Leidinggevende

EDE
Organisatie |

Opella

De naam Opella betekent ‘kleine dienst’. Met zo’n 1.900 collega’s en 750 vrijwilligers levert Opella ‘kleine diensten’ om daarmee een groot verschil te maken voor de klanten, want Opella wil ‘groot’ zijn in een uitstekende zorglogistiek en dus klantvolgend werken.

Mensen willen hun eigen leven leiden ook binnen de langdurige zorg. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart en biedt de complete keten van thuiszorg tot en met revalidatie en herstel (GRZ) en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Opella is een christelijke organisatie, wat onder andere zichtbaar wordt in de manier waarop oprecht open wordt gestaan voor iedereen. De cultuur is open en eerlijk en er heerst een echte no-nonsense en hands-on mentaliteit. Opella werkt in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen.

Bij de revalidatielocaties in Bennekom en Oosterbeek kan de klant, na een ziekenhuisopname, revalideren en herstellen. Bij Revalidatie en Herstel werken de verzorgden en verpleegkundigen samen met de artsen en behandelaren van het Behandelcentrum met als doel een zodanig kwalitatief en kwantitatief goede behandeling en begeleiding te bieden dat de klant zo snel als mogelijk weer naar huis kan. Het Behandelcentrum bestaat uit het artsenteam (Specialisten Ouderen Geneeskunde, Verpleegkundig Specialisten en Psychologen), behandelaren uit diverse vakgroepen en ook de specialisaties van de verpleegkundigen worden aan het behandelcentrum toegevoegd. De artsen werken zelfstandig en ontvangen leiding van een Medisch Coördinator. Het behandelcentrum als geheel levert multidisciplinaire diagnostiek, aanvullende genees- en verpleegkundige zorg, behandeling en begeleiding in de revalidatielocaties, maar ook in de verpleeghuizen van Opella en, in toenemende mate, aan externe partijen.

KV_Opdrachten_Opella
Functie | Leidinggevende Revalidatie, Herstel en Behandelcentrum

Je bent als leidinggevende integraal verantwoordelijk voor de Revalidatiezorg in de locaties Het Baken (Bennekom) en De Valkenburcht (Oosterbeek), in totaal 61 bedden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het Behandelcentrum. Je neemt deel aan het MT en rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Als leidinggevende ondersteun je de teams en vakgroepen met in totaal 150 medewerkers. Gezamenlijk leveren jullie elke dag opnieuw de beste zorg, wat resulteert in een uitmuntende klanttevredenheid. Goede begeleiding en optimale ondersteuning van medewerkers zijn van groot belang om ervoor te zorgen dat zij hun werk met enthousiasme en plezier kunnen blijven doen. Je hebt daarin als leidinggevende een cruciale rol. Leidinggeven bij Opella ontwikkelt zich van een (oorspronkelijk) hiërarchisch vorm naar faciliterend leiderschap. Hierbij is het meer zelfstandig maken van de medewerker en daarmee het leren oppakken van het ‘eigenaarschap’ het uitgangspunt en stuur je op hoofdlijnen met inhoudelijke en bedrijfsmatige doelen. Dit met een goede balans tussen inzet van middelen en opbrengsten.

Het behandelcentrum heeft als gevolg van de specifieke dienstverlening enigszins een ‘status aparte’ waardoor de samenwerking met zowel de andere onderdelen van Opella als de verwijzende (externe) partijen bijzondere aandacht vraagt. Jij gaat zorgen dat de in- en doorstroom van de cliënttrajecten op de revalidatielocaties intern en extern worden geoptimaliseerd. Je zorgt voor het verstevigen van de positie van het behandelcentrum in de regio via klant- en netwerkcontacten, andere zorgaanbieders en meer in het bijzonder met de regionale ziekenhuizen.

De revalidatie zorg en daarbinnen ELV is nog volop in ontwikkeling. Opella wil daar haar steentje aan bijdragen door zelf ook nieuwe producten te ontwikkelen. Als leidinggevende heb jij hier een rol in bij het ophalen van de wensen en het verder uitwerken van de ideeën waar je de juiste mix van professionals voor aanhaakt. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Je bent een enthousiast, positief ingesteld mens met ruime ervaring als leidinggevende. Je bent gewend vanuit strategisch inzicht zaken aan te vliegen, maar kunt ook doorpakken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent sterk in het begeleiden van processen. Je gaat de discussie niet uit de weg en stelt de juiste vragen, maar kunt ook leven met een keuze die niet de jouwe was. Je staat voor de resultaten van jouw locaties en het behandelcentrum, zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig en financieel.

Je past warme zakelijkheid toe in jouw rol als leidinggevende en als ‘ondernemer’. Je ziet het als uitdaging om de zorg kwalitatief uitmuntend te maken en nieuwe wegen in te slaan, maar vooral betaalbaar te houden. Je hebt zicht op de ontwikkelingen in deze markt en wilt, vanuit visie op kwaliteit, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van RHB. Je bent hartelijk en hebt lef. Betrouwbaar en duidelijk. Een echte netwerker, met oog voor nieuwe kansen in de groeiende markt van de ouderenzorg.

Je voldoet verder aan de volgende eisen:

  • Je beschikt aantoonbaar over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
  • Je bent een ervaren integraal manager, met minstens vijf jaar leidinggevende ervaring, ook in het leiding geven aan behandelaren en in het nauw samenwerken met artsen.
  • Je begrijpt en beheerst de kunst van coachend en faciliterend leiderschap. Jij bent de persoon die zorgprofessionals zo autonoom mogelijk het werk laat organiseren.
  • Je beschikt over kennis van (ziekenhuis)zorg en revalidatieprocessen.
  • Je hebt kennis van bekostiging (DBC, ELV en ZVW). 
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Leidinggevende Revalidatie, Herstel en Behandelcentrum

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.