K+V werving selectie interim management

Inspirerende leidinggevende in de fase van integratie

Hoorn en Purmerend
Organisatie |

Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis) levert de beste professionele zorg met alle aandacht voor de patiënten in West-Friesland en de regio Waterland. Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis zijn gefuseerd en voeren vanaf 2019 de nieuwe naam Dijklander Ziekenhuis. Poliklinische zorg en diagnostiek vinden plaats in de twee hoofdlocaties Hoorn en Purmerend en in de buitenpoliklinieken. Behandelingen van hoog volume laag complexe patiëntgroepen worden zoveel mogelijk in Purmerend geconcentreerd. Hoog complexe ingrepen en behandelingen vinden plaats op de locatie Hoorn.

Circa 3.000 medewerkers werken aan ongekend goede zorg voor de patiënten. Met de LEAN-filosofie en methodieken worden processen continu verbeterd. In 2019 wordt een nieuw EPD in gebruik genomen; een omvangrijk project dat van groot belang is voor de harmonisatie van de processen. Als opleidingsziekenhuis wordt kennis en ervaring gedeeld zodat ontwikkeling wordt geborgd.

Functie | Hoofd Revalidatie & Paramedische Diensten

Onder de raad van bestuur sturen zeven zorgmanagers het primaire proces aan samen met de medisch managers van de zorgeenheden. Het hoofd Revalidatie & Paramedische Diensten staat onder leiding van de zorgmanager poliklinieken en de medisch manager Revalidatie & Paramedische Diensten.

De specialistische afdeling Revalidatie & Paramedische Diensten bestaat uit het poortspecialisme revalidatiegeneeskunde en verleent daarnaast klinische en poliklinische paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) onder verwijzing van de poortspecialismen. De paramedische diensten zijn van groot belang bij het beheersen en waar mogelijk verkorten van de ligduur van patiënten. De afdeling van de twee locaties bestaat in totaal uit ruim 100 medewerkers.

De afdeling Revalidatie & Paramedische Diensten wordt geleid door twee hoofden. Samen geven de hoofden leiding aan de poliklinieken op beide locaties, coachen medewerkers en zijn aanspreekpunt voor hen. De hoofden delen de verantwoordelijkheid voor het geheel waarbij het nieuw aan te stellen hoofd verantwoordelijk wordt voor het aandachtsgebied Paramedische Diensten.

De hoofden werken nauw samen met het bestuur van de zorgeenheid (de medisch manager en de zorgmanager) en met de vakgroep revalidatiegeneeskunde. De hoofden vervullen binnen deze samenwerking een brugfunctie tussen organisatorische kaders en de vakgroep. Daarnaast leveren ze een grote bijdrage aan de ondersteuning van de volledige vakgroep en fungeren als spin in het web tussen de vakgroep over de twee locaties. De hoofden leveren input voor het opstellen van het beleid, jaarplan en de begroting en realiseren de uitvoering daarvan. Doelen worden binnen de financiële kaders gerealiseerd. Belangrijke parameters voor sturing zijn: financieel resultaat/begroting, productiviteit, bereikbaarheid, serviceniveau, patiënt- en medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim.

Voor Revalidatie & Paramedische Diensten ligt dé uitdaging in het afstemmen en het gelijktrekken van de werkprocessen in Hoorn en Purmerend en de integratie van de beide afdelingen. De hoofden zijn de spil in dit proces; maken hier met de collega’s (integratie)plannen voor en gaan er mee aan de slag.

Analytisch Inspirerend Resultaatgericht Samenwerkingsgericht

Profiel

De kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

  • HBO(+) werk- en denkniveau en een voltooide management – of bedrijfskundige opleiding;
  • Ervaring als leidinggevende van professionals, inclusief de verantwoording voor personeels- en verzuimbeleid, in een complexe organisatie;
  • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en het ontwikkelen van teams;
  • Affiniteit met logistieke processen, administratie en ICT.

Belangrijke competenties zijn:

  • Analytisch: signaleert knelpunten en in staat om complexe problemen te onderzoeken en in kaart te brengen;
  • Inspirerend: in staat medewerkers te motiveren tot het zelfstandig werken, waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat.
  • Resultaatgerichtheid: in het stellen van prioriteiten en het coördineren, structureren en sturen van een variëteit aan werkzaamheden;
  • Samenwerkingsgericht en tactvol: een teamspeler die zowel met medewerkers als met medisch specialisten een goede werkrelatie weet op te bouwen.

Bekendheid met het specialisme revalidatie en paramedische diensten is een pré bij de selectie.

Aanbod

Een uitdagende werkomgeving binnen het ziekenhuis, een omgeving die volop in ontwikkeling is en waarin je je managementcapaciteiten maximaal kunt ontplooien. Je werkt op beide locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar en eigen vervoer. Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 60. De Cao-Ziekenhuizen is van toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij PFZW.

Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, voor 28 – 32 uur per week. De functie wordt op dit moment ad interim waargenomen.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van het hoofd Revalidatie & Paramedische Diensten voor 1 april 2019. De selectiegesprekken met de medisch manager en de zorgmanager staan gepland op 20 maart aanstaande. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent, heb je tot en met 12 maart aanstaande de mogelijkheid om te reageren door onderaan bij solliciteer direct cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Revalidatie & Paramedische Diensten
Vast
28-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.