Interim manager Zorg

Vernieuwend, inspirerend en ontwikkelgericht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Opdracht

Organisatie
Deze Gelderse VVT organisatie zet zich in voor zorg en welzijn in woonzorgcentra en bij ouderen thuis. De organisatie kent 650 medewerkers en 350 vrijwilligers. Onder leiding van de bestuurder stuurt het MT de organisatie aan met daarin ook de managers intramuraal (2), extramuraal (incl. welzijn), facilitair, HR en controller. Kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en medewerkerstevredenheid zijn van goede kwaliteit. Door verloop en uitval ontstaat behoefte aan interim invulling in afwachting van definitieve invulling die mede vorm wordt gegeven vanuit een reguliere strategische herijking dit voorjaar.

Opgave
De manager zorg is integraal verantwoordelijke voor vier locaties intramurale zorg en stuurt daartoe 7-8 teamleiders aan. In afwachting van definitieve beleidskeuzes en doorvertaling in organisatiestructuur die dit voorjaar volgen uit de herijking van strategie en opmaak van jaarplannen, is al wel de beweging ingezet om de teamleiders uit te nodigen en uit te dagen tot verdere ontplooiing van hun rol en eigen ontwikkeling. Daartoe biedt de manager zorg enerzijds houvast en duidelijke kaders en ondersteunt die anderzijds op een coachende en ontwikkelgerichte wijze de teamleiders.

Een van de nieuwe en al zichtbare beleidscontouren is de samenhang en samenwerking tussen zorg en facilitair, als logisch gevolg van de sterker wordende behoefte en overtuiging om horeca, welzijn en zorg in samenhang en als geheel te zien. Van de manager wordt verwacht deze beweging die al onderwerp van gesprek en verkenning is, procesmatig te faciliteren en te stimuleren.

Profiel

  • Ervaren zorgmanager VVT
  • Goed ingewerkt in vernieuwende perspectieven in ouderenzorg
  • Ervaring met samenwerking zorg, welzijn en facilitair
  • Vermogen om makkelijk in te voegen in bestaande organisatie en gestarte beweging
  • Ontwikkelingsgericht, coachende stijl van leiderschap met vastheid op koers en kaders
  • Sterk omgeving- en organisatiesensitief, echte teamplayer, met geloof in kracht van professional.
  • Direct beschikbaar
Ervaren Samenwerken Ontwikkelingsgericht Teamplayer

Voorwaarden

De opdracht start begin maart en loopt tot en met de zomer, met een inzet van max. 4 dagen per week, met mogelijkheid van verlenging als vaste invulling achterblijft.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.
Je kunt Chris Boven (06-10.743.267) bellen voor meer informatie of om te sparren.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.