Lid Raad van Toezicht voor IJsselgroep

Prettige realistische raadgever
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

IJsselgroep

Het best denkbare onderwijs en de beste zorg voor elk kind

IJsselgroep bestaat 40 jaar en is een maatschappelijke organisatie die financieel op eigen benen staat. Heeft als dienstverlening onderwijsadvies en orthopedagogische ondersteuning (passend onderwijs) in PO en VO. IJsselgroep heeft een aantal jeugdhulp-GGZ-praktijken, waar kinderen en jongvolwassenen met lichte en middelzware gedrags- en leerproblemen worden behandeld. Daarnaast biedt IJsselgroep kinderen met (ernstige) ziekte ondersteuning bij het krijgen van thuis of thuisnabij onderwijs.

De expertise van IJsselgroep zit daarmee op het snijvlak van onderwijs en zorg. Precies op de plek waar de maatschappelijke problemen en geldstromen elkaar raken. En waar de sleutel ligt om de kwaliteit van leven en leren te verbeteren en de beschikbare budgetten optimaler te benutten.

IJsselgroep is met deze propositie actief in de regio’s Doetinchem, Centraal Gelderland, Rijk van Nijmegen, Apeldoorn, Drenthe, Twente, Zwolle en Flevoland. En heeft als missie leerlingen, het onderwijs, leerkrachten en leidinggevenden te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij zijn de gemeenten en kinderdagverblijven natuurlijke partners evenals zorginstellingen waarmee we samenwerken in het op- en afschalen van de zorg.

IJsselgroep is een echte maatschappelijke onderneming. Door de diensten op het gebied van onderwijs en zorg tegelijkertijd en in samenhang aan te bieden, werkt IJsselgroep aan het best denkbare onderwijs en de beste zorg voor elk kind. Positief en doelgericht. Optimaal aansluitend op de wensen en uitdagingen van kinderen, leerkrachten, ib’ers, directeuren, samenwerkingsverbanden, bestuurders, ambtenaren en collega’s uit de onderwijs- en zorgketen. Samen ontdekken wat werkt. Samen nieuwe vormen van dienstverlening realiseren. In het belang van het kind.

Dit gebeurt vanuit vier hoofdlocaties (Doetinchem- Apeldoorn- Hengelo- Hoogeveen) maar met name op de scholen, waardoor de dienstverlening altijd nabij is.

Functie

Lid Raad van Toezicht

De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder die daarvoor verantwoording aflegt aan een driekoppige Raad van Toezicht. Een van de leden is dit jaar aan het einde van haar termijn en dus zoekt de IJsselgroep een waardige opvolger.

Er wordt binnen de RvT uitstekend samengewerkt. Er is een prettige, maar ook scherpe en professionele relatie met het CvB. In een onderwijs- en zorgmarkt die sterk in beweging is met een toenemende vraag, stijgend aanbod van nieuwe dienstverleners en een breed stakeholdersveld is “geen dag hetzelfde”. Dat vergt van het bestuur van de stichting sterk maatschappelijk ondernemerschap en een Raad van Toezicht met inzicht, overzicht en praktische zakelijkheid. Een raad die bijdraagt door de goede vragen te stellen en een raad die werkt met ruime kaders waarbinnen het maatschappelijk ondernemerschap binnen IJsselgroep kan floreren.

Het vertrekkende lid heeft een brede expertise en HR-ervaring. Is mede op voordracht van de OR benoemd. Wij zoeken dan ook een lid dat op deze portefeuille past. Strategisch HR is voor IJsselgroep natuurlijk een heel belangrijk en actueel thema. Met een bewust gekozen kleine RvT zoeken wij een echte samenwerker. Een lid dat meewerkt aan snelle en zorgvuldig afstemming en een goede aanvulling op de twee zittende leden is. Governance ervaring is noodzakelijk (vanuit toezicht of bestuur).

Sensitief Communicatief Toegankelijk Onderzoekend Realistisch Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Rolvast

Profiel

Prettige realistische raadgever

Prettige raadgever

Je hebt een duidelijke relatie met het werkveld én je hebt betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van IJsselgroep. Dat is bij jou voelbaar en zichtbaar. Je bent prettig nieuwsgierig, stelt de vragen en weet slim en snel tot de kern door te dringen. Jij kijkt van buiten naar binnen. Helpt om het inzicht binnen de raad en met de bestuurder scherp te krijgen, je durft echt te onderzoeken. Jij bent in je handelen rolvast.

Realistische raadgever

Je kijkt naar de doelen. Je toetst daarop en je bent praktisch in je toezichtvisie. Jouw uitgangspunt is of iets haalbaar en realistisch is en je weet ook dat je zelden iets bereikt zonder risico’s en zonder foutjes. Je bent niet van de controle en wel van het inzicht en overzicht. Dat helpt de maatschappelijke onderneming om te ondernemen.

Je brengt verder mee:
– academisch werk- en denkniveau
– strategische HR-oriëntatie
– inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur
– bekendheid met de issues van governance in onderwijs en het zorgveld
– beschikking over een juist evenwicht in betrokken en bestuurlijke afstand in de rol van toezichthouder
– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
– politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Aanbod

Toezichthoudende rol met ondernemende maatschappelijke impact

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Vanwege de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten gestimuleerd om te solliciteren.

De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergoeding van de leden is nu vastgesteld op € 5.000,- per jaar.

Procedure

Eerst goed ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

Wij starten met korte ontmoetingen op dinsdag 5 september in de namiddag/avond. Hierin maak jij in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op maandag 11 september in de namiddag/avond. Hierin ga je in gesprek met de leden van de Raad van Toezicht en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in september tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd

Een kleine Raad van Toezicht zoekt sterke samenwerkers. Ben jij de prettige samenwerker? De strategische HR-partner? Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan snel maar uiterlijk 27 augustus door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online Quinn-managementrollenmeting te maken.

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.