Manager Behandeling en Ambulantisering voor AxionContinu

Inspirerende leider; snapt, stimuleert en stuurt de inbedding & ontwikkeling van nieuwe revalidatie-zorgconcepten
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

AxionContinu

Wij zijn AxionContinu optimisten in de zorg, die denken in mogelijkheden. Het besef dat een zorgvraag het wezen van onze cliënten raakt, is leidend in ons denken en doen. Wij benaderen iedere zorgvraag vanuit onze kernwaarden: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie en biedt hoogwaardige zorg en behandeling aan (met name) ouderen met een complexe zorgvraag; thuis, in één van de twaalf locaties in Utrecht e.o. en in de drie Revalidatiecentra. De zorg is geordend in drie divisies: Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel (R&H), en Thuis. Met de divisie R&H beschikt AxionContinu over een toonaangevende GRZ instelling, die met bijna 200 bedden, tot één van de grootste GRZ instellingen van Nederland behoort.

In 2021 telde AxionContinu ruim 5.400 cliënten, € 137 mio. omzet, ruim 2.200 medewerkers (ca. 1.300 fte) en 1.000 vrijwilligers. Meer informatie vind je op de website, in publicaties, en in bijgevoegd artikel.­­

Visie en koers

Bij AxionContinu willen we dat de zorg mensen in staat stelt zo lang en goed mogelijk zelfstandig te functioneren. Zo lang en duurzaam mogelijk Thuis. Essentieel is goed functioneren te bevorderen (preventie) en in geval van ziekte de gevolgen te beperken en mogelijk te keren (behandeling). De sterke groei in zorgvraag en beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals vereist het anders te organiseren. AxionContinu zet sterk in op innovatie en omarmt nieuwe technieken en kennis(deling), waardoor het de beoogde expertrol kan vervullen. Wij intensiveren de samenwerking met keten- en netwerkpartners om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te leveren, waarbij de cliënt zich vloeiend door de hele zorgketen kan bewegen. 

Divisie Revalidatie & Herstel en Afdeling Behandelzaken

Met het Topcare keurmerk positioneert de divisie R&H zich als expert in het aanbieden en verder ontwikkelen van duurzame en evidence based GRZ dienstverlening. Deelname aan het Topcare netwerk zorgt voor versnelling van kennis en ervaring en stuwt de kwaliteit en ontwikkeling.

Door de in onze specialistische afdelingen (cardiologie, long, onco, orthopedie, CVA, cognitief), opgebouwde kennis en ervaring kan AxionContinu met de ziekenhuizen proactief werken aan de verschuiving van zorg (JZODJP). Een sprekend voorbeeld is de recentelijk door ons als eerste en enige GRZ instelling in Nederland ontwikkelde en gerealiseerde steunhart revalidatie dienstverlening. Dit nieuwe revalidatieconcept, in nauwe samenwerking met het UMCU opgezet, is een goed voorbeeld van hoe je laag volume-hoge complexe zorg transmuraal kan vormgeven. Onze ambitie en inzet richt zich op het steeds meer en eerder overnemen van de zorg van ziekenhuizen (hogere complexiteit), alsook het sneller ontslaan van de revalidant en volgen en ondersteunen in de thuissituatie. Afhankelijk van de doelgroep, complexiteit en volume (concentratie van zorg) dienen daartoe andere klantreizen te worden ontwikkeld. De afdeling Behandelzaken stuwt deze beweging en speelt daarmee een cruciale rol in de ontwikkeling en toekomst van de GRZ dienstverlening. 

Functie

Manager Behandeling en Ambulantisering

Als Manager Behandeling en Ambulantisering geef je hiërarchisch en functioneel leiding aan 70 behandelaren (allerlei paramedici incl. psychologen, uitgezonderd artsen) en 5 planners van de afdeling. Jouw verantwoordelijkheid betreft capaciteit, cliëntgebonden tijd ratio en doelmatigheid, alsook het beleid, innovatie en het financieel budget van deze afdeling. Overeenkomstig de (Topcare) ambities draag je actief bij aan goede externe profilering en onderhoud je het netwerk. Samen met de zorgmanager, de coördinerend arts en de facilitair manager, en onder leiding van de directeur R&H vorm je het MT van de divisie, waarbinnen een actieve deelname van je wordt verwacht.

Uitdaging en ambitie

Van jou als nieuwe Manager Behandeling en Ambulantisering binnen de divisie R&H wordt – naast je regulier verantwoordelijkheden voor de te verrichten behandelingen – een stimulerende rol verwacht in de positionering van deze divisie, in het versterken van transmurale partnerschappen en het ontwikkelen van nieuwe revalidatie-zorgconcepten. Met de hoogwaardige kennis en expertise waarover deze divisie beschikt, beweeg je je actief in de dynamische markt en in kennisintensieve netwerken, ketens en samenwerkingsverbanden. Nadrukkelijk vragen we je aandacht voor de voorkant en achterkant van patiëntenstromen, en dus voor de verbinding met ziekenhuizen en de ambulante landing in de Thuis situatie. Intern geef je aandacht en sturing aan kwaliteit, bezetting en doorontwikkeling. Als inspirerende leider stimuleer je de ontwikkeling en realisatie van topzorg, waardoor AxionContinu als dé transmurale expert wordt (h)erkend.

Binnen de afdeling Behandelzaken zorg je voor heldere kaders (koers, doelen en handelingsruimte) en daag je behandelaars uit tot eigenaarschap en regie. Waar nodig zorg je voor duidelijke keuzes, zowel op wat wel, als nadrukkelijk ook op wat (nog) niet te doen.

Als nieuw divisie MT-lid wordt je een belangrijke speler in een ambitieus team. Ingebed in een vernieuwde organisatiestructuur met kortere lijnen, meer ruimte voor gedreven medewerkers biedt deze functie een context die zowel uitdagend als kansrijk is. Als je die uitdaging oppakt verwachten we van jou intrinsiek commitment, inspirerende bijdragen en een instelling die er blijk van geeft te begrijpen wat nodig is om samen een succesvol team te worden.

Verbindende leider ambitieus netwerkspeler vernieuwend ontwikkelgericht sensitief conceptueel resultaatgericht samenwerkend relatiegericht humor & plezier

Profiel

 • meerjarige ervaring in integrale managementfunctie in de zorg, met aantoonbare ervaring met hoogwaardige en/of complexe zorg;
 • betrokken op de revalidatiesector: inzicht in het eigene van revalidatie en visie op transmurale zorg (-ketens en kennisnetwerken) en de verschillende doelgroepen, met warm hart voor de revalidant;
 • ambitieuze leider die anderen inspireert en uitnodigt zich te verbinden aan uitdagingen; in staat de vertaalslag te maken naar inhoud en uitvoering;
 • echte relatiemanager; gericht op samenwerking, ontwikkeling en vooruitgang, gedreven, relatiegericht, denkt en handelt in waardevolle (klant)partnerschappen, legt makkelijk contacten en bouwt duurzame relaties;
 • conceptuele denker: snelle denker die snel samenhang doorziet en vertaalt in mogelijkheden en toepassingen; natuurlijke aanjager van ontwikkeling en innovatie, met participatie en draagvlak;
 • bedrijfsmatig goed onderlegd; analytisch inzicht en vermogen om bedrijfsvoering en businesscases scherp te onderbouwen; gewend proactief te sturen op exploitatie en bezetting;
 • jouw leiderschapsstijl is verbindend en inspirerend: uitnodigend en uitdagend, stimulerend en versterkend; je geniet van kwalitatieve verbeterslagen en groei van medewerkers en hebt daarin aantoonbaar resultaten geboekt;
 • communiceert makkelijk en helder met betrokkenen en partijen op alle niveaus;
 • organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt.
 • als persoon ben je evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee; altijd open, in verbinding en met humor;
 • minimaal HBO+ opgeleid en academisch denkniveau, sterk strategisch en tactisch onderlegd.

Last but not least: in persoonlijkheid en gedrag ben je echt een ambassadeur van AxionContinu: je leeft de kernwaarden Aandacht, Vakmanschap en Plezier; je bent toegankelijk en mensgericht, opgewekt en positief ingesteld. Je denkt en handelt in wat wél mogelijk is; bij jou is het glas altijd half vol!

Aanbod

Het betreft een fulltime functie die de functie is ingeschaald in FWG70.

Procedure

In deze procedure ondersteunt K+V de opdrachtgever. Het selectietraject begint met een eerste, oriënterende ronde bij AxionContinu, met een gesprek met de directeur en MT-lid, gevolgd door een adviesronde (twee commissies) met diverse betrokkenen uit de organisatie en een afsluitend en arbeidsvoorwaardengesprek. De procedure is ingericht op een spoedige afronding en zo spoedig mogelijke indiensttreding.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je snel te reageren, maar uiterlijk 27 augustus 2023, te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je in je reactie opnemen of stellen aan mevrouw Tanja Naastepad (directeur R&H;  06-5491 4440) en/of aan Chris Boven (06-1074 3267) die de procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.