Hoofdredacteur/Directeur voor Stichting Geneesmiddelenbulletin

Deskundig, methodologisch en inhoudelijk motivator, leider en boegbeeld
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) schrijft al meer dan vijftig jaar op kritische en onafhankelijke wijze over actuele thema’s in de farmacotherapie en sinds een paar jaar ook over medische hulpmiddelen.

Het Ge-Bu is een kleine professionele organisatie met een betrokken redactieteam met zeven medewerkers. Dit team van professionals is zelfstandig en zelfsturend. De hoofdredacteur is de verbindende schakel binnen het redactieteam, tussen het redactieteam en de redactieraad/ wetenschappelijke adviesraad en tussen Ge-Bu en de extern betrokken zorgverleners.

Jij bent het gezicht naar buiten, vertegenwoordigt het Ge-Bu in de overleggen met het ministerie en andere belanghebbenden en bent verantwoordelijk voor het mediabeleid. De hoofdredacteur is directeur van de stichting en legt alleen verantwoording af aan het bestuur van de stichting.

Meer over het Ge-Bu is te vinden op onze website:

Functie

Hoofdredacteur / Directeur

Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de productie en publicatie van wetenschappelijk onderbouwde artikelen. Als directeur ben je verantwoordelijk voor de zakelijke gang van zaken binnen de stichting en zet je in samenspraak met het redactieteam het inhoudelijke beleid uit, voor nu en in de toekomst.

 • Intern ben je onder meer eindverantwoordelijk voor inhoud en editoriaal proces, leid je het redactieteam en ben je de verbindende schakel tussen auteurs en het Ge-Bu en tussen alle Ge-Bu-gremia onderling.
 • Extern representeer je het Ge-Bu naar buiten (media, stakeholders, ministerie, reagerende lezers, samenwerkingen), ben je verantwoordelijk voor het mediabeleid en ben je lid van de overlegstructuren zoals de G5 en de G5+2 etc.
 • Zakelijk stel je de begroting op en bewaak je het budget. Je stuurt de administrateur aan en overlegt met regelmaat met de penningmeester van het bestuur (inclusief periodieke rapportages) en ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.
 • En voor de Toekomst? Denk aan onderwerpen als: wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid, naamsbekendheid, nieuwe doelgroepen (zorgprofessionals in opleiding etc.), kruisbestuiving met andere ‘bladen’, moderne digitale en interactieve technologie.
Methodologisch Stakeholders Visie op modernisering

Profiel

Als Hoofdredacteur / directeur kun je een grote bijdrage leveren aan de objectieve geneeskunde. Wij zoeken een deskundige hoofdredacteur die de inhoudelijke kwaliteit koppelt aan het zijn van motivator en verbinder. De hoofdredacteur is positief ingesteld, weet het beste uit zijn team te halen zonder onmogelijke eisen te stellen, is inspirator, energiek, verantwoordelijk, koersvast en intrinsiek gemotiveerd voor het belangrijke werk van het Geneesmiddelenbulletin.

De hoofdredacteur is met plezier het boegbeeld van het Geneesmiddelenbulletin en belichaamt de kwaliteit, wetenschappelijke standaard en de onafhankelijkheid. De hoofdredacteur begrijpt het belang van goede relaties met het ministerie, de overige betrokken partijen bij de voorlichting over medicijnen en medische hulpmiddelen aan zorgprofessionals en draagt actief bij aan de goede verstandhouding. De hoofdredacteur begrijpt de rollen van de diverse gremia binnen de stichting en weet zich daar goed toe te verhouden. De hoofdredacteur heeft in hoge mate een zelfstandige en onafhankelijke positie, maar weet op welk moment overleg of ruggespraak gewenst of noodzakelijk is. Met de hoofdredacteur kan ook gelachen worden tijdens en na vergaderingen.

De hoofdredacteur die wij zoeken:

 • is arts of apotheker met kennis en (praktische) ervaring op het gebied van farmacotherapie, medische hulpmiddelen en/of epidemiologie en heeft een kritische en onafhankelijke houding in deze;
 • heeft aantoonbare ervaring in wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van publicaties op het gebied van de farmacotherapie/farmacologie en/of over medische hulpmiddelen;
 • beschikt uiteraard over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en heeft bij voorkeur ervaring in het omgaan met media;
 • werkt graag samen met andere zorgprofessionals, heeft geen moeite met delegeren en is communicatief;
 • heeft (enige) ervaring met het aansturen van een team, heeft begrip van de financiële aangelegenheden (opstellen begroting, bewaken budgetten en financiële verantwoording) en durft verantwoordelijkheid te nemen;
 • is bereid te leren en zich verder te ontwikkelen;
 • heeft geen belangen in de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie.

Aanbod

Het gaat om een functie van 40 uur in de week (1,0 fte), salaris overeenkomend met schaal 15 van het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren, afhankelijk van opleiding en ervaring. Verder worden flexibele werktijden, 25 vakantiedagen bij een 100%-aanstelling, een vaste eindejaarsuitkering (8,33%) en een ABP-pensioenvoorziening geboden. Het gaat in eerste instantie om een contract voor de bepaalde tijd van een jaar dat na gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vast dienstverband.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V. Mocht je worden uitgenodigd, dan is er eerst een online gesprek met K+V. Hierna volgen gesprekken bij Stichting Geneesmiddelenbulletin op vrijdag 10 maart 2023.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel – maar uiterlijk 15 februari 2023 – te reageren door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen of om te sparren kun je contact opnemen met Frank Wolff, Partner op 06-1595 4079.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.