Revalideren na armbreuk

Nieuwsgierig, inspireert en brengt samen

Arnhem
Organisatie |

Klimmendaal revalidatiespecialisten

Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Haar verzorgingsgebied beslaat Arnhem, Apeldoorn, Doetinchem, Deventer, Ede en Zutphen. Vanuit diverse locaties worden jaarlijks ruim 6.200 patiënten (volwassenen, jongeren en kinderen met een fysieke of cognitieve beperking) behandeld, waarvan ca. 5.200 poliklinisch en ruim 1.000 patiënten klinisch. Er werken ruim 650 zeer betrokken medewerkers en professionals (450 fte) met als doel: patiënten weer optimaal te laten participeren in de samenleving. De omzet bedraagt ca. € 49 mio.

Op 1 januari 2016 zijn ViaReva en Groot Klimmendaal gefuseerd en onder de naam Klimmendaal verder gegaan. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de samenvoeging van de twee bedrijfsculturen en het ontwikkelen van de medewerkers, het herinrichten van processen en het vormen van een nieuwe visie en strategie. De afstemming naar een nieuw organisatiemodel is afgerond. Er is gekozen voor het model van een éénhoofdig Raad van Bestuur met de medische staf als gesprekspartner en een duaal managementstructuur met integrale verantwoordelijkheid. De komende jaren wil Klimmendaal haar sterke positie verder uitdragen, uitbreiden en verankeren in de regio. De basis is er. Een gezonde organisatie, met enthousiaste en bevlogen medewerkers. Zij hebben oog voor kwalitatief op maat gemaakte revalidatiezorg voor de patiënten van jong tot oud.

Om invulling te geven aan deze ambitie is er een nieuw krachtig en ondernemend managementteam nodig. Een team dat het belang van organisatie en de cliënt centraal stelt en waarbij de individuele leden vanuit hun unieke inbreng het MT versterken en in gezamenlijkheid de organisatie dienen en verder willen brengen. Inmiddels zijn de nieuwe bestuurder en een nieuwe Manager Bedrijfsvoering Kind en Jeugd geworven, en is Klimmendaal nu op zoek naar een ondernemende, vertrouwenwekkende Manager Bedrijfsvoering Volwassenen.

De eenheid Volwassenen wordt aangestuurd door een medisch manager, verantwoordelijk voor het medisch-inhoudelijk beleid en een Manager Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de organisatorische zaken. Beiden zijn lid van het MT. In de eenheid volwassenen werken ongeveer 450 professionals. De huidige omzet bedraagt € 25 mio.

Functie | Manager Bedrijfsvoering Volwassenen

Als manager Bedrijfsvoering Volwassenen:

 • Ben je verantwoordelijk voor de eenduidige en uniforme informatie en communicatie binnen de eenheid, met de andere organisatieonderdelen en externe instanties.
 • Zorg je ervoor dat de organisatie rond het medisch spectrum effectief draait en dat de geleverde (patiënten)zorg zowel intern als extern, zowel op kwantiteit als kwaliteit gewaardeerd wordt.
 • Bouw je, samen met de medisch manager, de ingezette beweging op het gebied van relatiemanagement uit.
 • Versterk je de samenwerking met ketenpartners, de medisch staf, collega MT-leden, de werkvloer en de organisatie.
 • Geef je op een inspirerende, vertrouwenwekkende en ontwikkelgerichte wijze leiding met als doel medewerkers trots te laten op wie ze zijn, wat zij kunnen en met wie zij werken. Je begeleidt en coacht de managers binnen jouw zorgeenheid.
 • Ben je verantwoordelijk voor het jaarplan, het bewaken en beheren van het budget, de juiste inzet van personeel, ruimtes, middelen en inventaris.
 • Stem je het uit te voeren beleid af binnen het MT.
 • Vertaal je strategisch beleid naar tactisch en operationeel niveau, met heldere doelstellingen.
 • Bereid je vanuit de zorgeenheid inhoudelijk de afspraken met de zorgverzekeraars voor en zorg je voor afstemming met het onderhandelingsteam.
 • Streef je een hoog kwaliteits- en veiligheidsbesef na en ondersteun je de cultuurverandering naar een werkwijze van continue verbeteren.
 • Geef je leiding aan keten-, instellings- of zorgeenheid-gebonden projecten.

Ondernemend, Respectvol, vertrouwenwekkend, samenbrengend en verbindend empathisch, daadkrachtig, transparant, ambitieus, uitdagend, servicegericht

Profiel
 • Een academisch werk- en denkniveau op het gebied van management en bedrijfskunde.
 • Ervaring met complexe processen bij voorkeur in vergelijkbare zorgorganisaties is een pré.
 • Strategisch, tactisch en operationeel kunnen denken en handelen.
 • Kennis van managementtechnieken, (cultuur) veranderingsprocessen, financiële, en primaire (zorg) processen.
 • Aantoonbare succesvolle ervaring in het verbeteren van de zorglogistiek.
 • Nieuwsgierig naar ontwikkelingen in de gezondheidszorg en deze vertalen naar de eigen eenheid.
 • Handelt vanuit cliënten perspectief, is extern gericht (netwerker) en creëert kansen.
 • Passie en lef en het vermogen om gericht mens en paard te noemen, spreekt medewerkers aan maar is ook zelf aanspreekbaar.
 • Beschikt over gezond zelfvertrouwen en voldoende zelfkritiek.
 • Durft vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan het team.
 • Heeft een luisterend oor en oprechte interesse in mensen.
 • Is communicatief sterk en stelt de juiste vragen om tot de kern van de zaak door te dringen.
 • Beschikt over een gezonde dosis humor.
 • Bewustzijn van voorbeeldrol.
 • Lerend “laten oplossen” in plaats van zelf oplossen.
 • In staat om een goede dialoog te voeren over vernieuwing, verbetering en dilemma’s.
Aanbod

Een gedreven organisatie waar innovatief en klantgericht gewerkt wordt met grote betrokkenheid en professionaliteit. De salarisindicatie wordt in overleg met de geselecteerde kandidaat besproken en kent een bandbreedte van de schaal die geldt voor de cao-ziekenhuizen FWG 70. Verder zijn er uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V, daarna vinden de gesprekken bij Klimmendaal plaats. De procedure heeft tot doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je dan uiterlijk 24 februari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06 5131-0178) of Frank Wolff (06 1595-4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Bedrijfsvoering Volwassenen
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.