Motivator gericht op de inhoud

Regio Amsterdam
Functie | Kwaliteitszorg functionaris VO

De School

Een snel groeiende VO school met een enthousiast en kwalitatief onderwijsteam. De school heeft momenteel ruim 480 leerlingen en is sinds 2017 constant in de groei. Hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor een ieder toegankelijk maken is het doel van de school. Professionaliteit en authenticiteit zijn richtinggevend voor het werken binnen de school. Streven naar kwalitatief goed onderwijs, naar een beheerste groei met de leerlingen voorop, staan de komende jaren centraal. Dit onderwijs moet tot stand komen in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Docenten spelen een grote rol bij het vinden en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het eigen leerproces te stimuleren worden leerlingen waar mogelijk uitgenodigd mee te denken bij de vormgeving van het onderwijs.

Opdracht | Vakinhoudlijke inspirator

Om de school toekomstbestendig te houden, wordt de organisatie en het onderwijskundig concept continu doorontwikkeld. Een van de grote uitdagingen binnen de school zijn gerelateerd aan de snelle groei. De school zit tevens middenin een hersteltraject waarin herstelopgaven van de onderwijsinspectie binnen een vastgestelde periode opgeleverd dienen te zijn. In het kader van het verbeterproject, is een afgebakende opdracht de ontwikkeling en borging van goede kwaliteitszorg op een dergelijke wijze zodat deze structureel houvast geven.

Als kwaliteitszorgfunctionaris draag je bij aan de inhoudelijke implementatie en borging van onderdelen van het kwaliteitszorgplan en evalueert de mate waarin kwaliteitszorg binnen de verschillende lagen juist en duurzaam is belegd. De functionaris is een goede coach, motivator en verbinder en overziet het geheel van het stelsel en kan op verschillende lagen (management, docenten en ondersteunend personeel) op het gebied van kwaliteitszorg schakelen. De functionaris meet tussentijds de mate van realisatie en borging van de kwaliteitszorg en komt met aanpak om de verbetering duurzaam te borgen en zorgt voor de nodige trainingen (intern extern). Een basis in de vorm van een kwaliteitszorgplan is aanwezig. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.

Profiel | Inhoudelijke motivator

Jij zorgt dat medewerkers gaan stralen. Je bent gericht op ontwikkelingsbrede en verzorgd passende trainingen voor de medewerkers. Je bent resultaatgericht en kan mensen in beweging brengen. Je leiderschapsstijl is open, coachend en transparant. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je bent een inhoudelijk sterke gesprekspartner voor de diverse stakeholders waar je mee werkt. Intern en extern.

Wat heb je in huis?
Je bent een ervaren en gedreven kwaliteitsfunctionaris die projectmatig veranderingen binnen de geledingen van de organisatie kan opzetten en weet de organisatie (docenten en ondersteunend personeel) mee te nemen in de verbetering.

Sensitief Coach Toegankelijk Energiek Motivator Professioneel Verbinder Betrokken Inhoudsgedreven

Voorwaarden

Wil jij jouw vakkennis en coachende eigenschappen inzetten om de kwaliteit van deze mooie school naar een hoger plan te brengen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De opdracht start zo snel mogelijk en duurt tot 30 augustus 2022, dit is tevens de deadline voor het hersteltraject.

Geïnteresseerd | Gedreven professional?

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? Binnenkort of op dit moment beschikbaar? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, 06-5060 3351 en Tamara Wijnja, 06-8395 2012. Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Kwaliteitszorg functionaris VO
Interim
Uren in overleg

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.