Bestuurder

AMSTERDAM
Organisatie |

Pro Senectute

Stichting Pro Senectute, een VVT-zorgorganisatie, kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis waarvan de echo nog steeds doorklinkt in de huidige tijd. Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg en een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn. Deze aandacht voor de achtergrond, leefstijl en interesses zorgt ervoor dat de bewoners zich snel thuis voelen, contacten leggen en zich in de nieuwe omgeving kunnen verbinden. De bewoners zijn over het algemeen zeer ontwikkeld en hebben brede maatschappelijke en culturele interesses. 

Pro Senectute voorziet in twee typen locaties. Woonlocaties voor zelfstandig wonen met dienst- en zorgverlening naar wens (Amsterdam – Den Haag – Lochem – Soest) en zorglocaties (Amsterdam – Bloemendaal – Doorn – Haarlem – Lochem). Op 10 locaties wordt binnen het continuüm van zelfstandig wonen tot volledig verzorgd en verpleegd wonen, zorg geboden. In sommige locaties is dat continuüm nu nog niet gerealiseerd, maar zijn er wel plannen voor de toekomst. Op diverse locaties wordt in de nabije toekomst nieuwbouw gerealiseerd.

De uitdagingen van Pro Senectute voor de komende jaren zijn deels organisatie specifiek, maar komen voor een belangrijk deel overeen met de uitdagingen en ontwikkelingen in de VVT-sector als geheel.

Pro Senectute bestaat uit de stichting Pro Senectute, de zorgorganisatie en exploitant van de zorglocaties, Pro Senectute Vastgoed B.Vdie het vastgoed beheert, en de Vereniging Pro Senectute, waar de identiteit van Pro Senectute wordt bewaakt. 

KV_Opdrachten_pro-senectute
Functie | Lid Raad van Bestuur

Enige tijd geleden heeft de stichting haar organisatie qua topstructuur opnieuw ingericht en aangepast aan de huidige uitdagingen binnen de VVT en die van de eigen organisatie. De regiodirectie is opgeheven en er is gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur. Circa een jaar geleden is de tweede bestuurder aangetreden met als aandachtsgebieden financiën, ICT en vastgoed.

De Raad van Bestuur van Pro Senectute is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan cliënten. De Raad van Bestuur acteert als een collegiaal bestuur en opereert op basis van principes van consensus en collegialiteit. De Raad van Bestuur bestaat dus uit twee statutaire leden: een te werven inhoudelijk lid (excellente zorg: zorginhoud, kwaliteit van zorg, innovatie en vernieuwing van zorgconcepten) en het huidige lid (bedrijfsvoering/financiën, ICT en vastgoed). De overige criteria voor portefeuilleverdeling zullen nog nader in onderling overleg gespecificeerd worden.

Beide leden maken als statutair bestuurder deel uit van het regulier overleg met en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, die tevens het bestuur van de vereniging vormen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

De zorginhoudelijke portefeuille is uiteraard van groot belang voor Pro Senectute. De nieuwe aan te stellen bestuurder brengt met zijn of haar ervaring binnen de zorg (en liefst binnen de VVT) kennis van moderniteit in excellente zorg, gevoel voor de specifieke doelgroep en haar verwanten en heeft veel ervaring met de aansturing van een moderne VVT-organisatie. Naast de brede collegiale verantwoordelijkheid van deze bestuurder, wordt dus juist op het domein van de primaire taken van Pro Senectute een (zorg-)inhoudelijke en strategische bijdrage verwacht.

 • Het nieuwe lid past als persoon bij de achtergrond, doelgroep en doelstellingen van Pro Senectute.
 • Heeft bestuurlijke ervaring in de zorg en heeft bij voorkeur ervaring binnen de VVT.
 • Heeft een duidelijke visie op moderniteit in de zorg en de toekomst van de VVT-zorgsector en weet deze visie om te zetten in kansen én resultaten voor de eigen organisatie.
 • Beschikt over inhoudelijke kennis van de zorg, kwaliteit en kwaliteitssystemen en beschikt over een (bij voorkeur) WO-gezondheidszorg gerelateerde vooropleiding.
 • Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met het leiding geven aan veranderingsprocessen binnen de zorgsector.
 • Beschikt over een relevant netwerk op zorginhoudelijk terrein en is in staat snel te netwerken en relaties voor de organisatie op te bouwen.
 • Heeft kennis van de wet- en regelgeving op gebied van zorg en aanverwante zaken.

Persoonskenmerken

 • Een authentiek bestuurder met empathisch vermogen om de organisatie met zijn/haar collega-bestuurder naar de volgende fase te brengen; ervaren maar vernieuwend.
 • Hij/zij is een verbindend leider, die werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid vanuit een heldere taak en opdracht en voelt zich gedreven om een inspirerend voorbeeld te zijn binnen de organisatie.
 • Hij/zij is zakelijk en duidelijk, actiegericht, zowel binnen de organisatie alsook naar externe partners (zorgkantoor).
 • Maakt zijn/haar motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk.
 • Werkt op effectieve wijze samen aan het gezamenlijk resultaat. Hecht waarde aan medezeggenschap (cliënten en medewerkers). Deelt kennis en ervaring.
 • Helpt organisatie en medewerkers zich te ontwikkelingen; weet locatiemanagers te enthousiasmeren en zich te positioneren; spreekt hen aan, zowel op hun integrale als operationele verantwoordelijkheid. Helpt hen ondernemerschap en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
 • Is daadwerkelijk en cultureel geïnteresseerd. Treedt met plezier in contact met bewoners, medewerkers, de omgeving en het netwerk. 
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.