Lid Raad van Toezicht - Leerplein055

Onderwijskundig en relatievaardige toezichthouder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Leerplein055

Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting

Bij Leerplein055 streven we naar zo inclusief mogelijk openbaar onderwijs. We worden gedreven door de gedachte dat ieder kind welkom is en erbij hoort. Wij geven elk kind de kansen die het nodig heeft om kennis en vaardigheden te verwerven en om zich sociaal en persoonlijk te ontwikkelen. Om dit te bereiken wakkeren we de nieuwsgierigheid aan. De optimale ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren is wat ons drijft: zo kunnen zij zoveel mogelijk met gelijke kansen deelnemen aan de maatschappij. Wij zijn betrokken bij onze leerlingen en met onze collega’s.
De ontwikkeling van hen staat centraal. Welbevinden is een voorwaarde: als je je goed voelt kun je je ontwikkelen. Een nauwe samenwerking tussen onderwijs en ouders helpt de ontwikkelmogelijkheden van kinderen te vergroten. Ook medewerkers krijgen alle kansen. Dit komt zowel de ontwikkeling van het kind als het welbevinden van de medewerker ten goede. Om ontwikkeling blijvend mogelijk te maken zoeken we steeds naar nieuwe wegen die hierbij helpen, op het gebied van onderwijs, opvang en ondersteuning. Als openbaar onderwijs verwelkomen we álle kinderen zoals ze bij ons binnenkomen. Onze scholen zijn oefenplaatsen voor de democratische samenleving. Hier leven we vanuit de kernwaarden van openbaar onderwijs: vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting.

Leerplein055 kent 23 scholen, ruim 3.600 leerlingen en ruim 300 fte medewerkers en een exploitatie van € 34 mln. De bestuursstructuur van Leerplein055 bestaat uit een Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De RvT van Leerplein055 bestaat uit vijf leden. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad.

Leerplein055 komt uit een roerige periode. Met hard werken, stevige aanpassingen en vernieuwingen, ook in het CvB en de RvT, is ingegrepen en is met name de (onderwijs)kwaliteit en de organisatie versterkt. De bouw is in volle gang en Leerplein055 is nog zeker niet af, maar kan wel trots zijn op de stappen die alle medewerkers en leidinggevenden hebben gemaakt. Op die basis wordt verder doorontwikkeld. Ook de RvT speelt daarin een belangrijke rol én voorbeeldrol. Ze kiest voor een sterke professionalisering en bouwt aan een sterk team dat elkaar aanvult en aanspreekt. Daarmee wil zij een betrouwbare en kritische sparringpartner voor het CvB zijn en de kernwaarden “vrijheid, verbondenheid en ontmoeting” voorleven.

Functie

Lid Raad van Toezicht

Leerplein055 is op zoek naar een betrokken en inspirerend lid voor de Raad van Toezicht. Iemand die Apeldoorn en de regio kent, er bij voorkeur woonachtig is en weet wat speelt binnen de lokale netwerken in het brede publieke domein. Een toezichthouder met hart voor onderwijs die de dynamiek in het onderwijsdomein begrijpt en de bestuurlijke uitdagingen in een regionale samenwerking kan overzien. Daarmee het team van de RvT versterkt en de sparring met het CvB verdiept. Iemand die in staat is met een overstijgende positieve blik te kijken naar vraagstukken en ontwikkelingen waarvoor Leerplein055 zich gesteld ziet.

De uitdaging voor Leerplein055 is een goede, nieuwe balans te vinden in de vernieuwde organisatie. Nieuwe mensen verbinden, de samenwerking te bouwen en tegelijkertijd de verbeterde onderwijskwaliteit vast te houden en verder te verdiepen. Natuurlijk zijn er ook stevige uitdagingen in de bedrijfsvoering en de samenwerking in de regio. Toezicht ondersteunt het team met de goede vragen, de goede gesprekken en een prettig scherpe onderzoekende houding.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Wijs Onderzoekend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Onderwijskundig en relatievaardige toezichthouder

Onderwijskundig

Het gaat om onderwijs voor leerlingen in Apeldoorn. De raad beseft haar belangrijke toegevoegde waarde en wil op de kern onderwijs echt inhoudelijke versterking. We zoeken iemand met een wo-opleidingsachtergrond in het brede veld van onderwijs. Onderwijskunde, pedagogiek, etc. Iemand die zijn/haar sporen heeft verdiend in het (primair) onderwijs. Deskundig op het gebied van didactiek, onderwijsinnovatie, pedagogisch klimaat, teambuilding, etc. Iemand die in staat is met inzicht en met de goede vraag ons verder kan helpen.

Relatievaardige toezichthouder

Bouwen vraagt om een goede relatie. De vaardigheid om op gepaste afstand samen bij te dragen aan een goed en scherp gebalanceerd team. Jij kan dat. Je brengt het karakter en de persoonlijkheid mee die hierbij past. Sensitief met gevoel voor verhoudingen en je altijd kunnen verplaatsen in de ander zonder de bedoeling uit het oog te verliezen. Met de goede energie onze professionaliteit verder brengen.

Netwerk

Jij komt uit de regio Apeldoorn en kent wellicht de netwerken rondom onderwijs in de omgeving. Kunt handig bijdragen aan de samenwerking in de regio en met een overstijgende positieve blik kijken naar vraagstukken en ontwikkelingen waarvoor Leerplein055 en Apeldoorn zich gesteld zien.

Aanbod

Toezicht met impact

Voor jou ligt er een verantwoordelijke toezichthoudende functie binnen een maatschappelijk belangrijke onderwijsorganisatie in Apeldoorn en omgeving die staat voor de ontwikkeling van onze schoolgaande jeugd. Met bevlogen bestuurders en schoolleiding en teamleden die onze jeugd verder helpen op weg naar volwassenheid. En een medezeggenschapscultuur die volop in ontwikkeling is.

De RvT committeert zich aan de ’Code Goed Bestuur’, opgesteld door de PO-raad en de ‘Code Goed Toezicht’, opgesteld door het VTOI/NVTK. Daarnaast verwachten wij dat je voldoende tijd hebt om deze werkzaamheden uit te voeren. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om nog één keer herbenoemd te worden. De vergoeding is volgens wetgeving en richtlijnen van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI). De standplaats voor de reguliere bijeenkomsten is Apeldoorn.

Leerplein055 staat graag open voor iedereen die zich kwalificeert voor deze rol.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

Het selectietraject zal bestaan uit twee onderdelen. Eerst een korte ontmoeting op meer persoonlijk niveau, bij een goede eerste ontmoeting volgt een langer gesprek. Beide ontmoetingen zijn met een afvaardiging van de huidige Raad van Toezicht, het CvB en twee (G)MR leden.

Wij starten met de korte ontmoetingen op maandag 5 februari in de (na)middag. Hierin maak jij in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt de tweede ontmoeting op donderdag 15 februari in de middag. Hierin is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud en zeker ook voor jouw vragen.

 

Geïnteresseerd

Omarm jij het openbaar onderwijs?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze mooie rol? Reageer dan uiterlijk zondag 28 januari 2024 door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Heb je vragen, neem dan vooral contact op met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.