Lid Raad van Toezicht – Gemiva

Ervaren toezichthouder voor een betrokken en warme maatschappelijke organisatie
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en is een betrokken en multidisciplinair team en houdt toezicht vanuit brede ervaring en achtergrond om zo de bestuurders optimaal te begeleiden en te adviseren. De Raad van Toezicht brengt met enige regelmaat werkbezoeken binnen de organisatie en de leden houden zichzelf scherp via onder andere scholing in het eigen functioneren als toezichthouder. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar. Daarnaast heeft een delegatie van de RvT een aantal keren overleg met de centrale medezeggenschapsorganen van cliënten (vertegenwoordigers) en medewerkers. De Raad van Toezicht kent drie commissies: een commissie werkgeverszaken, een commissie kwaliteit & veiligheid en een auditcommissie. Deze commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, maar bereiden met de Raad van Bestuur onderwerpen voor die in de RvT-vergadering op de agenda staan en aandacht vragen. We zoeken een lid dat tevens deel gaat uitmaken van de auditcommissie.

Bij de Raad van Toezicht van Gemiva komt een zogenaamde kwaliteitszetel vacant waarvoor de ondernemingsraad het statutaire recht van voordracht heeft. K+V is namens de OR en de Raad van Toezicht op zoek naar een stevige en verbindende persoonlijkheid, met intrinsieke interesse in de cliënt en zorgvraag, die op een constructieve en positief kritische wijze met visie en kundigheid Gemiva helpt zich te positioneren op weg naar een goede toekomst.

Profiel

Je beschikt over een visie op de (gehandicapten)zorg en op toezicht in combinatie met sensitiviteit en respect. In een sfeer van openheid draag je bij aan de kwaliteit van de Governance binnen de Raad van Toezicht en in de relatie met de organisatie en haar bestuurders (collegiaal bestuur). Uiteraard kun je je verplaatsen in de positie van cliënten, verwanten en medewerkers en heb je oog voor de verdere ontwikkeling van de medezeggenschap. Je bent zeer betrokken en gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht en de bestuurders te halen en hen scherp in hun rollen te houden. Daarbij weet je ook zuiver om te gaan met de uiteenlopende rollen die een toezichthouder dient te vervullen. Belangrijk in deze rol is een goede relatie en contact te onderhouden met de ondernemingsraad.

Als lid van de Raad van Toezicht zie je toe op de besturing van Gemiva en de leidinggevende rol van de Raad van Bestuur. Dit doe je zowel individueel als in samenwerking met de Raad van Toezicht, met specifieke aandacht voor:

 • Het handhaven van het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om cliëntgebonden onderwerpen op de agenda te zetten.
 • Het maken van heldere afspraken met de Raad van Bestuur, gezamenlijk met collega-toezichthouders, omtrent doelen en prestaties en consequent handelen.
 • De bekwaamheid om toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheden gezamenlijk in teamverband uit te oefenen.
 • Het koppelen van een onafhankelijke opstelling aan integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Bereidheid om voortdurend op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen en rondom de gehandicaptenzorg.
 • Maatschappelijke betrokkenheid naast de reguliere taken als lid van de Raad van Toezicht.
 • Jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, waarbij grote waarde wordt gehecht aan zelfreflectie en onderlinge aanspreekbaarheid.
 • Een stevige persoonlijkheid, in staat om indien nodig tegenspel te bieden.

Als professional met affiniteit voor de gehandicaptenzorg, ben je goed bekend met de werking van de zorgsector. Je weet deze kennis effectief in te zetten om vernieuwing te stimuleren in jouw rol als sparringpartner en adviseur van de Raad van Bestuur. Je beschikt daarom over:

 • Frisheid, humor en relativeringsvermogen.
 • Ervaring als toezichthouder, inclusief ervaring in een auditcommissie.
 • Kennis van bedrijfsvoering, financiën, vastgoed en ICT.
 • Inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context, en begrip van de complexiteit van de zorgmarkt.
 • Inzicht in het spanningsveld van de arbeidsmarkt, beperkte budgetten/ financiering.
 • Affiniteit met technologische oplossingen die de werkdruk verlagen.
 • Overzicht om een oordeel te vormen over de complexe strategische vraagstukken waar Gemiva voor staat.
 • Overtuiging dat toezichthoudende verantwoordelijkheid ook inhoudt het vinden van balans tussen goede bedrijfsvoering, werkplezier, arbeidsomstandigheden en regelruimte voor medewerkers.
Maatschappelijk betrokken Inhoudsdeskundig Ondernemend en creatief Onafhankelijke persoonlijkheid Achtergrond in financiën en bedrijfsvoering

Over de organisatie

Gemiva

Zorginstelling Gemiva is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij ondersteunen in Zuid-Holland 5.200 mensen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Dit kan zijn in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of op een van de 250 locaties. Er werken 3.400 toegewijde en gemotiveerde medewerkers bij ons. Zij werken intensief samen met 1.200 vrijwilligers, het netwerk van de cliënt en verschillende interne en externe deskundigen.

In de cultuur van Gemiva staan 4 kernwaarden centraal: gastvrij, betrokken, verantwoordelijk en oplossingsgericht. Door dit dagelijks in de praktijk te brengen, dragen wij bij aan het leven van onze cliënten, deelnemers en bewoners!

De cliënt staat voor mij altijd op nummer één! Als team hebben we dezelfde visie en kijken we naar mogelijkheden, dit werkt heel fijn!‘
Kim van Diemen. Persoonlijk begeleider.

Aanbod

Een zeer mooie, interessante, stevige, maar vooral ook leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is, waar men open met elkaar omgaat.

Voor de honorering van de leden van de RvT volgt Gemiva het advies van toezichthouder vereniging NVTZ. De RvT verwacht van haar leden dat zij continu werken aan hun professionele ontwikkeling als toezichthouder. Daartoe is er een budget voor collectieve en individuele deskundigheidsbevordering beschikbaar. Voor de toezichthouders en bestuurders is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De RvT-leden zijn ook collectief lid van de NVTZ.

Procedure

De procedure is erop gericht om in de maand maart het nieuwe lid van de RvT te kunnen selecteren. Gesprekken bij K+V vinden plaats in week 8 en 9 . Gesprekken bij Gemiva vinden plaats op vrijdag 8 maart.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt bellen met Frank Snethlage (06-5131 0178) en Frank Wolff (06-1595 4079) voor vragen of om even te sparren. 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.