Manager Finance & Control – Profila Zorggroep

Strategische financial en risicomanager
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Profila Zorggroep

Profila Zorggroep geeft met een jaaromzet van € 42 miljoen professionele zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen met een (intensieve, complexe) ondersteuningsvraag. Profila Zorggroep begeleidt ongeveer 1100 mensen op woonlocaties, dagbestedingslocaties, gezinshuizen of ambulant in de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. Profila Zorggroep komt voort uit een fusie tussen Profila Zorg, EBC Zorg en Stichting Grip op je leven. Deze organisaties zijn met elkaar verbonden vanuit de kernwaarden van het christelijke geloof. Deze identiteit is een belangrijk fundament van de organisatie en voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.

Zoals vele zorgorganisaties staat Profila Zorggroep voor flinke uitdagingen. Philip Miedema, de Bestuurder: ”Onze organisatie wordt gekenmerkt door bevlogen zorgprofessionals, met een enorme drive om de mens met een hulpvraag hoe dan ook te ondersteunen. Dat willen we uiteraard behouden maar het heeft er toe geleid dat Profila Zorggroep een breed portfolio heeft ontwikkeld. Er is vanuit een gezonde bedrijfsvoering behoefte aan strategische focus op wat we willen zijn, waarbij we keuzes zullen maken: versmallen, behouden of verbreden. Dit zal van grote invloed zijn op het vastgoed en het lange termijn huisvestingsplan. Verder geldt voor alle ondersteunende functies dat we verder willen integreren en harmoniseren. Voor deze gefuseerde organisatie met een groot, gedecentraliseerd verzorgingsgebied is op dit punt nog veel te winnen aan efficiency en kwaliteit van bedrijfsvoering”.

Het Managementteam bestaat uit de Bestuurder, de vijf managers van de zorgclusters, de Manager Expertisecentrum, de Bestuurssecretaris, de Manager HRM, de Manager Finance & Control en de Manager Services. De Manager Finance & Control geeft leiding aan de financiële administratie, de zorgadministratie en de controllers, totaal 20 medewerkers. Als lid van het Managementteam heb je een prominente positie en een voorbeeldfunctie. Van alle managers van Profila Zorggroep wordt daarom verwacht dat zij meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente zijn.

Functie

Manager Finance & Control

De Manager Finance & Control is een spil in het richten en op koers houden van de organisatie met een specifieke en continue focus op de businesscase van het bedrijf, risicomanagement en compliance. Jij signaleert in nauwe samenwerking met het Managementteam de strategische risico’s, externe ontwikkelingen en trends, nieuwe wet- en regelgeving en geeft krachtige impulsen die ertoe leiden dat de organisatie op concernniveau ‘in control’ is en op een effectieve en efficiënte manier strategische doelen bereikt.

Profila Zorggroep is een innovatieve dienstverlenende organisatie met een groei ambitie, in een markt die fundamenteel verandert. De organisatie heeft een breed zorgaanbod met veel contractpartijen en uiteenlopende vormen van financiering. Reden waarom het totaaloverzicht goed moet worden behouden en dat heeft in de jaren sinds de fusie en post-corona de nodige moeite gekost. In 2024 wordt gewerkt aan herstel van de financiële positie die onder druk is komen te staan. Daarbij is onder meer geconstateerd dat de basis, de administratie, op orde is maar dat de stuurinformatie in vorm, inhoud en tijdigheid moet verbeteren.

Als Manager Finance & Control lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de totale strategie van Profila Zorggroep en ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financieel beleid. De Manager Finance & Control die wij zoeken, denkt en handelt onafhankelijk, adviseert op strategisch niveau en heeft een belangrijke bijdrage bij het onderbouwen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Vanuit dezelfde autonome positie ben je sparringpartner van de Raad van Toezicht en geef je daarmee inhoud aan de rol van ‘critical friend’ en die van ‘financieel geweten’. Je neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Je onderhoudt het contact met de bank en de externe accountant.
Profila Zorggroep vraagt van de managers een stijl, die kan worden samengevat in richting geven, uitnodigen en ruimte laten met als hoofddoel de ontwikkeling van competenties van de medewerkers In jouw leidinggevende rol van de financiële administratie, de zorgadministratie en de controllers sluit je daarop aan. Met je afdelingen heb je de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor planning & control, gebouwd op excellente registratieve processen.

Je toont visie op en draagt bij aan de planning & control cyclus en presenteert de begroting, de tussentijdse prognoses en de jaarrekening. Hierbij bewaak je de aansluiting met de strategische doelstellingen. Je bouwt op deze manier met jouw medewerkers aan een soepel en betrouwbaar proces van periodieke rapportage en analyse. Waar nodig spring je inhoudelijk bij en ben je bereid de materie in te duiken.

Onafhankelijk Organisatiesensitief en omgevingsbewust

Profiel

Profila Zorggroep zoekt in jou een Manager Finance & Control die gaat ondersteunen in de financiële realisatie van duurzame, betaalbare zorg. Een opdracht voor een expert met een moderne bagage aan kennis.

Een ‘partner in business’, een proactieve, resultaat- en servicegerichte financial met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. Jij hebt brede ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en hebt daardoor overzicht en overwicht ontwikkeld. Je bent standvastig, gericht op de inhoud en gaat het echte gesprek niet uit de weg. Je bent zowel sterk in het vakgebied als ook mens- en organisatiegericht. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en je kunt snel schakelen tussen verschillende rollen, niveaus en onderwerpen.

Je voldoet (verder) aan de volgende eisen:

  • Een academische opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde/accountancy), bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (RC);
  • Senior niveau; meerjarige ervaring als financial dicht op het bestuurlijke niveau;
  • Analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioritieten te kunnen stellen;
  • Ervaring met vastgoedfinanciering als essentieel onderdeel van het financieel beleid;
  • Verbindend, pragmatisch, samenwerkingsgericht en communicatief;
  • Transparant in besluitvorming, voorspelbaar en vertrouwenwekkend;
  • Relativeringsvermogen en humor.

Als deze functie je aantrekt, zien wij uit naar jouw reactie, ook als je denkt nog niet aan alle eisen te voldoen of nog wat meer ervaring moet opdoen. Ook laten we ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Aanbod

Herken jij jezelf in dit profiel van een strategische top-financial, die onafhankelijk en kritisch denkt maar in samenwerking en verbinding zijn of haar waarde bewijst?

Dan biedt Profila Zorggroep jou een op ontwikkeling gerichte positie met het volgende aanbod:

  • Een dienstverband van 32-36 uur;
  • Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, met inschaling in FWG 70, dat is een maximum salaris van € 7.785 per maand op fulltime basis (36 uur), per 1 juni 2024;
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand juni 2024 af te ronden. Je start met een gesprek met K+V voor een kennismaking. Hierna volgen gesprekken bij Profila Zorggroep, waarvan de datum zo spoedig mogelijk zal volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met dinsdag 11 juni aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken.

Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).
Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.