Lid Raad van Bestuur - Gewoon Speciaal Onderwijs

Lenige leider en een bedreven onderwijsstrateeg
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Lid Raad van Bestuur

GSO vindt dat leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Bij Gewoon Speciaal Onderwijs leren de leerlingen hoe zij als zelfstandige en zelfbewuste burgers functioneren in de samenleving van morgen. Hiervoor biedt GSO lesplaatsen, arrangementen en ondersteuning. Ouders en professionals werken nauw samen aan de ontwikkeling van de leerling. Ook is er maximale afstemming tussen alle instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling.

Deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd met de best mogelijke medewerkers. Onze professionals zijn gepassioneerd en deskundig. Zij willen van elkaar leren en voelen zich verbonden als team. Elk team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, specialisten en een directie. Zij ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Zo is de kwaliteit die wij leveren een echte teamprestatie!

In dit beeld past ook het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. Een collegiaal teamlid dat het andere lid aanvult, waar tegenspraak georganiseerd wordt en waar je samen echt verantwoordelijk wil zijn. Waar de aandachtsgebieden in domeinen verdeeld worden en je elkaar altijd informeert. Je stuurt samen, open en kwetsbaar en met een mooie menselijke maat. “Met hoge verwachtingen en lage drempels”.

Voor de komende periode ligt de opdracht in complexe opdrachten simpel maken. Dat klinkt makkelijk en is in werkelijkheid moeilijk. De organisatie wordt gedreven om alles goed te doen en voor het kind het beste te doen. Dan wil je graag alles doen. Toch zal ook GSO keuzes moeten maken, samen afstemmen waar we voor gaan en heldere en onderscheidende uitgangspunten formuleren. De vele eisen die de maatschappij, de overheid en de partners aan ons stellen, vragen ook om slim te kiezen. Wat doen wij daarvan wel en niet. En tenslotte vraagt samenwerken zelf ook om keuzes. Er zijn zoveel mogelijkheden, hoe doe je dat, hoe bepaal je dat, hoe zorg je samen voor gedragen keuzes én hoe richt je dan in.

Dat vraagt bijzondere stuurmenskunsten met een lichtvoetige zakelijkheid die nodig is om focus te houden en echte stappen te zetten.

Profiel

Lenige leider en een bedreven onderwijsstrateeg

Een lenige leider

In de cultuur van GSO past een lenige leider. Bereikbaar, aanspreekbaar, energiek en wijs. Een leider die ruimte geeft en creëert en die vertrouwen geeft en stimuleert. Een leider die rust brengt en daarmee voor versnelling zorgt. Die vragen stelt, kennis wil opdoen en remt als het nodig is en snelheid brengt als het gevraagd is. Die helpt de doelen en kaders scherp te houden. Met beweging als constante bij de leerling wil je een team dat daarop kan inspelen en daarvoor alle ruimte krijgt. Open voor elkaar en voor de kennis en vaardigheden van anderen. Sturen met zachte hand en sterke, scherpe doelen. “Wij laten geen kind alleen staan”.

Een bedreven onderwijsstrateeg

Onderwijs is wat ons samenbrengt. In dat onderwijs durf jij moeilijke vragen te stellen en te kiezen. Dat mag en moet met goede zakelijke afwegingen. Als niet, dan graag open en eerlijk afwegen. Met partners transparant samenwerken, omdat samen handiger en doelmatiger is. Jij weet dat in deze krappe arbeidsmarkt keuzes onvermijdelijk zijn. Je weet ook dat graag alles doen niet helpt. Jij kunt goed richten, inrichten en verrichten. Helpen om de ondersteunende processen te vereenvoudigen. Het echte werk werkbaar houden en dan toch het grote doel halen. Dat vraagt veel inzicht en overzicht en iedereen daarin meenemen. Je brengt ook de kennis/ervaring van onderwijs en liefst ook (V)SO/SBO in als onderwijsstrateeg.

De collegiale leider

Jij bent de collegiale leider, samenwerken zie je als de natuurlijke manier om te werken en het beste te bereiken. Je wil samen werken met de zittende bestuurder en datzelfde samenwerken breng je over en deel je met de directeuren. Daarin nemen ook de directeuren integraal verantwoordelijkheid en stimuleer je dat ook iedere dag. Collegiaal is niet saai, collegiaal is scherp, doorvragen, samen volledige verantwoordelijkheid dragen en alle inzichten op tafel leggen. Dat sparren zoek je op en maakt jou en GSO beter. Je bent eerlijk naar jezelf, leert en reflecteert.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Focus Energiek Bedachtzaam Vasthoudend Analytisch Zakelijk Teamspeler Betrokken Inspirerend Samen Collegiaal Wijs

Over de organisatie

Gewoon Speciaal Onderwijs

Waar speciaal onderwijs alle ruimte krijgt 

Gewoon Speciaal Onderwijs is een stichting die negen scholen voor gespecialiseerd onderwijs (SBO, SO en VSO) en een (gedeeld) expertisecentrum in zich verenigt. GSO verzorgt gespecialiseerd onderwijs in de regio Midden-Nederland. Ieder kind verdient zo goed mogelijk onderwijs en de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Gewoon Speciaal Onderwijs zet zich hiervoor in, samen met het reguliere onderwijs. Dat doen we door kansen te realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De stichting heeft als doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. Daarnaast streeft de stichting ernaar de eigen expertise met anderen te delen, zodat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs hun opleiding kunnen volgen. Bij de uitvoering van haar onderwijs- en ondersteuningstaak werkt GSO nauw samen met collega-schoolbesturen, gemeentebesturen en andere stakeholders, zoals zorginstellingen.

De scholen geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op elke school werkt een team van deskundige en gepassioneerde professionals met een groot hart voor de leerlingen. Dit team ondersteunt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en bereidt hen voor op een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving. Leren en ontwikkelen zit in het DNA van GSO. Medewerkers leren continu ván en mét collega’s. Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en krijgt alle ruimte om te groeien als mens en als professional. KANS in onderwijs is het expertisecentrum van GSO.

Het uiteindelijke doel is leerlingen te leren hoe zij later als zelfstandige en zelfbewuste burgers kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Om deze visie te verwezenlijken zoeken we actief naar de verbinding met ouders, scholen, besturen, jeugdhulp, onderzoeksinstituten, universiteiten, gemeenten en andere organisaties.

In de besturingsfilosofie van GSO draait het om de leerling en het onderwijs dat hij of zij krijgt. Onderwijs en ondersteuning krijgen primair gestalte binnen de scholen, de organisatie daaromheen is dienend aan dit principe. Daar past ook een collegiale Raad van Bestuur.

Binnen GSO is sprake van directe communicatie tussen de verschillende verantwoordelijkheidslagen en is het gebruikelijk om bottom-up te werken. Oprechte belangstelling en hart voor onderwijs, maar ook nuchtere zakelijkheid en een “hands-on”-mentaliteit zijn van belang en wordt gevraagd van ieder die zijn bijdrage levert aan de organisatie.

Naar buiten is GSO voor haar partners een constructieve samenwerkingspartner. Transparant, eerlijk en zakelijk. Altijd in contact en altijd met elkaar op zoek naar de beste plek voor iedere leerling. Samen in het netwerk ook op zoek naar kansen en vernieuwingen. Innovaties die het onderwijs versterken. Dat is Gewoon Speciaal Onderwijs.

GSO is met ruim 1.500 leerlingen, ruim 300 fte en een jaarexploitatie van ruim € 34 mln., een stevige én gezonde organisatie.

Aanbod

prachtige maatschappelijke rol voor een inspirerende onderwijsondernemer

Voel jij je aangesproken en pas jij bij de opdracht, bij deze medewerkers en deze leerlingen? Heb jij het in je om echt het verschil te maken voor onze leerling? Dan ben jij wellicht de nieuwe bestuurder voor Gewoon Speciaal Onderwijs. De beloning is conform de bestuurders CAO PO.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op dinsdag 13 februari. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op vrijdag 16 februari. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op dinsdag 27 februari. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de lenige leider en een slimme onderwijsondernemer bent.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 maart 2024 af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij de lenige leider?

Ben jij geïnteresseerd en ben jij het nieuwe lid van de Raad van Bestuur voor GSO? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 5 februari 2024 onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480), uiteraard is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.