Toegankelijk, verbindt mensen en processen aan bedrijfsvoering

's-Hertogenbosch
Organisatie |

Farent

Farent is een organisatie voor sociaal werk in de regio Den Bosch, Midden-Brabant en de Meijerij. 250 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers werken in een organisatie die zich kenmerkt door een open en informele sfeer. Farent is sterk in sociaal werk en biedt ondersteuning bij het dagelijks leven, variërend van buurtondersteuning tot en met individuele hulpverlening. Farent bouwt samen met bewoners aan zelfredzaamheid en stevige sociale netwerken in leefbare buurten. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Dichtbij mensen krijgen de medewerkers alle mogelijke vragen en in haar basisondersteuning sluit Farent daarbij aan. Preventief; signalerend ; zichtbaar en present voor individuen, groepen en buurten. Met als doel: het versterken van mensen in hun dagelijks leven.

Medewerkers merken op wat er speelt en gaan daar enthousiast mee aan de slag. Efficiënt, zodat bewoners / cliënten niet van het kastje naar de muur gaan. Transparant, zodat iedereen weet wat werkt. Innovatief, inspelend op de kansen van morgen.

Farent werkt intensief samen met gemeenten en andere organisaties en hun professionals in het sociaal domein. Farent is innovatief met passie voor bewoners en draagt bij aan resultaten. Kernwaarden zijn: nabij, verbindend, open en respectvol, klantgericht en betrouwbaar, samen ontwikkelen en leren, commitment, veranderbereid, lef, oplossingsgericht en ondernemend.

Logo Farent voor vacature
Functie | Manager Bedrijfsvoering

De functie heeft een tactisch/strategisch karakter. De manager is integraal verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, implementatie en realisatie van de integrale bedrijfsvoering. De manager heeft continue aandacht voor het verbeteren van de bedrijfsvoering (efficiency en effectiviteit) en voor de ondersteuning en advisering van/aan het management. De expertise van de medewerkers van de afdeling draagt in belangrijk mate bij aan het doel van de organisatie door het dienstverlenende karakter van de afdeling. De organisatie is in transitie naar een meer zakelijkere cultuur, waaraan een meer efficiëntere bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage levert. Met als doel beter de organisatie in zijn geheel beter aan te laten sluiten op de veranderende verwachtingen van de opdrachtgevers. De manager weet vanuit verbinding de afdeling bedrijfsvoering stevig te positioneren in het managementteam en de organisatie. Hierbij verliest de manager de servicegerichtheid van de afdeling daarbij niet uit het oog en ondersteunt de aanwezige expertise van de medewerkers hierbij.

Tevens ontwikkelt en bewaakt de manager het financiële beleid van de organisatie, draagt zorg voor de uitvoering, adviseert de bestuurder en de Raad van Toezicht en is verantwoordelijk voor de invulling van de control-taak.

De manager is een belangrijke verbindende schakel tussen diverse partijen en ontwikkelingen, zowel intern als extern. Je ontwikkelt als lid van het managementteam mede het strategisch organisatiebeleid en adviseert samen met de manager P&O de bestuurder hierover.

Doel van de functie

Het bedrijfsmatig laten (doen) uitvoeren van het strategisch beleid en het ontwikkelen en implementeren daarvan met betrekking tot de portefeuilles financiën, ICT, facilitair, huisvesting, data & registratie en kwaliteit. Het zorgdragen voor de planning en control-cyclus door leiding te geven aan medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering en het ondersteunen van het primaire proces. Samen met de bestuurder en de manager P&O ben je verantwoordelijk voor het implementeren van integraal management (budget, medewerkers, productie en kwaliteit) van de MT-leden (in de vorm van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE)).

Organisatorische positie

De manager Bedrijfsvoering rapporteert aan de bestuurder en je bent lid van het managementteam. Je geeft leiding aan 25 medewerkers van de afdeling, hebt intensief afstemming met collega-managers en werkt nauw met hen samen, waarbij het organisatiebelang voorop staat.

Belangrijke opgave is om een hecht team van de afdeling te maken waarbij je als ambassadeur het team en de medewerkers op de kaart zet. De andere opgave betreft het met en voor de andere afdelingen implementeren van duidelijke werkprocessen. Je hebt daarbij oog voor een goede balans te tussen uniformiteit en flexibiliteit naar de interne en externe klanten. Hiermee weet je een stevige bijdrage te leveren aan het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie zodat deze snel en gericht kan te anticiperen op de sterk veranderende buitenwereld.

De externe opgave wordt groter om Farent goed aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de markt en (potentiële) contracten met opdrachtgevers, waarbij een grotere focus op kostenbewustzijn breed in de organisatie noodzakelijk is.

Hij/zij draagt specifieke verantwoordelijkheid op het gebied van financial-control naar de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Taken/verantwoordelijkheden

 • Coachend leidinggeven aan de medewerkers om hen te faciliteren in het zelfstandig en resultaatgericht werken, waarbij je gezamenlijk werkt aan de duidelijke positionering van de afdeling. Kijkt daarbij over de grenzen van de eigen afdeling heen.
 • Faciliteren van een efficiënte bedrijfsvoering door heldere werkprocessen te implementeren, waarbij de afgesproken dienstverlening bewaakt en/of verbeterd wordt. Je adviseert samen met de manager P&O de bestuurder hierover pro-actief.
 • Mede ontwikkelen, adviseren over en uitvoeren van het strategisch organisatiebeleid, waarbij integraal management het uitgangspunt is.
 • Behalen van financiële doelstellingen van de eigen afdeling en de ondersteuning van de integrale managers om binnen budget te blijven.
 • Verzorgen van managementinformatie, zoals financiële rapportages en analyses, de begroting en het geven van (on)gevraagd advies over te nemen maatregelen om de begroting te realiseren.

Groot schakelvermogen Communicatief Ondernemend Creatief, initiatiefrijk, Verbindend en resultaat- en samenwerkingsgericht, Ambassadeur, implementatiekracht Lef en Kostenbewust en marktgericht onderhandelingsvaardig

Profiel
 • Kennis van bedrijfskunde, economie of master controlling op HBO/academisch niveau
 • Ruime leidinggevende ervaring (10 jaar)
 • Ruime ervaring in bedrijfsvoering en controlling (10 jaar)
 • Kennis van en ervaring in het opstellen van begroting, jaarrekening en tussentijdse sturingsrapportages
 • Kennis van en ervaring met ICT, organisatie-, financieel-, facilitair- en kwaliteitsbeleid
 • Kennis van en meerjarige ervaring met veranderingsprocessen en implementatie van bedrijfsvoeringsbeleid in een middelgrote organisatie.
Aanbod

Een zelfstandige positie in een ambitieuze organisatie met een stevige uitdagende opgave, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris dat past bij deze uitdaging (volgens de CAO Sociaal Werk, 32 uur per week). Met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eigen loopbaanbudget om zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden vorm te geven. Het is een structurele functie, die start met een aanstelling voor één jaar.

Procedure

De begeleiding van deze werving- en selectieprocedures is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv.
De procedure start in Veenendaal bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur, hetzij live, hetzij digitaal.
Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met diverse mensen van Farent.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een korte online persoonlijk profielmeting te maken.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Manager Bedrijfsvoering
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.