Creatieve strateeg, Inhoudelijk en Procesmatig

Enschede
Organisatie |

University of Twente

De Universiteit Twente is een pionier in het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen om het verschil te maken in de wereld om zich heen. De wetenschappers, docenten en studenten van de UT karakteriseren zich door een nieuwsgierige, ondernemende mindset en een sterke verbondenheid met anderen die ook deze mindset omarmen. Al sinds de oprichting in 1961 is de Universiteit Twente sterk verbonden met het rijke industriële erfgoed van onze regio en haar inwoners. Trots brengen zij deze verbinding verder in het regionale en internationale speelveld. Vandaag de dag fungeren ze als katalysator in high tech communities en sectoren met sterke banden in uiteenlopende industrieën en maatschappelijke domeinen.

De 5 faculteiten van de UT worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Deze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit’ breiden zij hun High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze hen in de samenleving toekent snel uit. Alles wat ze doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met een open, inclusieve en ondernemende houding wil UT bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat zij doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op een rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richt de organisatie zich op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech’; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld. Strategie ‘Shaping 2030’ (nieuwe UT-strategie Shaping 2030) richt zich op drie shaping pijlers: Individuals & Teams, Connections en Society.

KV_Opdrachten_University-of-Twente
Functie | Manager HR

Voor de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) zoeken wij een HR manager. De faculteit BMS omvat een kleurrijke groep sociale wetenschappers die een passie heeft voor technologie en die samen de wereld een stukje beter wil maken. Zij kijken met verwondering naar de mens én naar alle mogelijkheden van technologie. Door die twee samen te brengen in innovaties die echt waarde toevoegen, helpen zij zowel de mens als de technologie om betere versies van zichzelf te worden. Op de faculteit werken tussen de 600-700 mensen (inclusief medewerkers die niet in dienst zijn bij de faculteit) en deze is opgebouwd uit 4 departments die ieder een eigen voorzitter heeft.

Als HR manager ga je met een enthousiast team van 3 HR-adviseurs en 2 HR-assistenten teamgericht belangrijke onderwerpen aanpakken. Van HR-dienstverlening tot strategische HR-vraagstukken. De HR manager zorgt ervoor dat het strategisch UT beleid wordt vertaald naar het tactisch en operationeel niveau en de borging hiervan op facultair niveau. Daarnaast is de HR manager de sparringpartner voor het bestuur en adviseert hen proactief over o.a. het strategische HR beleid op de faculteit.
Voor de komende periode zijn een strategische personeels-/capaciteitsplanning en deze vertalen naar een talent-beleid, erkennen en waarderen belangrijke aandachtspunten.

Als HR manager op de faculteit heb je ook te maken met een centrale dienst HR op de universiteit. Hiërarchisch val je niet onder deze afdeling, maar heeft dit wel invloed op de inhoudelijke agenda. De Shaping 2030 speerpunten voor de dienst HR zijn recruitment, well-being, inclusion, talent en het verder optimaliseren van de HR-dienstverlening.

 

Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Strateeg Procesmatig

Profiel

Je hebt je bewezen als HR manager. Je bent in staat om in een complexe en professionele omgeving mensen te laten excelleren en service te bieden van hoog niveau. Als Manager HR binnen de faculteit Behavioural, Management & Social sciences (BMS) geef je leiding aan circa 7 medewerkers, naast HR vallen ook arbo en milieu onder de afdeling. Samen met hen bied je HR dienstverlening in de meest brede zin van het woord. De essentie is op een eigen manier invulling geven aan meer service in een academische omgeving, met een hoog ambitieniveau en veel vrijheid in de rol.

Creatieve strateeg
Als strateeg ben je organisatie- en bestuurlijk sensitief, sta je boven en toch tussen de partijen. Je bent in staat het integrale perspectief vast te houden en kan dit goed uitleggen. Je zorgt dat een ieder weet wie waar van is en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook hier zelf goed op aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je bent transparant, voert het eerlijke gesprek en maakt alles bespreekbaar. Als strateeg kijk je altijd integraal, overzicht houden, koers bepalen, maar ook goed weten wanneer je wel mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen met jouw team en de faculteit verder te komen. Je bent communicatief sterk en kijkt naar de mogelijkheden die er zijn. Daarbij ben je creatief, toon je lef en daag je anderen uit dit ook te zijn.

Inhoudelijk
Je bent  de inhoudelijke sparringpartner.  Je vindt het leuk om op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen die spelen binnen HR en het academisch onderwijs en onderzoek. Daardoor sta je vooraan en ben je in staat kansen te zien en te grijpen. Je bent van nature geïnteresseerd in de ander waardoor je weet wat er speelt, binnen en buiten de organisatie. Je hoort wat de ander zegt en blijft altijd open staan voor nieuwe inzichten. Dat maakt dat je flexibel bent en kunt meebewegen zonder inhoud, doel en vakmanschap los te laten. Daarbij durf je kritische vragen te stellen. Als expert kan je intern optreden als een HR manager die vakkundig meedenkt en vormgeeft. Daarnaast geeft het verbindend vermogen om partijen met elkaar te laten samenwerken en de afdeling HR naar een hoger plan te trekken.

Procesmatig
Procesmatig denken en handelen zijn voor jou een vanzelfsprekendheid en dit vertaal je in een heldere structuur.  Je hebt een strategisch operationele focus met oog voor de toekomst zodat je niet verrast wordt, maar kan anticiperen op wat komen gaat. Een doelmatige focus vertaalt zich in een vasthoudende werkwijze met oog voor belangen, over de departments heen. Door vooruit te denken en te weten wat er nodig is voor de toekomst ben je in staat de faculteit en haar medewerkers op de juiste manier in te richten en te laten ontwikkelen en groeien.

Wat breng je mee!
Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Werken met professionals in een bestuurlijke context is gesneden koek en je wilt graag verbeteren en veranderen. Schakelen tussen niveaus en onderwerpen, vrijheid en verantwoordelijkheid en op een enthousiaste manier aan de slag gaan met mens en resultaat, zijn essentiële ingrediënten. Je hebt bewezen als manager een team en de afdeling verder te professionaliseren. Je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt ervaring met onderwijs en onderzoek in de academische wereld of bent in staat dit snel eigen te maken.

Aanbod

Een strategische rol in een uitdagende en dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling. Samen met jou wil de faculteit BMS een extra impuls geven aan de dienstverlenende rol in een energieke organisatie waarbij je verantwoordelijk bent voor HR op de faculteit. Je hebt een hoge mate van vrijheid en er is ruimte voor jouw professionaliteit.

De functie is fulltime en in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met de intentie voor omzetting naar onbepaalde tijd. Je salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.922,- bruto per maand (conform schaal 12 van de CAO-NU). Daarnaast biedt de UT 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering (een solide pensioenregeling, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s).

 

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op donderdag 18 november waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 22 november waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op donderdag 25 november waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 december 2021 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd

Ben jij deze inhoudelijke en procesmatige HR manager die sterk verbindend is en integraal werkt? Dan zien wij graag uiterlijk 14 november jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Martine en Gerard bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.