week voor Kerstmis.

Oriënterende gesprekken met K+V worden gepland in de week van 1 december.

De gesprekken met de selectiecommissie worden gehouden op vrijdag 11 december en met de adviescommissie op maandag 14 december. Woensdag 16 december is vervolgens gereserveerd voor een eventueel verdiepend gesprek met de selectiecommissie en donderdag 17 december voor een (mogelijk) assessment.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, uiterlijk donderdag 26 november aanstaande, te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem (06 52 008834) die deze opdracht begeleidt.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Haags Veegbedrijf (HVB)
Vast
36

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.