Lid Raad van Toezicht voor PlatOO

Betrokken mens en integrale denker
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

PlatOO

PlatOO is een stichting van 14 openbare en algemeen toegankelijke scholen in acht gemeenten in Zuidoost-Brabant. Op de scholen van PlatOO werken meer dan 350 personeelsleden aan kwaliteitsonderwijs voor zo’n 3.300 leerlingen. PlatOO staat onder leiding van een eenhoofdig College van Bestuur en werkt volgens het Raad-van-Toezicht-model. Iedere school heeft een eigen directeur; de directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Zij worden ondersteund door een bestuurskantoor op het gebied van onder andere personeelszaken, financiën en huisvesting. De laatste vier jaren is een organisatieontwikkeling tot stand gekomen die meer verantwoordelijkheid dieper in de organisatie belegt. Dat heeft geresulteerd in scholenteams van directeuren en expertteams van directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor.

Passie Prestatie PlatOO

We werken met passie aan de ontwikkeling van onze kinderen en streven naar voortdurende verbetering. We weten wat we willen en daar gaan we voor. Het gaat bij PlatOO om meer dan verhoging van leerprestaties. Het gaat ons erom dat kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij leren kinderen erop te vertrouwen dat zij in potentie het vermogen hebben om samen met anderen de wereld mooier en beter te maken.
Bij ons is iedereen welkom. Daarbij gaan wij ervan uit dat wij samen het verschil maken en dat we net dat stapje extra zetten. We vinden het dan ook normaal dat we wat extra’s vragen van elkaar, van collega’s, van kinderen en van ouders. Dat stapje extra zetten is onze tweede natuur. De kracht van onze organisatie is dat hier trotse vakmensen werken die weten waar ze voor staan. Hoewel de scholen binnen PlatOO autonoom zijn, opereren we vanuit een gezamenlijkheid onder de PlatOO-paraplu. Onder deze paraplu weten we wat we moeten doen, kan iedereen bij elkaar terecht, steunen we elkaar en helpen we elkaar verder.

Wij zijn een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan de kinderen. We zijn proactief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. Innovaties op het gebied van maatwerkonderwijs en het creëren van rijke leeromgevingen worden gestimuleerd. Zo vinden wij een optimale ICT-infrastructuur heel belangrijk. Voor goed onderwijs investeren we in de kracht van de leraar. Wij geven leraren de professionele ruimte om hun kennis en vaardigheden in te zetten op school- en/of organisatieniveau. Daarnaast stimuleren wij kennisdeling en creëren we mogelijkheden voor leraren om zich verder te ontwikkelen.

De visie en missie van PlatOO zijn gebouwd op vier pijlers: iedereen is hier welkom; we maken samen het verschil; hier werken trotse vakmensen en we zetten net dat stapje extra. Ook zijn we trots op en dragen we actief onze openbare identiteit uit. In onze visie en missie is verwoord waar we voor staan. Pluriformiteit, respect, ontwikkelen, samenwerken, professioneel en eigentijds zijn begrippen die nadrukkelijk naar voren komen.

Functie

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de stichting. Dit in aanvulling van het in de wet verankerde toezicht door de gemeenteraden van de acht betrokken gemeenten. De bestuurder legt in principe achteraf verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit op grond van een aantal concrete afspraken over doelstellingen, targets en KPI’s. De Raad ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van onderwijs. De Raad is graag betrokken en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De Raad ziet zichzelf als de kritische vriend die iedereen graag om zich heen heeft. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet natuurlijk aan de governancecode.

Bestuur en toezicht

Per 1 februari 2022 is de nieuwe Bestuurder gestart. De relatie tussen Bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en is gebaseerd op vertrouwen. Er heerst een open en ontspannen sfeer. Een sfeer waarin je elkaar goed kan bevragen, zonder daarbij de rollen uit het oog te verliezen. Dit is ook een sfeer die graag gecontinueerd wordt met de nieuwe toezichthouder.

Pluriformiteit

De Raad van Toezicht is op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. Platoo wil graag dat de RvT een afspiegeling van de maatschappij is. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander.
De termijn van een van de leden is verlopen en dus is er een vacature binnen de RvT. Om een goede verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht te waarborgen zoeken we een lid met een breed inclusief profiel. Een kandidaat die goed kan luisteren naar de ander, met een sterk empathisch vermogen en aandacht heeft voor de ander. Dat combineren met een onderwijs-pedagogische achtergrond is dan ideaal. Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat nadrukkelijk de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Rolvast Bevlogen Alert Oprecht Vragend Professioneel Inventief Betrokken Sensitief

Profiel

Betrokken mens en integrale denker

Geïnteresseerd en inventief
Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Collega’s, stakeholders, je netwerk, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en doorvragen. De ander ondersteunen zelf de goede besluiten te nemen. Vanuit verbinding bespreek je de diverse standpunten. Daarbij ben je altijd rolvast en neem je niet over. Je bent inventief. Denkt in kansen. Je kijkt altijd verder dan de vraag van vandaag en hebt oog voor het langetermijnperspectief.

Integrale energieke denker
Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT. Je bent voorbereid en aanwezig. Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen worden je vragen beantwoord. Je geeft tegenkracht. Bent niet gelijk tevreden. Je bent alert. Je durft de vraag achter de vraag te stellen en de scherpte in de discussie te houden. Je zet de ander aan het denken zonder te oordelen. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop. Vanuit echt vertrouwen zodat zaken bespreekbaar worden en alles gedeeld kan worden.

Ook voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht geldt: Iedereen is hier welkom; we maken samen het verschil; hier werken trotse vakmensen en we zetten net dat stapje extra.

Je onderschrijft de doelstellingen en de grondslag van het Openbaar Onderwijs.

Aanbod

Betrokken toezicht

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling als persoon én er wordt gezocht naar een goede diversiteit en maatschappelijke afspiegeling binnen de Raad van Toezicht.

Het is een onbezoldigde functie met een vacatievergoeding. Alle leden zijn lid van de VTOI en er is een professionaliseringsbudget voor de leden.

Procedure

Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

Het wervingstraject zal bestaan uit een eerste oriëntatieronde bij K+V en vervolgens een ronde in de avond in met een drietal wethouders en leden van de GMR. Vervolgens een gespreksronde met de Raad van Toezicht in de namiddag/avond.

Het streven is om te benoemen voor 1 maart 2023.

Geïnteresseerd

Is voor jou ook iedereen welkom?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze mooie maatschappelijk relevante positie? Reageer dan snel maar uiterlijk 16 januari door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen is Johannes Arets (06-1026 0480) natuurlijk graag bereikbaar. Hij begeleidt vanuit K+V de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.