K+V werving selectie interim management

Breed ontwikkelde financial met drive voor data en besturing

Houten
Organisatie |

Profila Zorg

De Profila Zorggroep vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging wordt hulp geboden aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt. Kenmerkend voor Profila is de evangelische holistische mensvisie van waaruit medewerkers gepassioneerd bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van kwetsbare mensen in de samenleving. De hulp en begeleiding richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook worden mensen geholpen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

De Profila Zorggroep bundelt de krachten van Profila Zorg, EBC-Zorg, Grip op je leven en Kansrijk Wonen, en biedt een breed aanbod, variërend van ambulante ondersteuning en woonzorg, tot (dag)behandeling en werk. Tot het werkgebied horend de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. In Houten is het geïntegreerde servicecentrum gevestigd waar bestuur, management en stafdiensten zijn gecentraliseerd.

De totale organisatie biedt met ongeveer 500 medewerkers (ca. 270 fte) en 250 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan ruim 450 cliënten (275 in (begeleid) wonen; 175 ambulant). De totale omzet bedraagt circa € 32 mio.

Context

Profila Zorggroep is een organisatie in continue ontwikkeling. Door groei en uitbreiding is steeds meer sprake van een zorggroep en dient zich op natuurlijk wijze de vraag aan hoe daar verder vorm en richting aan te geven. Om ook in de nabije toekomst als christelijke zorgorganisatie een rol van betekenis te kunnen blijven spelen is het nodig de organisatie en aansturing van alle zorg- en ondersteuningsactiviteiten daarop te herijken en waar nodig aanpassingen te doen. Aansluitend op de eerdere vastgelegde ambities in het plan ‘verantwoord samen-groeien’ wordt onder leiding van de huidige interim bestuurder een aantal belangrijke strategische keuzes uitgewerkt die de komende jaren in deeltrajecten verder vorm krijgen.

Leidend daarin is de vormgeving van activiteiten in zorgpaden, voorzien van een meer éénduidige sturingsstructuur. Uitdaging is om de onderlinge samenhang in zowel activiteiten als ondersteuning en sturingsstructuur te versterken met behoud van de kenmerkende eigenheid en kracht van de afzonderlijke onderdelen. In die beweging kunnen ondersteunende diensten in belangrijke mate bijdragen door meer vanuit een gemeenschappelijke visie en werkwijze te opereren. Andersom leidt meer samenhang in de operatie, tot minder variatie aan uitvoeringspraktijken voor de servicediensten, waardoor hun ondersteuning aan slagkracht en kwaliteit kan winnen.

Functie | Manager Bedrijfsvoering / Concerncontroller

De functie van Hoofd bedrijfsvoering / Concerncontroller is nieuw in de organisatie. Deze functie is het resultaat van een scherpere focus en inzet op het verbeteren en meer benutten van bestaande managementinformatiesystemen. Doel is om met herijking, doorontwikkeling en businesssupport, het sturingsvermogen van bestuur en management van een waardevolle impuls te voorzien. Deze verbeterslagen zijn sterk verbonden met het sterker positioneren en ondersteunen van het management. Als hoofd bedrijfsvoering opereer je binnen je eigen afdeling als aanjager van een goed functionerend informatiehuishouding en naar je collega’s in het primair proces vervul je vooral de rol van gewaardeerde businesspartner. Op dit moment wordt de functie op ad interim basis vervuld. Vanwege de wens om het bedrijfsbureau in omvang beperkt te houden omvat de functie ook leidinggevende taken.

 • Het is jouw belangrijkste taak om te zorgen voor de juiste sturingsinformatie in de organisatie. Je bent in staat om deze informatie te communiceren naar uitvoerend zorgmanagement in de organisatie en deze te vertalen naar beleid op bestuursniveau.
 • Als concerncontroller fungeer je als de rechterhand van de Raad van Bestuur en als gesprekspartner voor de Raad van Toezicht en het management.
 • Integraal ben je verantwoordelijk voor de financiële beheersing en de planning & control-cyclus van Profila Zorggroep als geheel en voor de afzonderlijke delen daaronder.
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling van ‘state of the art’ managementinformatie.
 • Je zorgt voor duurzame liquiditeitsbeheersing en risicomanagement.
 • Vanuit je rol als hoofd bedrijfsvoering geef je tevens leiding aan de afdelingen Financiën, ICT en Facilitair & Huisvesting.
 • Daarbij zie je toe op een juiste uitvoering van het begrotingsproces, maandrapportages, bijzondere subsidieverantwoordingen en jaarrekeningen.

Strategisch ontsluiter van data

Profiel

Wij zoeken een stevige strategische kandidaat die mee wil bouwen aan een sterke Profila Zorggroep. We vinden het belangrijk dat je de missie en visie onderschrijft en daarnaast jezelf herkent in de volgende functie-eisen:

 • Academische werk/denk niveau in bedrijfseconomische richting, en/of een opleiding tot Registercontroller (RC).
 • Ten minste een aantal jaar ervaring als (groeps-) controller in de zorg is een pré.
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioriteiten te kunnen stellen.
 • Kennis van en ervaring met managementinformatie, business-intelligence en ICT.
 • Ervaring met liquiditeitsbeheersing en risicomanagement.
 • Ervaring met projectmanagement.
 • Vanuit persoonlijke waarden en identiteit herkenbaar passend bij de christelijke identiteit van Profila Zorggroep.
 • Samenwerkingsgericht en communicatief.
 • Relativeringsvermogen, humor en zelfkennis.
 • Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij christen is en daar zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardeoriëntatie.

Je bent welkom in een veranderende organisatie waarin voldoende uitdaging ligt om jouw talenten in te zetten. Het servicecentrum is centraal in Nederland (Houten) gelegen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Aanbod

Jouw arbeidsovereenkomst is eerst voor een periode van 12 maanden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De financiële waardering wordt gevonden in de cao Gehandicaptenzorg en is ingeschaald in FWG65 met mogelijke uitloop naar FWG70, afhankelijk van werkervaring. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week.

Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind juli een kandidaat te kunnen aanstellen. Gesprekken bij K+V vinden plaats via videocall en worden in overleg ingepland, doch uiterlijk in week 28. Gesprekken bij Profila Zorggroep in Houten vinden plaats op donderdag 23 juli 2020. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk donderdag 25 juni te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende reacties kan de opdracht eerder worden gesloten, reageer daarom zo snel mogelijk.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Chris Boven (06 1074-3267) en Frank Wolff (06 1595-4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Manager Bedrijfsvoering / Concerncontroller
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.