Inspirerend leider, resultaat- en mensgericht

Arnhem
Organisatie |

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zorgt in opdracht van 10 gemeenten en de Provincie Gelderland voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu (VTH-taken). Voor een aantal gemeenten voert ODRA deze taken tevens op het gebied van bouw uit. ODRA werkt samen met ketenpartners zoals waterschappen, veiligheidsregio’s, OM, politie en GGD. ODRA bestaat uit circa 180 medewerkers; professionals met passie voor hun vak en inzet voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

In het kader van een organisatieontwikkelproces waarbij ‘opgavegericht werken’ centraal staat, wordt ook de organisatiestructuur aangepast. In de nieuwe structuur worden voor de reguliere activiteiten zes kleinere teams gevormd die onder leiding staan van een integrale teamleider. Daarnaast is er een ‘programma-team’ waarbinnen programma’s, projecten en innovatie centraal staan. Ter ondersteuning van het primaire proces is er het team ‘bedrijfsvoering’ waarbinnen  managementondersteuning, intake en registratie, facilitaire zaken, datakwaliteit, business control, ICT, communicatie en HR, zijn ondergebracht. Voor de leiding van dit team zoeken wij een Manager Bedrijfsvoering.

Samen met de directeur en de Manager Uitvoering vormt de Manager Bedrijfsvoering het MT van ODRA.

DE OPGAVEN
Doel van het eerder genoemde organisatieontwikkelproces is verbetering van klantgerichtheid, doelmatigheid en bedrijfsmatigheid. Het team Bedrijfsvoering heeft hierin een essentiële rol. Het faciliteert het primaire proces en zorgt dat de VTH-taken op kwalitatief hoogstaand niveau met de hoogst mogelijke effectiviteit en efficiency kunnen worden uitgevoerd. Onder meer door heldere inrichting, afbakening en onderlinge afstemming van werkprocessen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast door te zorgen voor slim georganiseerd (gedigitaliseerd) en goed toegankelijk gegevensbeheer en adequate informatievoorziening.

Voor de komende periode speelt daarnaast een aantal specifieke ontwikkelingen:
De huidige situatie waarin huisvesting en facilitaire ondersteuning wordt betrokken van de gemeente Arnhem zal de komende periode worden ontvlochten. Een ander belangrijk aandachtsgebied is het door ontwikkelen van een ‘eigen’ HR-beleid waarbij (toekomstige) organisatie-opgaven en daarop gerichte organisatieontwikkeling het uitgangspunt vormen. Een derde belangrijk aandachtspunt voor de komende periode vormt het in balans brengen van de (overhead-)kosten en maatschappelijke opdracht van ODRA.

 

Functie | Manager Bedrijfsvoering

De Manager Bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor het team (totaal circa 25 fte), draagt er zorg voor dat het team zich ontwikkelt in de richting die past bij de ontwikkeling van de organisatie en geeft hierbij sturing aan de eerder genoemde aandachtsgebieden. Samen met de Manager Uitvoering en de directeur vormt hij/zij het MT van de organisatie.

Inspirerend Leider Resultaat-en-Mensgericht Zakelijk Vasthoudend Inlevend-en-Samenwerkend Realisatiekracht Helikopterblik

Profiel | Een manager die de lijnen uitzet en medewerkers in hun kracht zet

Je bent een manager die de lijnen uitzet en medewerkers in hun kracht zet. Je neemt zelf verantwoordelijkheid en verwacht dat ook van je medewerkers. Je stuurt bij wanneer de situatie daarom vraagt. Je plaatst de activiteiten van het team in de context van het primaire proces. Je stelt heldere doelen en bent aanspreekbaar op de realisatie hiervan.

Je laat je medewerkers optimaal presteren en stimuleert hen de kwaliteit te leveren om de organisatiedoelen te realiseren. Je kent je mensen en bent oprecht in hen en hun drijfveren geïnteresseerd. Je geeft richting, ruimte en verantwoordelijkheid waardoor mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en maximaal presteren. Hierbij zorg je voor een optimale balans tussen mens- en resultaatgerichtheid. Je daagt je medewerkers en jezelf uit om de lat steeds weer wat hoger te leggen.

Je bent een stevige persoonlijkheid die dichtbij het team en de uitvoering staat, maar die zaken ook met een overstijgende blik kan analyseren en in perspectief weet te plaatsen.

Je bent iemand die:

  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met actuele kennis van bedrijfsvoering
  • Uitstekende leidinggevende kwaliteiten heeft
  • Makkelijk schakelt tussen strategie en operatie
  • Mens- en resultaatgericht is
  • Ervaring heeft met organisatieontwikkeling en de dynamiek van een politiek-bestuurlijke omgeving
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is
Aanbod | Een inspirerende werkomgeving

Het betreft een vaste functie voor 36 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.240 (functieschaal 13) bruto per maand met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. ODRA biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Aanstelling in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Procedure | Speed Slow Show

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V management search. Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • Speed op dinsdag 21 januari waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op donderdag 23 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op maandag 27 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het is de bedoeling om de procedure voor 1 februari af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je vanaf maandag 6 januari 2020 telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52 008834).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Manager Bedrijfsvoering
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.