Creatieve nieuwsgierige onderwijsondernemer

Zoetermeer en Elst
Organisatie |

1801 Jeugd & Onderwijsadvies

1801 is recent ontstaan uit een fusie tussen OnderwijsAdvies en Marant. Samen kunnen we nog meer betekenen voor het onderwijs in Nederland.

We zijn er voor de onderwijsprofessionals die iedere dag het leren en ontwikkelen van leerlingen mogelijk maken; zowel in het vve, po, vo als mbo.

We zijn er ook voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met elkaar onderzoeken we hoe we hem of haar het beste kunnen helpen. Vervolgens gaan we samen aan de slag om het kind vooruit te helpen. We doen dit zoveel mogelijk in de veilige omgeving van de eigen school.

Voor welke uitdagingen de leraar, teamleider, schoolleider of bestuurder ook staat: 1801 maakt ingewikkelde problemen inzichtelijk en komt met passende oplossingen.

Van jeugdzorg tot adviestrajecten, van voorschoolse educatie tot en met het mbo. Bij ons werken bijna 300 professionals, verdeeld over de hoofdvestigingen in Zoetermeer, Elst, Hoofddorp en diverse flex-locaties in de Randstad en Oost-Nederland. De collega’s werken in een open sfeer aan doorlopende ontwikkeling bij de klant en bij zichzelf. Want leren doe je je leven lang!

Het bedrijfsonderdeel advies richt zich op begeleiding en advisering van het onderwijs in de breedste zin. De drie adviesteams (PO, VO en MBO) houden zich bezig met training en coaching van onderwijsprofessionals, met organisatieontwikkeling en met leiderschap. Er staat een professioneel, oplossingsgericht, collegiaal en ambitieus team gericht op het leveren van de best passende onderwijsoplossing. De medewerkers zijn daadkrachtig, saamhorig, zelfstandig en alert op ontwikkelingen in de markt.

Functie | Manager Advies PO en Manager Advies VO

Voor de adviesteams PO en VO zijn twee managementfuncties vacant. De teams verschillen in omvang (40 respectievelijk 7 adviseurs) maar de doelstellingen zijn vergelijkbaar. Een sterk lerende en faciliterende groep van adviseurs die elkaar inspireren en voor de onderwijsprofessionals een top adviseur willen zijn. In meer specialistische vakgebieden en ook in de generalistische adviesrollen. Elkaar vinden en elkaar sterker maken om onze klanten het beste te bieden wat nu en straks in onderwijsland nodig is. Sterk relatiegerichte adviseurs die kennis ontsluiten voor de klant.

Voor deze experts in onderwijsverbetering is de manager vooral een verbindende speler. Een meewerkende voorman (V/M) met overzicht en inzicht in wat nodig is en wat we nodig hebben. Met daarnaast ook een ondernemende stijl van kansen zien en verzilveren. Naast het team is er ook de rol in het managersoverleg van 1801 waarin gebouwd wordt aan de strategie en positionering van de totale organisatie. Daarin krijgt ook de samenwerking met het bedrijfsonderdeel Jeugd en de totale dienstverlening een plek.

Jouw taken

Extern:

  • Het optimaliseren van de dienstverlening voor scholen, het samen met het team Marketing & Sales en de expertteams signaleren en vertalen van marktontwikkelingen en onderwijsbehoeften naar nieuwe mogelijkheden voor 1801 en het onderhouden van een strategisch en een commercieel netwerk. Daarnaast heb je een belangrijke externe commerciële rol. Zo ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten en voor de omzet en het rendement van het sectorteam.

Intern:

  • Het realiseren van een ideaal samenspel met jouw team, bestaande uit hoogopgeleide professionals, waarbij de werkprocessen zo zijn ingericht dat iedereen optimaal zijn of haar werk kan doen.
  • Het vertalen van de strategie naar de operatie en het gezamenlijk vaststellen van de tactische en professionele kaders.
  • Het faciliteren, inspireren en door goed te luisteren, de medewerkers de professionele ruimte te laten nemen. Initiatieven te omarmen. Innovatie te stimuleren.
  • Het realiseren van een goede afstemming en verbinding met de managers van de andere organisatieonderdelen.
  • Het samenwerken met Marketing & Sales om commerciële mogelijkheden te onderzoeken en te benutten.
  • Het adviseren van de directie als strategisch sparringpartner.

Sparringpartner Visionair Bescheiden Ondernemend Flexibel Humor Verbindend Innovatief Waarderend Empathisch Koersvast Eerlijk Communicatief

Profiel | Creatieve nieuwsgierige onderwijsondernemer

Creatieve ondernemer

Jij kunt mee buffelen én sturen. Op een lichtvoetige manier de moeilijke dingen doen én meedoen. De uitdaging makkelijk maken en de energie brengen. Onderwijs doet er toe en 1801 heeft een goede positie en moet ook knokken voor de opdracht van morgen. Dat vergt inzet en innovatie om voor de klanten samen met je team de goede dingen te doen. Soms is het de echte inhoud en soms is het ook de goede relatie en soms is het beiden. Jij kunt je team verder brengen en in de samenwerking laten groeien. Stevig, betrokken en met humor. Je ziet collega’s, je hoort ze en erkent de kracht. Als ondernemer leef je ook mee en voor.

Nieuwsgierige leider

Met je team succesvol willen zijn is je team laten groeien. Dat wat er is sterker maken door nieuwsgierig te zijn. De vraag te stellen en de sparringpartner te zijn. Deze autonome professionals vragen een betrokken faciliterende leider. Bij de relaties voor hen en de uiteindelijke doelgroep (kinderen) het verschil maken. Ideeën samen omzetten in kansen en ze verzilveren. Dat doe je samen met je team van professionals en met je collega’s in de rest van de organisatie. Visie maken, doelen formuleren en realiseren, slim met de kracht van het team en de organisatie. Sparren, ontwikkelen en durven doen. Daar maakt 1801 nu al het verschil en daar kan jij meehelpen versnellen.

En dan heb je ook nog gunning. Kom je makkelijk bij mensen binnen en mensen bij jou. Ben je voor iedereen een fijne gesprekspartner en ben jij nieuwsgierig naar de ander. Transparant, eerlijk en betrouwbaar. Betrouwbaar omdat je er bent en je er ook wilt zijn.

Natuurlijk heb je een WO werk- en denkniveau. Oprechte interesse in het onderwijs en haar werkveld; jij snapt deze wereld. Je hebt ervaring als adviseur/professional in het onderwijs. Leidinggeven aan autonome professionals is je niet vreemd of zou je goed kunnen eigen maken en liefst neem je dan ook commerciële ervaring in een adviesomgeving mee.

Aanbod | Prachtige uitdaging in een nieuwe fusie-organisatie

Een mooie uitdaging met verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om samen te werken in en aan een professioneel team. Ruime mogelijkheden om samen te groeien en te investeren in jezelf met opleidingen en trainingen en ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen en initiatieven te ontplooien. Actief bijdragen aan de positionering van de fusieorganisatie als grootste onderwijsadviesbureau van Nederland. Als je je aangetrokken voelt voor deze belangrijke posities dan hebben wij een uitstekend aanbod voor je klaar. Mooie arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 13 van de CAO onderwijsadviesbureaus (maximaal € 6.193,- per maand).

Omdat 1801 in een groot deel van het land actief is, is er geen vaste standplaats en laat jij je net zo makkelijk in de regio zien als bij klanten als op de verschillende vestigingen.

Procedure | Onbevangen ontmoeten en dan verder onderzoeken

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en van de besturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op 9 maart waarin je langs drie tafels kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en bestuur en de organisatie kennismaakt met jou.
  • Slow op 16 maart (PO) en 21 maart (VO) waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op 24 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt in het realiseren van de ambitie.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Uiteraard worden alle RIVM-richtlijnen in acht genomen tijdens deze rondes.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt, zien wij jouw reactie graag uiterlijk 3 maart aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Graag bij je reactie aangeven of je voorkeur naar Manager Advies PO of VO uitgaat. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Frank Snethlage (06-5131 0178) en Johannes Arets (06-1026 0480).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speed wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Advies PO en Manager Advies VO
Vast, met een start in een jaarcontract
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.