Kwartiermaker digitale geletterdheid voor SLO en Kennisnet

Jij creëert beweging en hebt passie voor digitale geletterdheid
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Kwartiermaker digitale geletterdheid

“Passie voor het onderwijs”

Digitale technologie is overal in ons leven verweven. Leerlingen leren thuis, op school en in hun sociale omgeving hiermee om te gaan en zich ertoe te verhouden. Het onderwijs heeft daarbij als opdracht om een gidsende, soms zelfs sturende rol te spelen en alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Als gevolg van het ontbreken van wettelijke kerndoelen, is niet altijd duidelijk wat digitale geletterdheid precies inhoudt, waarom digitaal geletterd zijn belangrijk is en wat de taak van de school is. In het Masterplan Basisvaardigheden geeft de Minister van Onderwijs een impuls aan digitale geletterdheid door de inrichting van een Expertisepunt digitale geletterdheid. SLO en Kennisnet zijn bezig om het Expertisepunt digitale geletterdheid in te richten en op te zetten. Op een centrale plek brengt het Expertisepunt straks vraag en aanbod rondom digitale geletterdheid bij elkaar: voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en (leraren)opleidingen.

Opdracht

Jouw opdracht is tweeledig. Enerzijds breng je als kwartiermaker advies uit over hoe het Expertisepunt zich zou moeten ontwikkelen. Op basis van je analyse, bouw je aan een stevige projectorganisatie. Je adviseert over hoe een stevige ondersteuningsstructuur voor het onderwijs op lange termijn vormgegeven kan worden. Daarnaast verken je hoe het Expertisepunt zich kan verhouden tot andere partijen en initiatieven, zoals uitgevers, onderwijsadviesdiensten, schoolbesturen of andere (commerciële) partijen. Hierbij onderzoek je ook of er nog meer strategische partners zijn.
Anderzijds coördineer je het bestaande projectteam dat nu werkt aan de eerste versie van het Expertisepunt. Je zorgt voor een adequate overlegstructuur en heldere besluitvorming en verantwoording richting SLO en Kennisnet en naar het ministerie van OCW in de rol als subsidieverstrekker. Ook ben je verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, opzetten, coördineren en (deels) uitvoeren van diverse activiteiten voor het Expertisepunt. Het doel is om samen met de projectgroep de aandacht voor het leergebied digitale geletterdheid bij scholen in primair en voortgezet onderwijs te bevorderen. Hiervoor weet je de in- en externe stakeholders met elkaar te verbinden en in samenwerking met de projectgroep de juiste communicatiemiddelen in te zetten.

Je rondt de opdracht – in eerste instantie – af door:
1. Het opstellen van een advies met daarin een visie, strategie en bijbehorende doelstellingen van het expertisepunt voor de lange termijn.
2. Door een goede duurzame projectorganisatie neer te zetten. In het advies weeg je de voor- en nadelen van de verschillende governance-opties voor de toekomst af, waarbij de duurzame ontwikkeling van de samenwerking met de onderwijssectoren (po, vo, go en mbo) voorop staat om de expertise en de regie op expertiseontwikkeling in het veld te versterken.
Afhankelijk van de uitkomsten van het advies en het besluit een goede projectorganisatie, draag je zorg voor de implementatie van het advies en het inrichten van de bijbehorende organisatie.

Profiel

Natuurlijke samenwerker die beweging creëert

Als kwartiermaker-programmacoördinator ben jij in staat om vanuit een omgevings- en politiekbewuste organisatie een heldere visie op de toekomst van digitale geletterdheid in het onderwijs te ontwikkelen en uit te dragen. Je creëert beweging en bouwt draagvlak op voor het uit te voeren strategisch beleid en weet de koers vast te houden. Vanuit jouw expertise ben je in staat om de stip op de horizon te vertalen naar concrete doelstellingen. Dankzij jouw programmamanagementvaardigheden en doelgerichtheid lever je samen met het projectteam op korte termijn relevante resultaten. Daarbij houd je rekening met ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid en andere maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast kun je opereren in ingewikkelde en complexe krachtenvelden en ben je in staat om met een gedegen advies te komen. Door je ervaring in het uitwerken van samenwerkingsprocessen en het omgaan met netwerkorganisaties kun je beweging creëren en draagvlak opbouwen.

Wat breng je verder mee?
Je draagt digitale geletterdheid een warm hart toe en wilt hier graag aan bijdragen. Je hebt onderwijskundige en beleidsmatige kennis van het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Je bent bekend met de inrichting en het functioneren van ambtelijke organisaties, de politiek, publieke instellingen en het maatschappelijk veld. Dat maakt dat je een goede antenne hebt als het gaat om politiek bewustzijn, inlevingsvermogen en organisatiesensitiviteit. Verder ben je in staat om onafhankelijk van belangen van commerciële partijen te opereren en handel je vanuit publieke waarden van het onderwijs. Vanzelfsprekend beschik je over sterke advies- en communicatievaardigheden en het vermogen om te luisteren. Ook heb je ervaring met programmamatig werken en het aansturen en begeleiden van een projectgroep. Je kunt, ook onder druk, het overzicht bewaken, knopen doorhakken en resultaatgericht werken.
Tot slot heb je jouw strategische sporen in het onderwijs verdiend. Met je ruime ervaring en expertise word je binnen het onderwijsveld gezien als betrouwbaar en gezaghebbend. Een echte verbinder, dat ben jij! Je denkt graag buiten de kaders. Vanuit jouw expertise ben je in staat om de stip op de horizon te vertalen naar concrete doelstellingen en acties.

Politiek bewust Concreet Verbinder Energiek Beleidsmatig Natuurlijke Samenwerker Koersvast Buiten de kaders

Voorwaarden

Je bent 24-32 uur per week beschikbaar. Start per half oktober tot en met 1 augustus 2024 met eventuele verlenging.

Geïnteresseerd

Wil jij betekenisvol zijn als kwartiermaker?

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht en vanaf half oktober beschikbaar voor een periode van 1 jaar? We vragen je uiterlijk 8 oktober te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 oktober tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja, 06-8395 2012. Natuurlijk is Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.