Met expertise in het analyseren

Noord-Holland
Functie | interim manager Groen & Schoon

De organisatie bestaat sinds begin 2018; in de organisatie zijn twee gemeentelijke afdelingen en een deel van het voormalige SW-bedrijf ondergebracht. Vorig jaar heeft de organisatie de eerste stappen gezet om te komen tot een doorontwikkeling van de organisatie; kern van de zaak is dat de organisatie zowel flexibel en wendbaar moet blijven, zowel stabiliteit en continuïteit moet garanderen en tot slot zowel gericht is op krimp als op groei. Het aantal sw-medewerkers krimpt en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten beoogt te leiden tot groei.

Naast de algemeen directeur bestaat het MT uit de manager Bedrijfsvoering, de manager Industrie & Diensten, Post & Print en manager Mens & Werk. Recent is de organisatie gehuisvest op één centrale plek. De organisatie zoekt voor de komende periode een interim manager Groen & Schoon.

Functie

 • Leiding geven aan de afdeling van circa 200 personen; de afdeling bestaat uit afdelingsleiders, meewerkende voormannen (begeleiders) en een apart bedrijfsbureau groen en schoon.
 • Invullen van de doorontwikkeling van de organisatie en afdeling waar klantgericht, wendbaar, slagvaardig en flexibel ingespeeld kan worden op zowel krimp als groei, waarbij extra aandacht is voor de afstemming tussen beschikbare medewerkers in relatie tot de opdrachten.
 • Meedenken en voorstellen doen voor de organisatie ontwikkeling en verbetering van inrichtingsvraagstukken van de afdeling.

Opdracht

Algemeen: Op basis van de keuze van de gemeente, ten aanzien van de beleidsherijking, een analyse maken van de opbrengsten en kosten van groen en schoon, de organisatie van de werkprocessen en de inzet van mensen en een voorstel doen voor een bij de nieuwe opgave passende activiteiten en duurzame inrichting van het bedrijfsonderdeel Groen & Schoon:

 • Ondersteunt de algemeen directeur bij de doorontwikkeling van de organisatie in kennis, houding en gedrag.
 • Voert in nauwe samenwerking met de afdelingsleiders en bedrijfsbureau twee financiële analyses uit; één van de afdeling Groen & Schoon in zijn geheel en de tweede op opdrachtniveau van Groen & Schoon om onderscheid te maken tussen verliesgevende en kostenneutrale/renderende opdrachten.
 • Bereidt op basis van de analyses de besluitvorming voor, doet voorstellen voor de optimale inrichting van de werkprocessen en vertaalt en implementeert deze naar de begroting 2023.
 • Ondersteunt en adviseert de manager Industrie, Post en Print bij de samenvoeging van het bedrijfsbureau met het bedrijfsbureau Industrie, Post en Print.
Profiel
 • Uiteraard ervaring en expertise op terrein van Groen & Schoon
 • Ruime ervaring als manager in een maatschappelijke omgeving
 • Ervaring in organisatie-/ontwikkeltrajecten en inrichtingsvraagstukken
 • Ruime expertise in het analyseren van afdelingen en projecten
 • Ervaring in een SW-omgeving is een pré

Meedenken Samenwerken Klantgericht Wendbaar Slagvaardig Flexibel

Voorwaarden

Je bent direct beschikbaar voor gemiddeld vier dagen per week. De opdracht is in eerste instantie voor zes maanden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv, motivatie te uploaden met een indicatie van je uurtarief. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

interim manager Groen & Schoon
Interim
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.