K+V werving selectie interim management

Extern gericht, betrokken, onderzoekend en gestructureerd

Apeldoorn
Organisatie |

Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn, begeleidt mensen met complexe psychische of psychosociale hulpvragen en kwetsbare ouderen op de levensgebieden die voor hen van belang zijn. De combinatie van GGZ en VVT brengt een bijzondere dynamiek, een breder (zorg)landschap om rekening mee te houden en samenwerkingen te bewerkstelligen. Daarbij loopt Riwis voorop als het gaat om partnerschap in de regio.

Riwis begeleidt mensen vanuit hun eigen geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen omgeving en sociale contacten binnen hun eigen mogelijkheden. De overtuiging “Geloof in eigen kunnen” is sinds jaar en dag verankerd in het hart van de organisatie. Het geloof in eigen kunnen versterken, zowel bij cliënten als medewerkers. Riwis maakt mensen bewust wat daarvoor nodig is en helpt ze dat te bereiken. De organisatie richt zich daarbij op vier levensgebieden: psychisch welbevinden, gezondheid, participatie en woon- en leefomstandigheden. Medewerkers zijn trots op hun werk en zeer betrokken bij de cliënten. Niet voor niets is Riwis ook in 2019 weer het beste leerbedrijf van Gelderland.

Het hoofdkantoor van Riwis is gevestigd in Apeldoorn, van daaruit is men ook zeer aanwezig en actief in de regio. Met 700 medewerkers, 240 vrijwilligers en 33 stagiaires begeleiden en verzorgen zij de 1.320 cliënten met psychische, sociaal-maatschappelijke hulpvragen en de 350 cliënten in de ouderen- en thuiszorg.

Wil je meer weten over Riwis en haar dienstverlening? Ga naar de website of kijk het filmpje:


Abonneren

Functie | Lid Raad van Toezicht

Riwis heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook is de RvT graag dichtbij en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken, is gebaseerd op vertrouwen en biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen. De dynamiek in de zorg vraagt een actieve rol van de RvT. De RvT besteedt veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een lid komt per 1 juli een positie vrij in de raad.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Het is uitdagend om de juiste balans te vinden tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee functioneert de RvT als professioneel team vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe.

Ontwikkelingen en doelstellingen

Voor de organisatie en daarmee ook de Raad van Toezicht staan de komende jaren een aantal ontwikkelingen en doelstellingen centraal. Extern is deze gericht op stakeholdermanagement, het veranderende zorglandschap en nieuwe mogelijkheden in vorm en samenwerkingen. Intern zal met name de inrichting van de processen, cultuur & werkwijze, kwaliteit, eigenaarschap en integraal leidinggeven centraal staan. Daarnaast zal de Raad zelf ook aandacht besteden aan hoe zij modern toezichthouderschap wil invullen met elkaar en welke visie op toezicht en bestuur gedragen, uitgevoerd en duidelijk zichtbaar wordt.

Integraal Visie Dichtbij Toegankelijk Ruimtegevend Besluitvaardig Strategisch Nauwkeurig

Profiel | Extern gericht, betrokken, onderzoekend en gestructureerd

Extern gericht en betrokken

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Medewerkers, cliënten, jouw omgeving, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij de verbinding. Ook ben je extern gericht en ambitieus. Je weet dat dit essentieel is voor een gezonde toekomstige organisatie. Je bouwt graag netwerken op en onderhoudt makkelijk relaties zodat je weet wat er speelt. Je vindt het belangrijk de ontwikkelingen en innovaties in de sector en in de omgeving te volgen en mee te nemen in de besluitvorming.

Onderzoekend en gestructureerd

Je blijft rustig, onderzoekend en daagt anderen uit mee te doen. Door vragen te stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Daarbij scan je de omgeving en verzamel  je relevante informatie om deze vervolgens te analyseren. Je brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Je zorgt voor concentratie op hoofdzaken en goed onderbouwde conclusies en besluitvorming. Je bent praktisch ingesteld, werkt gestructureerd en brengt graag kop en staart in beeld zodat het proces dat doorlopen moet worden duidelijk wordt.

We zoeken een toezichthouder met bestuurlijke en leidinggevende ervaring of kwaliteiten, een vanzelfsprekende autoriteit die weet waar hij/zij het over heeft. Je hebt visie over en kennis van het zorglandschap en de (toekomstige) ontwikkelingen, of weet dat heel snel tot je te nemen. Jouw affiniteit met de doelgroepen en cliënten van Riwis is sterk zichtbaar.

Aanbod

Een mooie kans om maatschappelijk betrokken te zijn, jouw ervaringen te delen en in te zetten voor het geloof in eigen kunnen van de cliënten van Riwis.

De RvT-leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 14 en 15. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie bij Riwis in Apeldoorn. Deze staan gepland op 22 april. De procedure is gericht op benoeming per 1 juli en deelname aan de vergaderingen vanaf 27 mei.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan voor 1 april door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner, 06-5060 3351 die deze procedure begeleid.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.