K+V werving selectie interim management

Leidinggevende voor beide locaties

Hoorn en Purmerend
Organisatie |

Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis) levert de beste professionele zorg met alle aandacht voor de patiënten in West-Friesland en de regio Waterland. Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis zijn gefuseerd en voeren vanaf 2019 de nieuwe naam Dijklander Ziekenhuis. Poliklinische zorg en diagnostiek vinden plaats in de twee hoofdlocaties Hoorn en Purmerend en in de buitenpoliklinieken. Behandelingen van hoog volume laag complexe patiëntgroepen worden zoveel mogelijk in Purmerend geconcentreerd. Hoog complexe ingrepen en behandelingen vinden plaats op de locatie Hoorn.

Circa 3.000 medewerkers werken aan ongekend goede zorg voor de patiënten. Met de LEAN-filosofie en methodieken worden processen continu verbeterd. In 2019 wordt een nieuw EPD in gebruik genomen; een omvangrijk project dat van groot belang is voor de harmonisatie van de processen. Als opleidingsziekenhuis wordt kennis en ervaring gedeeld zodat ontwikkeling wordt geborgd.

Functie | Hoofd Polikliniek Oogheelkunde

Onder de raad van bestuur sturen zeven zorgmanagers het primaire proces aan samen met de medisch managers van de zorgeenheden. Het hoofd Polikliniek Oogheelkunde staat onder leiding van de zorgmanager poliklinieken en de medisch manager oogheelkunde.

Het team van Polikliniek Oogheelkunde bestaat uit 9 oogartsen, 3 arts-assistenten en een team van ruim 40 medewerkers, polikliniekassistenten en planners verdeeld over de beide locaties. Het hoofd Polikliniek Oogheelkunde geeft leiding aan de poliklinieken op beide locaties en coacht de medewerkers bij hun inzet en de hoge productiviteit die van iedereen wordt verwacht.

Aandachtsgebieden van de afdeling Oogheelkunde zijn cataractoperaties, maculazorg, corneachirurgie en opleiding; nagenoeg alle behandelingen vinden poliklinisch plaats. Het zijn drukbezochte poli’s met een sterke groei(potentie) in aantallen patiënten. De dynamiek en werkdruk zijn hoog en er wordt continu gewerkt aan de verdere efficiency van de processen, het beheersen van de wachtlijsten en het maken van juiste keuzes in de mix van patiënten, mede tegen de achtergrond van het nieuwe profiel van elk van beide locaties. De afdeling Oogheelkunde heeft een voorbeeldfunctie voor het gehele ziekenhuis als het gaat om de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de integratie tussen beide locaties, waaronder de onderlinge uitwisseling van medewerkers.

Het hoofd werkt nauw samen met het bestuur van de zorgeenheid (de medisch manager en de zorgmanager) en met de vakgroep oogheelkunde. Het hoofd vervult binnen deze samenwerking een brugfunctie tussen organisatorische kaders en de vakgroep. Daarnaast levert hij/zij een grote bijdrage aan de ondersteuning van de volledige vakgroep en fungeert als spin in het web tussen de vakgroep over de twee locaties. Het hoofd levert input voor het opstellen van het beleid, jaarplan en de begroting en realiseert de uitvoering daarvan, binnen de financiële kaders.

Belangrijke parameters voor sturing zijn: financieel resultaat/begroting, productiviteit, bereikbaarheid, serviceniveau, patiënt- en medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim.

Bedrijfskundig Rustgevend Besluitvaardig

Profiel

Het hoofd Polikliniek Oogheelkunde krijgt, samen met de medisch manager, de leiding over een goed georganiseerde afdeling met een hoge bedrijfsdrukte. Hij/zij is een slimme en stevige manager, die overzicht en rust behoudt en ervoor zorgt dat de medisch specialisten ook in bedrijfsmatig opzicht de juiste richting hebben. Is in die relatie met de artsen (inhoudelijk) overtuigend en besluitvaardig.

Bekendheid met het specialisme oogheelkunde en met de dynamiek van een volledig bezette polikliniek zijn daarom belangrijke pré’s bij de selectie.

De kandidaat voldoet verder aan de volgende eisen:

  • HBO(+) werk- en denkniveau en een voltooide management of bedrijfskundige opleiding;
  • Ervaring als leidinggevende van professionals, inclusief de verantwoording voor personeels- en verzuimbeleid, in een complexe organisatie;
  • Duidelijke accenten op bedrijfsvoering en financiën;
  • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en het ontwikkelen van teams;
  • Affiniteit met logistieke processen, administratie en ICT.

Belangrijke competenties zijn:

  • Analytisch: signaleert knelpunten en in staat om complexe problemen te onderzoeken en in kaart te brengen;
  • Inspirerend: in staat medewerkers te motiveren tot het zelfstandig werken, waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat;
  • Resultaatgerichtheid: in het stellen van prioriteiten en het coördineren, structureren en sturen van een variëteit aan werkzaamheden;
  • Samenwerkingsgericht en tactvol: een teamspeler die zowel met medewerkers als met medisch specialisten een goede werkrelatie weet op te bouwen.
Aanbod

Een uitdagende werkomgeving binnen het ziekenhuis, een omgeving die volop in ontwikkeling is en waarin je je managementcapaciteiten maximaal kunt ontplooien. Je werkt op beide locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar en eigen vervoer. Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 60; de Cao-Ziekenhuizen is van toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij PFZW.

Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, voor 32 – 36 uur per week. De functie wordt op dit moment ad interim waargenomen.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van het hoofd Polikliniek Oogheelkunde voor 1 mei 2019. De selectiegesprekken met de medisch manager en de zorgmanager worden gepland in de tweede helft van april. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 10 april aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989) die deze opdracht begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Polikliniek Oogheelkunde
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.