HR Beleidsadviseur voor LMC VO Rotterdam en Kind en Onderwijs Rotterdam

Denken, regisseren en doen
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

HR Beleidsadviseur

Samen bijdragen aan leer- en kansengelijkheid voor iedereen in Rotterdam

De ambitie en de fusie vraagt een heel belangrijke bijdrage van HR. Straks een gezamenlijke afdeling die mede vormgeeft aan het succes van de samenwerking en de realisatie van de ambitie. Dat vraagt medewerkers met denkkracht, regiekracht en executiekracht. Samen als team opbouwen.

Door de fusie ontstaat er één HR afdeling die voor de nieuwe organisatie komt te werken. Op dit moment wordt nagedacht over de exacte inrichting van de afdeling. De functie die nu vacant wordt gesteld, is de vervanging van een vertrokken medewerker en zal in de nieuwe organisatie blijven bestaan. De vorming van de nieuwe HR afdeling is een echte kans om te verbreden naar het personeel én organisatie domein. De afdeling HR zal na de fusie uit ongeveer 20 medewerkers bestaan waarbinnen het team HR Beleid en Advies uit 5 medewerkers die het management adviseren op het brede terrein van HRM onderwerpen zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Wat ga je doen?

Als HR Beleidsadviseur buig je je over HR thema’s die vragen om verdere uitwerking (beleid) of implementatie. De gekozen thema’s hebben een duidelijke link met de organisatiestrategie. Met een HR jaarplan brengen we focus aan op onze HR opdracht en onze bijdrage aan het onderwijs. Actuele thema’s zijn nu bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en binden en boeien met in een aantrekkelijke werkomgeving. Je vertaalt de behoefte van de organisatie in uitvoerbaar beleid en toepassing in de dagelijkse praktijk.

Dat vergt veel vaardigheden van jou als beleidsadviseur. Vandaag helpen en morgen verleiden naar overmorgen. Structureel slimmer organiseren. Wel meedoen maar altijd de waarom-vraag stellen. Waarom doen we het, hoe organiseren we dat, hoe regisseren we dat en hoe realiseren we dat. Jouw rol is af en toe adviseur, dan programmamanager, dan weer projectleider. Soms de schrijver en soms de drijver. Altijd in verbinding en zichtbaar voor onderwijs bijdragen. Het vergt ook uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen.

Profiel

Denken, regisseren en doen

Denken
Jij brengt denkkracht mee. Inleven, nieuwsgierig naar wat de ander beweegt. Daarop aansluiten, maar niet zomaar meegaan. Thema’s integraal doordenken en dus integraal aanvliegen. Vragen in context plaatsen. Helpen als het nu moet en handelen om het morgen slimmer te doen. Jij helpt stap voor stap het onderwijs en de medewerkers verder.

Regisseren
Het zo organiseren dat iedereen meebeweegt en dan ook nog in de juiste richting. Helder schrijven, voor iedereen. Organiseren en structureren zodat tijd, plaats en handeling zijn bepaald. Jouw project- en proceservaring helpt om deze professionaliteit te delen en over te dragen.

Doen
Jij zet de stap en helpt mee om de anderen ook de stap te laten zetten. Wij verwachten executiekracht. De echte handeling om ook tot uitvoering te komen. Jij bewijst dat het kan. Een plan uitvoeren tot een groot succes. Niet alleen, maar samen met alle betrokkenen. Gedragen zodat het ook een blijvende vernieuwing of verbetering is.

Wat breng jij mee?

Een goede opleiding op hbo+ niveau en een mooie relevante ervaring van minimaal 5 jaar in een soortgelijke rol. Je voelt je al een echt vakinhoudelijke adviseur en brengt de ambitie mee om door te groeien als regisseur. Je bent analytisch, beschikt over conceptueel vermogen om zaken in een breder perspectief te bekijken. Je laat je niet van de wijs brengen door zaken die tussendoor komen en houdt vast aan de ingezette lijn. Project- en programma-ervaring en als echte teamspeler steek jij je armen uit de mouwen.

Regisseren Toegankelijk Energiek Denkkracht Nieuwsgierig Executiekracht Structureren Enthousiast Doorzettingsvermogen

Over de organisatie

LMC Voortgezet Onderwijs en Kind en Onderwijs Rotterdam

De nieuwe organisatie

Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC VO gaan fuseren en samen de krachten bundelen. Het onderwijs wordt hierdoor verder verrijkt en versterkt, in het belang van de leerlingen, medewerkers en de stad. We hebben een gezamenlijk droom! De nieuwe organisatie levert een stevige bijdrage aan het Rotterdamse onderwijs voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Met sterke doorlopende leerlijnen en scherpe onderwijsbegeleiding. Steeds werken aan het creëren van kansen voor kinderen en jongeren in deze mooie wereldstad. Een stad die volop uitdagingen en ruimte biedt voor ontwikkeling en creativiteit. Medewerkers in de nieuwe organisatie zijn toegerust om de grootstedelijke onderwijsopdracht aan te gaan. Zij dragen bij aan het vergroten van kansengelijkheid en benutten kansen en mogelijkheden voor het onderwijs en voor zichzelf.

Wat betekent dit voor leerlingen?
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar betekent dit dat ze nog beter in staat worden gesteld de kansen en uitdagingen in Rotterdam aan te gaan. Door deze bestuurlijke fusie wordt het onderwijs verder versterkt om zodoende onze leerlingen nog meer kansen te bieden. We denken hierbij aan het creëren van doorlopende leerlijnen en het stevig borgen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van kansengelijkheid, digitalisering, zorg en onderwijsbegeleiding.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Voor onze medewerkers ontstaan er mogelijkheden om het beste van beide werelden te benutten en te combineren. De bestuurlijke fusie gaat niet ten koste van werkgelegenheid. In de nieuwe organisatie krijgen medewerkers juist méér de gelegenheid om zichzelf te ontwikkelen, te professionaliseren en over grenzen heen te kijken. Met en van elkaar leren in een prettige en aantrekkelijke werkomgeving staat centraal. Medewerkers zijn in de nieuwe organisatie nog beter toegerust om in verbinding met elkaar de onderwijsopdracht aan te gaan.

Samen leren leven
Er ontstaat een nieuwe organisatie met gezamenlijke kernwaarden en met veel verschillende onderwijsniveaus en onderwijsconcepten. De prachtige scholen hebben en behouden hun eigenheid en identiteit. Zij vormen inspirerende mini-samenlevingen waarin volop ruimte is voor ontmoeten, samen leren, delen, oefenen en groeien, zowel voor huidige als toekomstige leerlingen en medewerkers.

Over LMC Voortgezet Onderwijs
Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (hierna: LMC VO) bestaat in haar huidige vorm sinds 1 januari 1999. LMC VO is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk of interconfessionele signatuur. Binnen de 22 scholen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Daarnaast is er het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en het Expertisecentrum Eenheid Zorg. De LMC VO scholen zijn relatief kleinschalig, persoonlijk, veelzijdig en beschikken over een heldere en herkenbare profilering. Met een budget van 110 miljoen, en ongeveer 1.400 medewerkers wordt aan bijna 9.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs gegeven.

Over Kind en Onderwijs Rotterdam
Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor christelijk primair basisonderwijs. Binnen het bestuur zijn 25 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor voltijds hoogbegaafden onderwijs in de regio Zuid-Holland. Ruim 850 medewerkers bieden kwalitatief en modern onderwijs aan bijna 7.500 leerlingen. Kind en Onderwijs Rotterdam werkt nauw samen met partners in de kinderopvang en voorschoolse educatie, waardoor er een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar ontstaat en kinderen terecht kunnen voor buitenschoolse opvang op de school.

Aanbod

Bouw je mee aan onze gezamenlijke droom?

Een prachtige rol waar je echt iets kan betekenen in deze geweldige fase van groeien en doorbouwen. Een baan met interessante inhoudelijke uitdagingen en met veel ruimte waarbij je met jouw werk direct invloed hebt op processen en resultaten. Je start in een vernieuwde organisatie waarin je invloed hebt op de inrichting. Daar wil je toch je bijdrage aan leveren?

Dat allemaal ook nog met een goed salaris. De functie is ingeschaald in salarisschaal 12, maximaal € 6.000,- per maand (onderhandelingen CAO 2023 lopen nog). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering en een ruime verlofregeling (50 vakantiedagen, alle schoolvakanties vrij). Er is echt oog voor jou en er zal altijd gezorgd worden voor een goede werk-/privébalans.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. In de speeddates willen we graag jou als persoon leren kennen en kijken we nog niet naar je cv of je brief. Zoals we onze leerlingen ontmoeten, zo ontmoeten we jou! Zonder vooroordelen, zonder informatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we later op diezelfde dag verder met een diepgaand gesprek over de opdracht, je ervaringen en de match voor jou en voor de organisatie.

De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 31 oktober.

Geïnteresseerd

Ga jij voor echt inclusief onderwijs voor Rotterdam?

Herken jij je in het profiel? Wij leren je graag kennen. Wil je reageren dan zien wij graag jouw reactie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 oktober, tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Als je vragen hebt dan is Johannes Arets graag beschikbaar (06-1026 0480).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.