K+V werving selectie interim management

Aandachtsgebied Commercieel / Ondernemerschap

Veenendaal
Organisatie |

IW4

IW4 is een breed opererend sociaal werkbedrijf voor arbeidsparticipatie en re-integratie. Het bedrijf richt zich op mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van duurzaam betaald werk. Bij IW4 kunnen zij werkervaring opdoen en werken aan persoonlijke ontwikkeling met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast biedt het bedrijf werkgelegenheid aan mensen die (nog) niet in staat zijn om in een reguliere werkomgeving aan te slag te gaan.

Het bedrijf ondersteunt werkgevers/ondernemers en overheden bij de uitvoering van de Participatiewet. Er wordt nauw samengewerkt met partners van gemeenten, UWV, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de kans op werk te vergroten en bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin talent wordt benut en iedereen duurzaam naar vermogen meedoet.

Binnen IW4 werken 350 mensen in het kader van de (voormalig) Wsw en andere regelingen. Daarnaast volgen gemiddeld 100 kandidaat-medewerkers jaarlijks een ontwikkel-, werk- of begeleidingstraject. Er zijn circa 50 personen aan ondersteunend personeel op reguliere basis werkzaam. De netto omzet (exclusief subsidie Participatiewet / Wsw) is circa 5,2 miljoen. Het bedrijf is gevestigd in Veenendaal.

De uitvoering van deze taken is ondergebracht in de NV IW4. Aandeelhouders zijn (via een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling) de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Deze gemeenten zijn actief betrokken bij het bedrijf en de verdere ontwikkeling van activiteiten in het kader van de Participatiewet.

Functie | Lid Raad van Commissarissen

De komende periode staat doorontwikkeling van IW4 tot professioneel werkleerbedrijf voor de brede doelgroep van de Participatiewet centraal. Kernelementen hierbij zijn enerzijds de verdere uitbouw en versterking van de samenwerking met zowel gemeenten als bedrijfsleven en anderzijds het behouden c.q. verbeteren van een gezonde balans tussen de sociaal-maatschappelijke opdracht van het bedrijf en een financieel gezonde bedrijfsvoering.

De aandacht en activiteiten van de RvC zullen daarom, naast de gebruikelijke, nadrukkelijk op deze aspecten gericht zijn.

De Raad van Commissarissen, bestaande uit vier leden, streeft ernaar in ieder geval de volgende deskundigheid in haar midden te hebben:

  • Financieel/(Bedrijfs) economisch
  • Commercieel/Ondernemerschap
  • Ingevoerd in werkgevers-/ondernemersnetwerken in de regio
  • Juridisch en kennis van sociale zekerheid en zorgvoorzieningen
  • Kennis van/ervaring met politiek-bestuurlijke besluitvorming en gemeentelijke organisaties

Volgens het rooster van aftreden ontstaat er medio 2020 een vacature in de Raad met het aandachtsgebied Commercieel/Ondernemerschap, die goed ingevoerd is in de regionale werkgevers-/ondernemersnetwerken en het lid RvC is op voordracht van de OR.

Teamspeler Gevoel-voor-Governance Koersvast Strategisch Verbindend-Vermogen Pragmatisch Onafhankelijk Maatschappelijk-Betrokken Netwerker

Profiel | maatschappelijk betrokken teamspeler

Wij zijn op zoek naar een commissaris met een sterke maatschappelijke betrokkenheid die koersvastheid en strategisch inzicht combineert met realiteitszin en pragmatisme. Je bent een uitgesproken netwerker met een sterk verbindend vermogen. Je bent goed ingevoerd in de regionale werkgevers- / ondernemersnetwerken en kunt je daarnaast inleven in de belangen en afwegingen van de gemeentelijke overheid. Tot slot ben je een uitgesproken teamspeler met een goed gevoel voor bestuurlijke en governance-verhoudingen.

Procedure | met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De exacte invulling is nog nader te bepalen, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen betreffende maatregelen in het kader van het Corona-virus. De selectieprocedure start in ieder geval met een kennismaking door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) met K+V. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken (eventueel ook digitaal) met de RvC, directeur en vertegenwoordiging van de OR. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden. De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe commissaris per 1 juli 2020.

De precieze planning voor deze procedure (gesprek bij K+V en gesprekken met IW4) volgt op een later moment.

Geïnteresseerd | Ben jij de nieuwe commissaris voor IW4?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden.
Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Michiel van Wessem (06 52 008834) die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Commissarissen
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.