K+V werving selectie interim management

Overtuigende en sensitieve strateeg

Leusden
Organisatie |

Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is een ledenorganisatie voor mensen met Diabetes, ongeacht het type diabetes. Een betrokken en bevlogen organisatie van, voor, door mensen met diabetes. DVN is een vereniging met 36.000 leden (meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes), meer dan 300 vrijwilligers, een ALV, een bestuur en een werkorganisatie (18 fte). Al meer dan 75 jaar gericht op goede zorg en voluit leven met diabetes. De organisatie is volop in transitie. Een nieuwe koers is bepaald en er is een reorganisatie doorgevoerd. Het is tijd de juiste persoon te zoeken en vinden voor de afdeling Belangenbehartiging & Beleid. Samen met twee collega managers en de directeur ga je de komende jaren de transitie vorm geven en de energie richten op stevige belangenbehartiging en dito beleid en samen met de medewerkers en vrijwilligers doen wat de bedoeling is. Goede zorg vormgeven, meedoen en omgaan met diabetes!

De vereniging is gericht op het behartigen van belangen, ontmoeten, educatie, dienstverlening en informatievoorziening en het verbinden van mensen aan de organisatie en het verwerven van steun en inkomsten en nieuwe leden om te doen wat nodig is. Tevens genereert de vereniging inkomsten uit samenwerkingen en de verkoop van diverse producten en diensten. Wij zoeken een senior op het gebied van belangenbehartiging en beleid die het geluid laat horen van meer dan een miljoen mensen.

Functie | Manager Belangenbehartiging & Beleid

De manager Belangenbehartiging & Beleid is verantwoordelijk voor de gelijknamige afdeling. Deze afdeling realiseert een zichtbare en effectieve belangenbehartiging, beleidsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding en communicatie daarover. De manager functioneert tevens als meewerkend voormens. Een persoon met leidinggevende capaciteiten en senioriteit op het vakgebied, die de lobbystrategie uitzet en naast inhoudelijke taken managementtaken verricht. Een manager die output gericht werkt en de medewerkers laat groeien in en naar verantwoordelijkheid.

Bij aanvang schrijf je een plan, voortbouwend op de gekozen strategie en een jaarplan om de aandachtsgebieden te kiezen, het werk te verdelen en de rolverdeling tussen de functionarissen en de vrijwilligers uit te werken. De afdeling bestaat uit ongeveer 5 fte op het gebied van belangenbehartiging, beleid, analyse en communicatie. De afdeling als geheel heeft de volgende competenties: beïnvloeding, probleemanalyse, durf, omgevingsgerichtheid en procesvaardig. Hier pas je goed bij als persoon.

En als manager van deze club vorm je, met de directeur en twee overige managers  (Community & Educatie en Bedrijfsvoering & Diensten), het managementteam van de vereniging. Dit team zorgt, onder leiding van de directeur, voor de prioriteiten van de organisatie en de samenhang en uitvoer van de activiteiten. Samen richten jullie de werkorganisatie in en realiseren de doelstellingen.

Communicatief Professioneel Inspirerend Omgevingssensitief Samenwerken Analyse Strategie Initiatief Relaties aangaan Overtuigingskracht

Profiel

De manager Belangenbehartiging & Beleid die we zoeken heeft de nodige ervaring op dit gebied, bij voorkeur bij een branchevereniging of koepel. Hij of zij is de aanvoerder van het team en speelt zelf ook nadrukkelijk mee. Je bent de spil in belangenbehartiging en beleid tussen directeur, bestuur, de afdeling en vrijwilligers.

De belangrijkste taken van de afdeling zijn:

1. Beleidsvoorbereiding

 • Voorbereiding strategie en beleid
 • Ophalen vraagstukken vanuit de achterban, analyseren en standpuntbepaling
 • Beleidsvorming en -beïnvloeding en advisering en monitoring.

2. Ondersteuning bestuur en ALV

 • Agendavoorbereiding, verslaglegging en afhandeling
 • Adviseren over governance en goed bestuur en monitoren keuzes.

3. Belangenbehartiging

 • Belangenbehartiging op de kerndoelen van de organisatie (met name gericht op goede zorg en volwaardig kunnen meedoen voor mensen met diabetes)
 • Uitvoeren lobby en onderhandeling
 • Relatiebeheer en netwerken onderhouden.

4. Kennismanagement

 • Kennismanagement en data-analyses
 • Monitoren en regisseren beleidscyclus, jaarcyclus en jaarplan, rapportages en jaarverslag.

5. Strategische communicatie

 • Communicatie strategie bepalen en uitvoeren PR en PA, perscontacten en verzorgen van persberichten
 • Vertalen resultaten belangenbehartiging en kennis- en data analyse naar communicatie doelgroepen en kanalen.

6. Tweedelijns advies

 • Tweede lijn voor individuele belangenbehartiging en afhandelen individuele kwesties/ vragen van leden of stakeholders.

De ideale kandidaat heeft zijn of haar sporen verdiend op het gebied van belangenbehartiging, beschikt over lobbyvaardige kwaliteiten en heeft aantoonbare successen behaald hierin, een academisch werk- en denk niveau, kennis van – en ervaring in – maatschappelijke organisaties, kennis van het zorgstelsel, zorgmarkt en het politieke speelveld daaromheen, leidinggevende ervaring en ervaring met en plezier in het werken met leden en vrijwilligers. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met diabetes.

Aanbod

Wij zoeken een manager die samen met het MT het verschil gaat maken. Een manager die houdt van het democratische verenigingsprincipe. Een prachtige rol in een wereld waar je relevant kunt zijn en waarde toevoegt als vereniging voor mensen die voluit willen leven. 0,8 fte uur per week, inschaling in schaal 12 van de CAO Sociaal werk, standplaats Leusden.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur, afhankelijk van alle corona maatregelen, face to face of via online middelen. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gespreksrondes in Leusden en een afrondend gesprek.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel – maar uiterlijk voor woensdag 22 april – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage (06 5131 0178) en Roel Roelfzema (06 4387 3326). Je kunt contact met hen opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Manager Belangenbehartiging & Beleid
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.