HR adviseur - Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC VO Rotterdam

Rolvaste adviseur met power
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

HR adviseur

Samen bijdragen aan leer- en kansengelijkheid voor iedereen in Rotterdam

De ambitie en de fusie vraagt een heel belangrijke bijdrage van HR. Straks een gezamenlijke afdeling die mede vormgeeft aan het succes van de samenwerking en de realisatie van de ambitie. Dat vraagt medewerkers met denkkracht, regiekracht en executiekracht. Samen als team opbouwen.

Door de fusie ontstaat er één HR afdeling die voor de nieuwe organisatie komt te werken. Op dit moment wordt nagedacht over de exacte inrichting van de afdeling. De vorming van de nieuwe HR afdeling is een echte kans om te verbreden naar het personeel én organisatie domein. De afdeling HR zal na de fusie uit ongeveer 20 medewerkers bestaan waarbinnen het team HR Beleid en Advies uit 5 medewerkers bestaat die het management adviseren op het brede terrein van HRM onderwerpen zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Wat ga je doen?

Als HR adviseur coach je het management van jouw scholengroep(en) en geef je advies over de diverse HR thema’s. Het zwaartepunt van de functie ligt op de dagelijkse advisering aan het management. Daarnaast draag je onder andere als procesbegeleider of projectleider bij aan de verdere ontwikkeling van HR thema’s en ben je portefeuillehouder van één van deze thema’s. De gekozen thema’s hebben een duidelijke link met de strategie. Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld recruitment, mobiliteit, opleiden, anders organiseren en een aantrekkelijke werkomgeving. Als HR adviseur verbind je wat je ziet en hoort op de schoollocaties, met de ontwikkelingen in het HR werkveld, ons vastgestelde HR beleid en de geselecteerde HR thema’s. Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling en de implementatie van (nieuw) HR beleid en lever je een bijdrage aan het HR jaarplan. De werkwijze tussen VO en PO is hierin nu op vele vlakken erg verschillend. Jij gaat starten in een periode waarin goed gekeken zal worden welk pakket van diensten gaan we aanbieden, welk systeem gebruiken we daarbij, hoe werken we daarbij samen met de directeuren? In deze fase mag jij volop meedenken en is het fijn als je een rugzak met ervaring en kennis met ons kan delen. We zoeken een ervaren HR kracht die niet per se uit het onderwijs hoeft te komen. Wel heb je heel veel zin om met ons te gaan bouwen!

Profiel

Eindeloos optimistisch
Je komt terecht in een fase waarin met z’n allen gebouwd gaat worden. Als adviseur vraagt dit van jou flexibiliteit. Voor het nieuwe team is het erg prettig als je eindeloos optimistisch bent. Voor jou is een glas niet halfvol. Jij ziet juist kansen en mogelijkheden. Ziet tegenslag als een motivatie om het nog beter te doen. Je bent ook procesgericht en analytisch. In de roerige tijd van bouwen laat je je niet leven door brandjes. Die blus je zeker, maar altijd met de gekozen koers voor ogen. Je kan goed prioriteren en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Deze energie werkt aanstekelijk voor je collega’s.

Klantgericht en niet klantgezwicht
Als HR adviseur kom je te werken met een diverse groep van directeuren die zich inzetten voor kinderen van 0 t/m 18 jaar. Je sluit bij allemaal goed aan. Met power en lef durf je de discussie aan te gaan. Te allen tijde ben je klantgericht, maar nooit klantgezwicht. Jij maakt daarin steeds de juiste keuzes. Je bent rolvast en stelt steeds de vraag: “Wie is waarvan?” Delegeren en problemen terugleggen zijn voor jou ook vanzelfsprekend. Je geeft vertrouwen en zorgt dat directeuren met elkaar in gesprek gaan en van elkaar willen leren. Je zorgt voor de juiste sfeer van het samen willen doen.

Rolvast Power Energiek Eindeloos Optimistisch Delegeren Bouwer Betrokken Flexibel Procesgericht Analytisch

Over de organisatie

Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC VO Rotterdam

De nieuwe organisatie

Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC VO Rotterdam gaan fuseren en samen de krachten bundelen. Het onderwijs wordt hierdoor verder verrijkt en versterkt, in het belang van de leerlingen, medewerkers en de stad. We hebben een gezamenlijk droom! De nieuwe organisatie levert een stevige bijdrage aan het Rotterdamse onderwijs voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Met sterke doorlopende leerlijnen en scherpe onderwijsbegeleiding. Steeds werken aan het creëren van kansen voor kinderen en jongeren in deze mooie wereldstad. Een stad die volop uitdagingen en ruimte biedt voor ontwikkeling en creativiteit. Medewerkers in de nieuwe organisatie zijn toegerust om de grootstedelijke onderwijsopdracht aan te gaan. Zij dragen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en benutten kansen en mogelijkheden voor het onderwijs en voor zichzelf.

Wat betekent dit voor leerlingen?
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar betekent dit dat ze nog beter in staat worden gesteld de kansen en uitdagingen in Rotterdam aan te gaan. Door deze bestuurlijke fusie wordt het onderwijs verder versterkt om zodoende onze leerlingen nog meer kansen te bieden. We denken hierbij aan het creëren van doorlopende leerlijnen en het stevig borgen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van kansengelijkheid, digitalisering, zorg en onderwijsbegeleiding.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Voor onze medewerkers ontstaan er mogelijkheden om het beste van beide werelden te benutten en te combineren. De bestuurlijke fusie gaat niet ten koste van werkgelegenheid. In de nieuwe organisatie krijgen medewerkers juist méér de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen, te professionaliseren en over grenzen heen te kijken. Met en van elkaar leren in een prettige en aantrekkelijke werkomgeving staat centraal. Medewerkers zijn in de nieuwe organisatie nog beter toegerust om in verbinding met elkaar de onderwijsopdracht aan te gaan.

Samen leren leven
Er ontstaat een nieuwe organisatie met gezamenlijke kernwaarden en met veel verschillende onderwijsniveaus en onderwijsconcepten. De prachtige scholen hebben en behouden hun eigenheid en identiteit. Zij vormen inspirerende mini-samenlevingen waarin volop ruimte is voor ontmoeten, samen leren, delen, oefenen en groeien, zowel voor huidige als toekomstige leerlingen en medewerkers.

Over Kind en Onderwijs Rotterdam
Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor christelijk primair basisonderwijs. Binnen het bestuur zijn 25 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs in de regio Zuid-Holland. Ruim 850 medewerkers bieden kwalitatief en modern onderwijs aan bijna 7.500 leerlingen. Kind en Onderwijs Rotterdam werkt nauw samen met partners in de kinderopvang en voorschoolse educatie, waardoor er een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar ontstaat en kinderen terecht kunnen voor buitenschoolse opvang op de school.

Over LMC Voortgezet Onderwijs
Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (hierna: LMC VO) bestaat in haar huidige vorm sinds 1 januari 1999. LMC VO is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk of interconfessionele signatuur. Binnen de 22 scholen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Daarnaast is er het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en het Expertisecentrum Eenheid Zorg. De LMC VO scholen zijn relatief kleinschalig, persoonlijk, veelzijdig en beschikken over een heldere en herkenbare profilering. Met een budget van 110 miljoen, en ongeveer 1.400 medewerkers wordt aan bijna 9.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs gegeven.

Aanbod

Meewerken aan deze mooie maatschappelijke opdracht?

Een prachtige rol waar je echt iets kan betekenen in deze geweldige fase van groeien en doorbouwen. Een baan met interessante inhoudelijke uitdagingen en met veel ruimte waarbij je met jouw werk direct invloed hebt op processen en resultaten. Je start in een vernieuwde organisatie, met vrijwel een nieuw HR team waarin je invloed hebt op de inrichting. Daar wil je toch je bijdrage aan leveren?

Dat allemaal ook nog met een goed salaris. De functie is ingeschaald in salarisschaal 10 met uitloop naar schaal 11 afhankelijk van je ervaring. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering en een ruime verlofregeling (50 vakantiedagen, alle schoolvakanties vrij). Er is echt oog voor jou en er zal altijd gezorgd worden voor een goede werk-/privébalans.

Procedure

Onbevangen willen we kennismaken met jou!

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. In de speeddates willen we graag jou als persoon leren kennen en kijken we nog niet naar je cv of je brief. Zonder vooroordelen en vanuit nieuwgierigheid. Is er een goede ontmoeting? Dan gaan we later op diezelfde dag verder met een diepgaand gesprek over de opdracht, je ervaringen en de match voor jou en Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC VO Rotterdam.

Deze dag is wordt gepland op vrijdag 19 januari. Het streven is de procedure af te ronden voor eind januari.

Geïnteresseerd

Herken jij je in het profiel? Wij leren je graag kennen. Wil je reageren dan zien wij graag jouw reactie graag uiterlijk 7 januari tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Als je vragen hebt dan is Tamara Wijnja graag beschikbaar (06-8395 2012).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.