HR Manager Diensten voor CVO Shared Service Organisatie

Vrolijke veerkrachtige professional en strategische sparringpartner
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

HR Manager Diensten

Partners voor het onderwijs

De Shared Service Organisatie (SSO) ontwikkelt zich naar een toegankelijke en vanzelfsprekende gesprekspartner voor de scholen(groepen) en biedt een optimale ondersteuning, waarbij het belangrijk is dat de scholen zich gekend en gehoord voelen. Bij het organiseren van de dienstverlening gaat het niet alleen om welke diensten de SSO levert en tegen welke vergoeding, maar veel meer over de invulling en de kwaliteit van de relatie. Bij de dienstverlening wordt rekening gehouden met de verschillentussen de scholen: een goede balans van standaard, versus maatwerk en met de juiste prioriteitstelling. Transparantie in de afweging die daarbij gemaakt wordt, waarbij verwachtingen zorgvuldig gemanaged worden.

Voor de SSO zijn interne samenwerking en samenwerking met de scholen(groepen) en Raad van Bestuur (RvB) en Centrale Beleidsstaf (CBS) belangrijke uitgangspunten voor de dienstverlening. De partijen zijn partners, ze vormen immers samen de Vereniging. Partners met een gezamenlijk belang, namelijk ervoor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. SSO ondersteunt het onderwijs en de medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Natuurlijk heeft elk van de partners daarin eigen taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden. De SSO ziet het als haar verantwoordelijkheid om de dienstverlening, met name die voor het onderwijs, zo goed als mogelijk vorm te geven, met daarbij een belangrijke en actieve rol voor de scholen en de RvB/CBS. De SSO heeft er voor gekozen middels multidisciplinaire ondersteuningsteams vorm te geven aan de ondersteuning van de scholen.

Voor de HR Manager Diensten liggen de opgaven voor de komende periode intern (SSO) op de samenwerking en teamvorming van de 27 medewerkers HR en aan de integrale samenwerking met de collega’s binnen SSO. Ontschotten, strategisch denken en ondersteunen en praktisch handelen staan extern centraal. Voor CVO als geheel staan voor de komende jaren de thema’s goed (aantrekkelijk) werkgeverschap, leiderschap en lerende organisatie, centraal. Dit zijn ook de thema’s waarin HR een hele belangrijke en stuwende rol heeft.

Voor de HR Manager Diensten betekent dit dat je als sparringpartner voor de RvB, directies scholengroepen, CBS en SSO collega’s een uiterst belangrijke rol speelt. Strategisch HR is dan ook op jouw lijf geschreven terwijl je ook weet dat goede strategie alleen kan met een heel sterke executie van de dagelijkse werkzaamheden. Vanuit een sterke structuur met een sterk team kun je strategisch denken en handelen. Vanuit jouw professionaliteit en autoriteit worden jij en je collega’s aan tafel gevraagd om mee te denken. Met sterke data en informatie ben je dé sparringpartner voor alle scholen, maar ook voor externe partijen in Rotterdam. Je bent niet voor niets de HR manager van een van de grotere werkgevers van Rotterdam. Minder ieder voor zich en meer, veel meer, samen. Dat vraagt leiderschap en investeren in eigenaarschap. Waar zijn wij van en waar dragen wij als HR en SSO aan bij? Planmatig omdat ad hoc goed geregeld is.

Om dit allemaal te realiseren vragen wij een stevige HR-professional met bedrijfskundige verandervaardigheden. Iemand die de kwaliteiten, capaciteiten en de wil heeft om de operationele organisatie strak neer te zetten en de ander (scholen) ook kan uitnodigen om mee te doen. Stabiliteit is key voor het succes, stabiliteit in betrouwbaarheid en stabiliteit in mensen. Automatiseren en standaardiseren wat kan, geeft ruimte voor maatwerk waar het moet.

Profiel

Vrolijke veerkrachtige professional en strategische sparringpartner

Vrolijke veerkrachtige professional
Veerkrachtig omdat CVO best groot is en de opdracht ook. Je zult stappen moeten maken en af en toe een stap terug moeten doen. Je laat je niet van de wijs brengen. Je blijft optimistisch en snapt als geen ander dat verandering en verbouwen ook kan tegenvallen. Jij houdt het eindplaatje vast. Jij blijft professioneel de ander verbinden op de doelen. Jij bent zelflerend en nieuwsgierig naar hoe het wel kan. HR gaat over leiding nemen van jezelf, de afdeling, SSO en CVO. Als teamspeler neem je de ander mee. Informatief en transparant, want zo bouw je vertrouwen. Mee- en terugveren en met humor wel doen. Je wordt er vrolijk van.

Strategische sparringpartner
Voor RvB, directies scholengroepen, CBS en SSO ben jij vooral een strategische sparringpartner. Je denkt en handelt vanuit visie en lef. Je bent creatief in denken en realistisch in doen. Politiek sensitief en begenadigd met handige voelsprieten. Zo kun je groot denken en klein doen. Ben je je bewust van de positie van de ander en van jezelf. Vanuit je leiderschap kun je je verplaatsen in de uitdagingen van de ander. Is nee soms ook een goed antwoord en is het geen teleurstelling, maar een andere weg. Kortom de echte ervaren adviseur.

Het is een prachtige functie die vraagt om veelzijdige professionele ervaring en een vrolijk uithoudingsvermogen. Wij denken dat je dat kan als je ervaring meebrengt in het HR vak én in leiderschap. In een waarschijnlijk grotere complexe (maatschappelijke) organisatie waar je nog altijd veel energie van krijgt. Fijn als je ook echt iets met onze opdracht onderwijs hebt én als je nog steeds wil leren!

Sensitief Eerlijk Communicatief Toegankelijk Energiek Voorspelbaar Vasthoudend Professioneel Realistisch Teamspeler Loyaal Inspirerend Strategisch

Over de organisatie

CVO Rotterdam

Meer dan het gewone

De scholen van CVO doen er alles aan om onze leerlingen succesvol te laten worden. Vanuit een open christelijke inspiratie bieden we jonge mensen stimulerend voortgezet onderwijs én een brede vorming, waarbij we rekening houden met ieders individuele mogelijkheden en kwaliteiten.

Zeven scholengroepen voor CVO vormen samen de Vereniging.

Wij, de scholen van CVO…

 • verzorgen en versterken inspirerend onderwijs en brede vorming aan jonge mensen;
 • dragen vanuit een open houding bij aan alle vormen van samenwerking die het onderwijs en het beleid voor jonge mensen ten goede komen;
 • presenteren en verantwoorden ons helder aan (alle belanghebbenden in) de samenleving. Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:
  – staand midden in de samenleving, geworteld in het evangelie en handelend vanuit een christelijke inspiratie;
  – met oog en respect voor de vele verschijningsvormen van deze inspiratie;
  – recht doend aan de individuele mogelijkheden van onze leerlingen en gericht op hun actieve deelname aan de gemeenschap.

CVO verzorgt onderwijs voor ongeveer 20.500 leerlingen met 2.500 medewerkers. Het onderwijs krijgt vorm binnen 37 vestigingen. Onder CVO vallen vijf scholen(groepen):

 • Scholengemeenschap Melanchthon
 • Scholengroep Portus
 • Scholengroep Penta
 • Het Comenius College
 • Accent Praktijkonderwijs

Deze scholengroepen beschikken over meerdere vestigingen. Daarnaast vallen onder CVO twee gymnasia:

 • Marnix Gymnasium
 • Zuider Gymnasium

De scholengroepen kennen een eigen identiteit in sterke verbondenheid met een gemeenschappelijke basis. De scholengroepen en de gymnasia worden aangestuurd door een algemene directie. De afzonderlijke vestigingen van de scholengroepen worden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. De algemene directies bestaan uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en lid. De RvB wordt naast door de SSO ook ondersteund door de Centrale Beleidsstaf.  De RvB, CBS en de SSO zijn gehuisvest op de locatie Henegouwerplein 14-16.

De SSO is een van de negen organisatorische eenheden van de CVO en is opgericht in 2018. De SSO verleent diensten aan de organisatorische eenheden binnen de vereniging. In totaal verzorgen ongeveer 115 fte de dienstverlening aan de overige organisatorische eenheden van CVO. De medewerkers zijn verdeeld over vier afdelingen: HR, Huisvesting & Facilitair, Financiën en ICT en een team waarin algemeen support voor de SSO is georganiseerd. De afdelingen worden aangestuurd door managers en het algemene supportteam door de directie. De managers leggen verantwoording af aan de directie. De managers en directie vormen samen het MT SSO.

Aanbod

Top HR functie met een sterke maatschappelijke rol in Rotterdam

Deze uitdaging geeft je de kans in een van de grootste VO-organisaties. Met leiderschap en lef mag je meewerken aan de SSO van CVO Rotterdam. Naast de mooie uitdaging is er een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring binnen schaal 13/14 maximaal € 7.200,- per maand binnen de CAO VO, einde jaar uitkering én 50 vakantiedagen.

Wij kijken breed, staan open voor nieuwe mogelijkheden en sluiten niemand uit. Deze rol staat daarom ook open voor mensen uit andere sectoren die in staat zijn het DNA van het onderwijs eigen te maken én nieuwe inzichten te brengen.

Procedure

Gericht op samenwerken dus eerst ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op donderdag 7 september. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op dinsdag 12 september. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op vrijdag 22 september. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de blijmoedige leider bent.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor oktober 2023 af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij de vrolijke veerkrachtige HR manager?

Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig geworden? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 31 augustus 2023 onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie en sparring.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.