Inspirerende bruggenbouwer en een leider met tijd voor de ander

Druten en Beneden-Leeuwen
Organisatie |

Pax Christi College

Ontwikkel, onderzoek en onderneem!

Wil jij werken bij een ambitieuze scholengemeenschap met een sterke streekfunctie én een breed en verdiepend onderwijsaanbod? Dan is het Pax Christi College de school voor jou! Pax is dé school voor voortgezet onderwijs in het land van Maas en Waal. We hebben twee locaties in Druten en een locatie in Beneden-Leeuwen met in totaal 1700 leerlingen en 230 medewerkers. Ons onderwijsaanbod bestaat uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo-theorie, vmbo-kader en vmbo-basis.

Wij bieden onze leerlingen meer dan alleen een diploma. Ons motto is “Ontwikkel, onderzoek, onderneem!” We bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij en wij verwachten daarbij een actieve en ondernemende houding. We stimuleren onze leerlingen en onze medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. We werken vanuit de groeimindset, betekenisvol onderwijs en eigenaarschap.

De komende jaren willen we onze school nog steviger profileren als streekschool waar kwalitatief goed en modern onderwijs wordt aangeboden en die is verbonden met onze omgeving. Tegelijkertijd hebben wij de komende jaren te maken met een krimp in leerlingaantallen en dit levert de nodige uitdagingen op. Die buigen wij graag samen om in kansen! Wij zijn ondernemend!

https://www.facebook.com/watch/?v=898310137667562

Functie | Locatiedirecteur Pax VMBO en Pax Junior

Als locatiedirecteur ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de twee locaties en het ontwikkelen van en sturen op beleidsspeerpunten. Je maakt deel uit van de directie van het Pax en legt verantwoording af aan de rector. Je geeft leiding aan de afdelingsleiders van de twee locaties.

Locatie Pax vmbo

Pax vmbo is een locatie van het Pax Christi College in Druten, waar onderwijs wordt gegeven op vmbo basis-, kader- en theoretisch niveau. Er zitten ruim 600 leerlingen op deze locatie. Op Pax vmbo geven we, naast reguliere lessen, ook talentlessen innovatieve techniek, kunst en sport. Op vmbo basis volgen de leerlingen les in een huiskamerklas. In de bovenbouw basis en kader bieden wij de profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten.

Pax junior

Pax junior is een locatie van het Pax in Beneden Leeuwen. Een locatie met iets meer dan 200 leerlingen. Pax junior is gevestigd in een Integraal Kindcentrum, samen met twee basisscholen, kinderdagverblijf en BSO. We bieden in jaar 1 en 2 onderwijs op alle niveaus aan. Na deze twee jaar stromen vrijwel alle leerlingen door naar de locaties in Druten: Pax vmbo of Pax havo-vwo. Op Pax junior werken we sinds augustus 2019 in koersklassen. Net als op Pax vmbo worden op Pax junior ook talentlessen aangeboden.

Werken in het vmbo en bij Pax junior is dynamisch. Er is in de bredere regio een groot aanbod van onderwijs, daarmee is de concurrentie stevig en komen leerlingen niet als vanzelfsprekend naar de Pax scholen toe. Hier ligt een uitdaging voor de nieuwe locatiedirecteur. Er is ook een andere kant, er is veel ontwikkeld bij Pax, concepten staan en er zijn met ondernemerschap veel kansen en mogelijkheden. Als nieuwe locatiedirecteur kun je hier samen met het team creëren en bouwen!

De komende jaren zal de focus liggen op het (verder) versterken van de kwaliteit van het onderwijs, het verstevigen van het pedagogisch klimaat en het het extern profileren van Pax als school waar leerlingen en collega’s trots op zijn.

Daadkrachtig Nuchter Toegankelijk Energiek Vasthoudend Rust Organisatiesensitief Bruggenbouwer Betrokken Inspirerend Gecommitteerd Ondernemend

Profiel | Inspirerende bruggenbouwer en een leider met tijd voor de ander

Leider met tijd voor de ander

Je bent de leider die snapt hoe pittig het werk op het vmbo kan zijn. Als leider schenk je vertrouwen. Je geeft ruimte en brengt rust. Je zorgt voor een cultuur waar mensen elkaar makkelijk aanspreken. Je ziet talent en laat anderen shinen. Toont je waardering en zorgt dat medewerkers trots zijn en gezien en gehoord worden. Betrokkenheid laat je zien door te doen wat je zegt en zegt wat je doet. Met organisatiesensitiviteit en natuurlijk charisma verwerf je makkelijk een positie en inspireer je mensen. Met jou wil je graag samenwerken!

Inspirerende bruggenbouwer

Je hebt een duidelijke visie, maar staat altijd open voor andere ideeën. Andere perspectieven zie je als verfrissende kansen en mogelijkheden om situaties op een andere manier te bekijken. Koersvast en daadkrachtig in het nemen van besluiten en durft samen met het team de juiste prioriteiten te stellen. Je maakt de juiste vertaalslag van besluitvorming naar uitvoering op de werkvloer. Je durft risico’s te nemen, stelt bij, legt uit en neemt mensen mee in dit proces. Hierdoor creëer je draagvlak. Externe partijen zien je als een inspirator die trots is op de locaties van Pax en het werk wat elke dag wordt gedaan. Als bruggenbouwer werk je nauw samen met externe partijen zoals het bedrijfsleven en het basis- en beroepsonderwijs. Als natuurlijke netwerker zorg je voor de juiste contacten en zorg je dat de locaties een goed imago krijgen en houden in de regio.

Je beschikt naast dit alles over een aantoonbaar academisch denk- en werkniveau. In het onderwijs ligt je hart en in het vmbo helemaal. Je brengt ervaring mee in verbeterprocessen in het onderwijs.

Aanbod | Sta jij gecommitteerd aan het roer van deze locaties voor goed onderwijs?

Wil jij je inzetten voor de leerlingen en medewerkers van Pax? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in de regio Maas en Waal. Je salaris is afhankelijk van je ervaring en profiel, ingeschaald op basis van functieschaal 13 van de CAO VO met een maximum van € 6.012,– bruto bij een fulltime benoeming. Hierbij is een uitloop mogelijk naar schaal 14. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Korte ontmoetingen in op dinsdag 24 mei. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Klassieke ontmoetingen op woensdag 25 mei. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Presentatie op maandagochtend 30 mei. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze functie? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk maandag 16 mei aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Locatiedirecteur Pax VMBO en Pax Junior
Vast
0,8 t/m 1 fte

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.